Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Статті

Системно-структурні зв’язки політичної системи суспільства та політичної функції держави
Держава здійснює свою діяльність в економічній, соціальній, політичній та культурній сферах. Залежно від спрямованості державної діяльності традиційно розрізняють відповідні функції — економічну, соціальну, політичну, культурну. Ця класифікація в науковій... докладніше


Повноваження суб’єктів державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності
Суб’єктами державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності є: Верховна Рада України; Президент України; Кабінет Міністрів України; Міністерство України у справах науки і технологій. Верховна Рада... докладніше


14 / 01 / 2021
Загальні положення Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Найбільш фундаментальні питання наукової і науково-технічної діяльності відображені в Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 1977-ХІІ від 13.12.1991 р. (далі – Закон). Цей Закон визначає правові, організаційні... докладніше


Європейські стандарти забезпечення захисту прав людини у правовій системі України
Права людини – це соціальна спроможність людини вільно діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення своїх різнобічних матеріальних та духовних потреб шляхом користування певними соціальними... докладніше


16 / 10 / 2020
Кредитування в сільському господарстві
 Анотація. Здійснено аналіз вкладень банків у кредитування сільського господарства України та окреслено проблеми їх подальшого розвитку. Проаналізовано фінансовий стан сільськогосподарських підприємств та досліджено його взаємозв’язок з обсягами довгострокового кредиту.... докладніше


Чи є Україна країною з ринково-економічною системою
Вступ. Україна — одна з молодих держав Східної Європи, що утворилася в 1991 році внаслідок розпаду величезної імперії — Радянського Союзу Вона, як і інші новостворені держави, колишні радянські... докладніше


Споживче кредитування в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку в умовах фінансово-економічної нестабільності
Споживчий кредит займає важливе місце у соціально-економічному розвитку більшості країн. Актуальність споживчого кредитування зростає з кожним роком, що пояснюється прагненням фізичних осіб до зростання рівня життя. Водночас активі­зація споживчого... докладніше


Особливості споживчого кредитування банками фізичних осіб в Україні
Постановка проблеми. Кредитування спо­живчих потреб населення займає важливе місце у соціально-економічному розвитку більшості країн світу. Фізичні особи постійно прагнуть до поліп­шення рівня свого життя. Для того щоб отримати благо... докладніше


Екологічні обмеження росту відкритої економіки України в контексті сучасної глобалістики
Актуальність теми. Концепції глобалістики базується на ідеях тісного взаємозв’язку соціально-економічних і екологічних процесів розвитку. Це відповідає сучасному рівню осмислення глобальних проблем, але все ще є недостатнім, бо не досягає... докладніше


15 / 06 / 2020
Діалогічні практики в роботі з травмою
Ярослав Л.О., асистент кафедри психології Ніжинського державного університету імені М.Гоголя Ситуація воєнного конфлікту в Україні актуалізує пошук ефективних методів здійснення психологічної допомоги військовим, пораненим, переселенцям і родичам загиблих, які... докладніше


Соціально-психологічні практики опанування страху як стихійний «театр безпеки»
Тітова К.В., аспірант кафедри загальної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Савінов В.В., молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН... докладніше


Психологічна підтримка та допомога людині в ситуації кризи
Собкова С. І.кандидат психологічних наук, асистент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Гаркавенко Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича... докладніше


Відновлювальні ефекти плейбек-театру у роботі з людьми, що переживають наслідки травматичних подій
Савінов В.В., молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Плейбек-театр — форма театру імпровізації з активною участю глядачів, коли вони публічно розповідають... докладніше


Особистісний ресурс у ситуації неуспіху
Поліщук О.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Будьмо щасливі наперекір всім недогодам і неприємностям (М. Коцюбинський) На життєвому шляху людина часто зустрічається... докладніше


Практики підтримання самоефективності військового, що переживає втрату
Мирончак К.В., кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Розглядаючи самоефективність як прикладний інструмент у процесі соціально-психологічної реабілітації особистості після... докладніше


Проблеми постачання психологічної допомоги особистості через смартфон-застосунки
Дворник М.С., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Сьогодні персональні комп’ютери й найрізноманітніші портативні пристрої стали надзвичайно популярними... докладніше


Арт-терапевтичні технології відновлення життєвої неперервності переселенців, які пережили травматичні події
Гундертайло Ю.Д., молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Ситуація, в якій ми опинилися в нашій країні, є складною як для пересічних... докладніше


Психологічний супровід адаптації дітей до першого року навчання
Нечитайло Т.А., кандидат психологічних наук, асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Сера О.С., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича... докладніше


Готовність сучасної молоді до звернення за психологічною допомогою і культура споживання психологічних послуг
Лісова О.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Молодь є тим прошарком населення, котрий дуже чутливо реагує на будь-які соціальні, економічні, політичні... докладніше


Можливості відновлення ресурсів життєздатності осіб, що зазнали впливу психотравматичної ситуації
Ларіна Т.О., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Сучасні підходи до розуміння особливостей опанування складних життєвих обставин та... докладніше


Особливості підготовки студентів-психологів до роботи із кризами і травмами (на прикладі вивчення дисципліни «кризове консультування»)
Корнівська М.М., кандидат психологічних наук асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Нинішнє українське суспільство переживає ряд складних економічних, політичних, ідеологічних та соціальних криз. Відповідно, поліморфність... докладніше


Досвід чернігівської «школи соціально-психологічної допомоги» з психосоціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб
Кальницька К.О., кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедрою соціально-психологічної допомоги населенню Чернігівського національного технологічного університету, Лазоренко Б.П., кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної... докладніше


Особливості реадаптаційного процесу військослужбовців-учасників АТО в складних життєвих обставинах
Гуцуляк Н.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Матейчук Н.Г., асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича У проблематиці... докладніше


Шляхи подолання наслідків стресу
Гришко В.В., асистент кафедри психології Ніжинського державного університету імені М.Гоголя Кожна людина сучасності відчувала на собі вплив стресу. Сьогодні це слово знають практично всі. Життя повністю позбавлене стресів практично... докладніше


Конструктивна роль комунікативної толерантності як засобу подолання складних життєвих ситуацій
Пісоцький В.П., кандидат філософських наук, доцент кафедри психології Ніжинського державного університету імені М. Гоголя Горянська А.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Ніжинського державного університету імені М. Гоголя Життя... докладніше


Маніпуляція свідомістю як одна з глобальних проблем сучасності
Чуйко Г. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Вакарюк О. Б., студентка 5 курсу кафедри психології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича... докладніше


Деструктивний вплив рекламного абсурдизму на особистість
Чаплак Я.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Основні досягнення науково-технічного прогресу спроектували утворення іншого світу, який за своєю природою є досить швидкоплинним... докладніше


Охарактеризуйте природну зону мішаних лісів
Зона займає північну частину України. Вона є частиною зони мішаних лісів Східноєвропейської рівнини, в межах якої виділяється Поліська провінція, що розташована на територіях України, Росії й Білорусі Південна межа... докладніше


Роль образу батьків у формуванні соціальної адаптованості підлітка
Степаненко О. П., асистент кафедри психології, Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, Сплавська О.М., Балан К. А., Кірошко Т.С., Лясковська А.-Х., Зелінська В.В., студенти 1-5 курсів спеціальності «Психологія» Чернівецького національного... докладніше


Психологічні особливості поведінки студентів ВНЗ при вирішенні міжособистісних конфліктів
Степаненко О.П., асистент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Матейчук Н.Г., асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Булига І.В., асистент кафедри психології Чернівецького... докладніше


Відповідальність особистості в умовах складних життєвих ситуацій
Проскурняк О.П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Життя особистості насичене різноманітними ситуаціями: як звичайними та повсякденними, так і непередбачуваними, незворотними, непідконтрольними, загальний... докладніше


Необхідність формування особистісних навичок владання (coping) за умов наростання катастрофізації цивілізованого світу
Пасніченко А.Е., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Технологічний розвиток цивілізації (роботизація, андроїдизація) впирається у певну межу, яка втілилася у поняття сингулярності, трансгуманізму.... докладніше


Сенс життя у психосемантичному вимірі
Нещерет О.І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри психології Ніжинського державного університету імені М. Гоголя Проблема людини та її існування в світі обговорювалася в усі часи, тому можна з впевненістю... докладніше


Подолання негативного сприйняття власної зовнішності у підлітків
Нечитайло Т.А., кандидат психологічних наук, асистент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Пазюк К.І., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича... докладніше


Особливості материнських установок виховання в аспекті батьківсько-дитячих стосунків
Кушнір І. Г., доктор медичних наук, професор кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Кисельова О. В., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені... докладніше


Особливості типового стилю конфліктної поведінки підлітків з неблагополучних сімей
Кушнір І. Г., доктор медичних наук, професор кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Антипа М.І., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія... докладніше


Психологічні особливості адаптації особистості у процесі праці
Канівець Т.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Активна взаємодія людини з оточуючим середовищем супроводжується її адаптацією до неї. Процес трудової адаптації... докладніше


Екзистенційні мотиви переживання учасниками бойових дій відчуження у складних життєвих ситуаціях
Іванюк М.О., молодший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Військове вторгнення на територію держави, бойові дії, що його супроводжують, окупація частини території... докладніше


Хаотизація кіберпростору як засіб абсурдизації та прояв суспільної кризи
Зварич І.М., доктор філологічних наук, професор кафедри психології, декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Чаплак Я.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології... докладніше


Психоемоційні розлади у дітей в умовах духовної депривації
Доскач С.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича У житті дитини велике значення має сім’я, зокрема, сімейні стосунки між батьком і матір’ю. Якщо... докладніше


Криза середини життя як психологічна проблема
Гуляс І.А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чуйко Г.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Феномени... докладніше


Теоретико-практичні аспекти самотності як соціально-психологічного явища
Фесун Г. С., кандидат політичних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Гузак М. М., студентка 5 курсу кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені... докладніше


Психологічні особливості прояву міжпоколінної конфліктності підлітків
Галичанська А.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Досліджуючи психічний розвиток особистості в онтогенезі, при з’ясуванні основних закономірностей вікових змін та змісту... докладніше


Психологічні особливості розвитку синдрому емоційного вигорання серед медичних працівників в екстремальних умовах праці
Гаркавенко Н.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Швець Л.В., студентка 5 курсу кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Одним з... докладніше


Гендерні особливості підлітків з кризових сімей (на прикладі компенсації тривожності)
Гайсонюк Н. А., асистент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Буркат О.М., Комар В.В., Савін. Л.С, Постевка Д.Д., Тритенко І.М., Швачій Р.А., студенти 1-5 курсів спеціальності «Психологія»... докладніше


Гумор в контексті складних ситуацій професійного розвитку особистості
Андрєєва Я. Ф., кандидат психологічних наук, завідувач кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Актуальність даного дослідження визначена необхідністю аналізу психологічних якостей особистості, які можуть розглядатися як особистісні... докладніше


Тривога щодо старіння в контексті кризи середнього віку: гендерний ракурс
Щотка О. П., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Криза середнього віку відноситься до найбільш обговорюваних та рефлексованих кризових явищ у сучасній... докладніше


Життя як будівельний майданчик: особисті наслідки посттравматичного досвіду
Титаренко Т. М.член-кореспондент НАПН України, професор, доктор психологічних наук, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Як особистість впливає на власне життя і чи впливає взагалі?... докладніше


Критичне мислення як основа інноваційних практик
У сучасному світі критичне мислення виявляється тією життєдайною перспективою розвитку «науки мислити», яка на початку ХХІ століття відповідає головним умовам ефективної життєдіяльності особистості в інформаційному світі. Інновації, нововведення притаманні... докладніше


Інформаційна безпека як складова національної безпеки України
У статті дослідженено поняття інформаційної безпеки, визначали її місце в системі національної безпеки України, розглядали основні елементи системи комфортно-безпечної безпеки. Мітенко О. В. Постановка проблеми. На нинішньому етапі світової... докладніше


27 / 05 / 2020
Основні напрями підвищення конкурентоспроможності України
Актуальність дослідження національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації очевидна для України. Останнім часом, по суті, вичерпався потенціал зростання національної економіки на ресурсній основі. Сьогодні настала потреба у виборі пріоритетів національного... докладніше


Сувениры и подарки в деловой сфере
В деловой практике часто приходится дарить и принимать сувениры и подарки. Это улучшает деловые связи, демонстрирует благожелательное отношение, свидетельствует о хороших взаимоотношениях коллег по работе. В чем различие между... докладніше


Трудовой коллектив: сущность, функции, этапы построения
Коллектив — это сложная система, состоящая из множества связанных между собой групп людей и отдельных личностей. Личность — это данный конкретный человек со всей совокупностью его общественных отношений, психологических... докладніше


Собеседование о приеме на работу
При приеме на работу Ваша основная цель — произвести впечатление на интервьюера своими ответами и вопросами, качеством Вашей предварительной подготовки. Этим вы продемонстрируете свою заинтересованность и покажете, что вы... докладніше


Искусство составления резюме
В современных условиях высокой конкуренции на рынке труда совсем не просто найти работу, которая соответствовала бы вашим способностям, образованию, опыту и одновременно предоставляла возможности достойной оплаты, профессионального и карьерного... докладніше


Природні зони Африки — 7 клас. Розробка уроку
Навчальна мета: повторити вивчений матеріал; з’ясувати рівень оволодіння учнями навчальним ма­теріалом з попередніх тем; сформувати знання про особливості розміщення природних зон Африки; по­глибити систему знань учнів про взаємозв’язки при­родних... докладніше


17 / 01 / 2020
Тектонічні рухи — поняття та причини
Тектонічні рухи — складне й різнопланове поняття, з яким неодноразово зіштовхуються вчителі географії, що розповідають про формування рельєфу або геоло­гічну будову материків і океанів, окремих країн. У на­ших шкільних... докладніше


17 / 01 / 2020
Ділове спілкування як одна з основних потреб людини
У статті розкривається роль спілкування в житті людського суспільства, його види, мети кожного виду спілкування. Автор розглядає сутність і зміст ділового спілкування, громадські та особистісні цілі партнерів спілкування, принципи... докладніше


Регулювання міграційної політики у США
Звьоздная Т. М. Актуальність теми. Міграція є глобальним загальносвітовим суспільним явищем, яке впливало і продовжує впливати на масштабні, загального характеру зміни у розвитку людства. Протягом останніх десятиліть міграція набула... докладніше


Нові явища в розвитку права в капіталістичних країнах
Нові явища в розвитку права в капіталістичних країнах. Зближення англосаксонської і континентальної систем права. Зміни в джерелах права. «Гармонізація» законодавства. Основні зміни в цивільному і торговельному праві. Розвиток інституту... докладніше


Японська держава на сучасному етапі
Зміни в політичній системі Японії після Першої Світової війни. Встановлення диктатури в Японії і особливості її механізму. Перемога держав-союзниць і капітуляція Японії. Встановлення окупаційного режиму. Перші повоєнні перетворення в... докладніше


Основні риси конституцій латиномериканських держав
Розвиток політичних систем латиноамериканських держав після Першої світової війни. Після Другої світової війни становище в економіці латиноамериканських країн було сприятливим для проведення реформ: вони мали солідні валютні накопичення, зросла... докладніше


Розвиток італійської державності на сучасному етапі (80-90 рр. ХХ ст.)
Буржуазно-демократична революція 1848 р. і прийняття перших конституцій в ряді італійських держав. Об`єднання Італії в 1870 р. Встановлення фашистської диктатури після Першої світової війни. Механізм фашистської диктатури. Крах фашистського... докладніше


Утворення НДР і ФРН. Конституція ФРН 1949 р. Об`єднання Німеччини в 1990 р.
Крах кайзеровської Німецької імперії у ході революції 1918 р. і утворення Веймарської республіки. Конституція 1919 р. Криза Веймарської республіки і встановлення фашистської диктатури в Німеччині. Механізм фашистської диктатури. Цивільні... докладніше


Розвиток буржуазної держави і права в новітній час
Основні етапи розвитку буржуазної держави в новітній час. Зміна функцій буржуазної держави, розвиток регулюючої функції держави в сфері економіки і соціальних відносин. Структурні зміни в державному апараті. Розвиток парламентської... докладніше


Криза політичної системи Китаю ХІХ ст.
Селянська революція і виникнення держави. Рух за утвердження конституційного правління в кінці ХІХ ст. «Сто днів реформ». Революція і повалення Маньчжурської династії і проголошення республіки. Основні риси права Китаю... докладніше


Революція Мекдзи. Буржуазні реформи 70-80 рр. в Японії
Японське право — це сукупність моральних, релігійних і правових норм, яка склалася на основі стародавньокитайських релігійно-філософських концепцій, власних звичаїв, рецепції іноземного (американського та романо-германського) права. Незважаючи на відокремлене становище... докладніше


Розвиток німецького конституціоналізму на початку ХІХ ст. Боротьба за об`єднання Німеччини
Падіння Священної Римської імперії німецької копії». Утворення перших об`єднань німецьких держав. Розвиток німецького конституціоналізму на початку ХІХ ст. Боротьба за об`єднання Німеччини. Революція і Франкфуртська конституція 1849 р. Утвердження... докладніше


Виникнення буржуазної держави в Англії
Законодавство Англійської революції і його роль в становленні конституційної монархії в Англії. Розвиток парламентаризму в ХУІІІ – ХІХ ст.  Виборні реформи 1867, 1884-1885 рр. Формування політичних партій. Реформа парламенту... докладніше


Виникнення і розвиток буржуазної держави і права
Періодизація історії буржуазного суспільства і держави. Основні риси буржуазної держави і права в період домонополістичного капіталізму. Роль революції в становленні буржуазної держави. Формування і еволюція політичних систем. Політичні партії.... докладніше


Основні етапи розвитку Японії
Основні етапи розвитку японської держави. Реформи Тайка, вплив на соціально-політичну структуру Японії китайських інститутів. Державний лад імператорської Японії. Центральне і місцеве управління. Армія. Основні риси японського права. Джерела права.... докладніше


Особливості соціально-економічної структури китайського суспільства
Особливості соціально-економічної структури китайського суспільства. Державний лад. Основні риси права Китаю. У період раннього феодалізму в Китаї існувало три держави: на півночі — Вей, у центральній частині — Шу... докладніше


Структура феодальної Індії. Державний лад Делійського султанату і Монгольської Індії
Варно-кастова структура феодальної Індії. Державний лад Делійського султанату і Монгольської Індії. Розвиток права в Індії. На індуському праві позначилася державна доля Індії. Спочатку Індія потрапила під панування Великих Моголів,... докладніше


Середньовічні держави Сходу. Арабський халіфат
Особливості становлення теократичної монархії арабів. Роль ісламу в формуванні держави. Державний лад Арабського халіфату. Органи вищого і місцевого управління. Армія, суд. Децентралізація влади і розвал халіфату ІХ – ХІ... докладніше


Слов`янські держави. Виникнення і розвиток феодальних держав в Болгарії, Сербії, Польші, Чехії
Слов`янські держави Виникнення і розвиток феодальних держав в Болгарії, Сербії, Польші, Чехії. Основні пам`ятники права слов’янських держав «Польська правда», «Законник Стефана». Кодифікація чеського права. Виникнення держави на польських землях... докладніше


Особливості розвитку феодальних відносин в Східній Римській імперії Візантії
Особливості розвитку феодальних відносин в Східній Римській імперії Візантії і їх вплив на еволюцію державного ладу. Становище і роль православної церкви. Центральне і місцеве управління. Основні риси візантійського права.... докладніше


Англія — створення і розвиток парламенту. Особливості англійського абсолютизму
Особливості утворення ранньофеодальних англо-саксонських держав. Вплив норманського завоювання ХІ ст. на розвиток феодального суспільства і держави. Зміцнення королівського влади в ХІ-ХІІ ст. Реформи Генріха. «Велика хартія вольностей». Створення і... докладніше


Виникнення і розвиток феодальної держави в Німеччині в Х – ХІ ст.
Німеччина Закріплення політичної децентралізації в Німеччині. «Золотабунда». Особливості станово-представницької і абсолютної монархії. Державний лад Прусії і Австрії. Освічений абсолютизм. Особливості розвитку феодального права в Німеччині. Джерела права. Пам`ятники права... докладніше


Становлення феодальної держави Франції
Політична децентралізація. Утвердження сеньйоральної монархії і її основні соціально-політичні інститути. Початок процесів централізації державної влади в ХІІ ст. Реформи Людовіка ІХ. Утворення станово-представницької монархії. Генеральні Штати.  Встановлення абсолютної монархії.... докладніше


Держави Західної, Центральної і Південно-Західної Європи. Держава франків
Особливості виникнення і розвитку ранньофеодальної держави франків. Франкське королівство епохи Меровінгів. Реформи Карла Мервінга. Франкська імперія епохи Каролінгів. Становлення права в ранньофеодальних суспільствах Західної Європи. «Варварська правда» і інші... докладніше


Виникнення держави: утвердження республіки в Стародавньому Римі
Стародавній Рим Виникнення держави: утвердження республіки в Римі. Реформи Сервія Тулія. Розквіт і занепад республіканської форми правління. Військові диктатури і режим особистої влади. Встановлення монархічної форми правління. Криза і... докладніше


Античні країни. Стародавня Греція. Основні риси права Стародавньої Греції
Формування політичної общини і становлення держави в Греції. Основні етапи розвитку і особливості демократичної рабовласницької республіки в Афінах і аристократичної республіки в Спарті. Реформи Телея, Солона і Кпісфена в... докладніше


Стародавній Китай — становлення і основні етапи розвитку держави
Становлення і основні етапи розвитку держави в Стародавньому Китаї. Перші державні утворення. Держави Шань Інь. Створення першої централізованої держави Цінь. Реформи Шан Яна. Централізована  імперія Хань. Формування традиційної централізованої... докладніше


Стародавня Індія — традиційне право Індії. Специфічний характер джерел права
Періодизація історії держави в Стародавній Індії. Формування кастової системи. Виникнення великих держав-гегемоній. Імперія Мауріїв. Центральний і місцевий чиновницький апарат. Армія. Суд. Традиційне право Індії.  Специфічний характер джерел права. «Закони... докладніше


Стародавній Вавілон. Особливості виникнення і розвитку держави
Особливості виникнення і розвитку держави в Месопотамії. Рання форма державної організації — міста-держави. Формування держав-гегемоній. Державний лад Вавилона при Хаммурапі. Стародавньо-месопотамське право. Джерела права і специфічні правові інститути Стародавньої... докладніше


Держави і право Стародавнього Сходу. Стародавній Єгипет
Періодизація історії держави в Стародавньому Єгипті. Раннє утворення єдиної централізованої держави (кінець ІУ – початок ІІІ тис. до н.е.). Економічна функція держави та її вплив на формування особливої соціальної... докладніше


Виникнення держави і права
Розклад родоплемінного ладу. Вплив суспільного розподілу праці, диференціації соціальних функцій на формування державної (політичної) влади і становлення держави і права. Специфічні риси становлення і розвитку держави і права стародавньої... докладніше


Цивільна оборона зарубіжних країн
Цивільна-оборона як система зародилася під час першої світової війни, з появою авіації. З розвитком зброї, яка давала змогу уражати промислові підприємства, наносити удари по адміністративних центрах та інших місцях... докладніше


Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади, їхня мета і завдання
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) є постійно діючим органом, який координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язану з безпекою та захистом... докладніше


Організація цивільної оборони на об’єктах господарської діяльності
Об’єкт господарської діяльності — це підприємства (державні і приватні), установи і організації, навчальні заклади та інші. На всіх об’єктах Цивільна оборона організовується з метою завчасної підготовки їх до захисту... докладніше


Закон і положення про цивільну оборону України, її роль, місце і завдання в структурі забезпечення життєдіяльності населення держави
Техногенне, екологічне та природне становище України рік від року стає складнішим, зростає його негативний вплив на населення та навколишнє середовище. Тому, з набуттям Україною незалежності, враховуючи досвід економічно розвинутих... докладніше


Основні положення міжнародного права з питань захисту людей
Під час війни людина повинна дотримуватися певних норм гуманності навіть щодо ворога. Ці норми викладені, головним чином, у чотирьох Женевських Конвенціях від .12 серпня 1949 р. і які мають... докладніше


Принципи наукового дослідження
Наука пізнає навколишній світ за допомогою підходів (системний, комплексний, діалектичний, синергетичний, культорологічний аксіологічний, структурно-функціональний та ін.) які в совою чергу включають принципи дослідження та методи. Нашим завданням виступає: розгляд... докладніше


Место и значение языка в жизни человека и общества
Постановка проблемы. Общечеловеческая особенность культур связана с их инновационным характером. Несмотря на свое региональное развитие, каждая культура становилась общечеловеческой благодаря распространению в историческом процессе. Потому что истинная культура всегда... докладніше


Деякі аспекти надання психологічної допомоги учасникам бойових дій на сході України
Анотація. У статті наведено основні проблеми, з якими стикаються військовослужбовці із посттравматичним синдромом. Окреслено методи психологічної допомоги учасникам бойових дій на Сході України, охарактеризовано особливості використання  групової терапії у... докладніше


Сценарії Дня святого Валентина — Кохання з першого погляду
Кохання з першого погляду Зал святково прикрашений. Навпроти один одного стоять по три пари столів Ведучий. Кохання… Що воно таке? Коли приходить? Що приносить? Ведуча. Це, мабуть, дивні почуття.... докладніше


Сценарій конкурсно-розважальної програми до Дня святого Валентина
Конкурсно-розважальна програма до Дня святого Валентина «Пан та Панна»  Мета: організовувати дозвілля учнів; розвивати творчу активність, комунікабельність, мову, мислення, пам’ять, увагу; розширювати світогляд дітей; виховувати почуття товариськості, доброзичливості, взаємопідтримки... докладніше


Сценарій виховного заходу «У нашій пам’яті вони назавжди залишились»
Сценарій «У нашій пам’яті вони назавжди залишились» ( в рамках проекту «Відзнаки Героїв») Мета: вшанувати пам’ять героїв Небесної сотні, прищеплювати любов до Батьківщини, виховати патріотичну свідомість, розвивати бажання стати гідними... докладніше


Гігієна голосу педагога
  Гігієна голосу педагога Здоров’язберігаючі технології на службі вчителя     Людина наділена від природи чудовим  даром — голосом. Голос допомагає людині спілкуватися з навколишнім світом, виражати своє ставлення... докладніше


Сценарій Свята рідної мови, присвячений Міжнародному дню рідної мови та дню народження Лесі Українки
Тема: «Збережемо наш скарб — рідну мову». Обладнання: вислови про мову, плакати, малюнки, присвячені рідній мові, стенд «Леся Українка — геніальна донька українського народу», декорації для інсценізації легенди, гуморесок,... докладніше


Сценарій вечора-реквієму «Тривожні дзвони Чорнобиля»
В ніч на 26 квітня 1986 року сталася нечувана жахлива катастрофа-аварія Чорнобильської атомної електростанції. Звістка про цю катастрофу блискавично облетіла увесь світ. Про неї негайно повідомили засоби масової інформації... докладніше


Розробка  сценарію відкритого загальношкільного уроку «Пам’яті героїв Небесної Сотні присвячуємо!»
Розробка  сценарію відкритого загальношкільного уроку української звитяги «Пам’яті героїв Небесної Сотні  присвячуємо!» Мета: виховувати в учнів глибокі патріотичні почуття, причетність і відповідальність за все, що  відбувається в країні, вдячність... докладніше


Сценарій патріотичного свята, про реальні події в Україні «Неоголошена війна»
Сценарій патріотичного свята, про реальні події в Україні «Неоголошена війна» Діти виконують пісню «Україно, ми твоя надія» Ведучий І: Україна – це отча земля, рідний край, де ми народилися.... докладніше


Сценарій виховного заходу до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні
Цибулько Олена Іванівна, заступник директора  з виховної роботи Кривоозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2   З метою вшанування пам′яті мужніх учасників подій на Майдані, вулицях Грушевського та Інституцькій (2013-2014),... докладніше


Результативність та ефективність в публічному адмініструванні
Ефективність управління – це результат, зіставлений із затратами на його досягнення, включаючи не лише прямі витрати на систему управління, а й витрати на реалізацію управлінських рішень. Критерії ефективності становлять... докладніше


16 / 12 / 2018
Публічне адміністрування в соціальній сфері
Соціальна політика – це комплекс соціально-економічних заходів держави та місцевих органів влади, спрямованих на захист населення від безробіття, зростання цін, знецінення трудових заощаджень. Соціальна політика держави включає: регулювання соціальних... докладніше


16 / 12 / 2018
Публічне адміністрування в економічній сфері
Економічна політика держави – це система соціально-економічних ідей та цілей розвитку країни, основні завдання, засоби їх досягнення, а також діяльність органів державної влади й управління щодо їх реалізації. Основними... докладніше


16 / 12 / 2018
Механізми та стиль публічного адміністрування
Механізми публічного адміністрування – це спеціальні засоби, що забезпечують здійснення регулюючого впливу публічних адміністрацій на соціально-економічні територіальні системи різних рівнів (села, селища, райони у містах, міста, райони, області, Автономна... докладніше


16 / 12 / 2018
Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень
Управлінська діяльність – сукупність напрацьованих історичним досвідом, науковим пізнанням і талантом людей навичок, умінь, способів, засобів, доцільних вчинків і дій людини в сфері управління. Управлінська діяльність відзначається інтелектуальним характером,... докладніше


16 / 12 / 2018
Місцеве самоврядування як елемент публічного адміністрування
Основу місцевого самоврядування кожної країни світу покладені національні теорії місцевого самоврядування. Найбільш поширеними з них є громадівська (Італія, Франція, Угорщина), державницька (Китай, Лівія) та змішана теорії. Зміст кожної із... докладніше


16 / 12 / 2018
Органи виконавчої влади в системі публічного адміністрування
Виконавча влада – це одна з гілок державної влади, основним призначенням якої є організація виконання законів та інших нормативно-правових актів, реалізація внутрішньої та зовнішньої політики держави, охорона прав і... докладніше


16 / 12 / 2018
Громадянське суспільство в системі публічного адміністрування
Громадянське суспільство – це сфера недержавних суспільних інститутів і відносин, сфера непримусової людської солідарності. Поняття громадянського суспільства застосовується для пізнання усієї сукупності існуючих у суспільстві відносин, які не є... докладніше


16 / 12 / 2018
Предмет і методологічна основа публічного адміністрування
 Методи публічного адміністрування: способи, прийоми практичної реалізації його суб’єктами завдань і функцій в повсякденній діяльності на основі закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах і у відповідній формі. Принципи... докладніше


16 / 12 / 2018