Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Літературa

Булгаков Сергій Миколайович. Філософські погляди С. Булгакова
Життєвий шлях та творча діяльність Булгакова Сергія Миколайовича.  Філософські погляди Сергія Булгакова. Вступ Вся суперечливість, різноманітність ідей, цінностей та ідеалів у філософії Росії на рубежі двох століть — XIX... докладніше


Лексичний склад поезiй В. Симоненка
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти лексикології 1.1. Синоніми 1.2. Антоніми 1.3. Омоніми 1.4. Пароніми Розділ 2. Особливості лексичного складу поезії В.Симоненка 2.1. Явище антонімії в поезії В. Симоненка... докладніше


Жанрові особливості публіцистики Івана Багрянова
ВСТУП РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖАНРОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПУБЛІЦИСТИКИ 1.1. Поняття публіцистики 1.2. Походження публіцистики 1.3. Типологія та жанри публіцистики Висновки до 1-го розділу РОЗДІЛ 2. ПУБЛІЦИСТИЧНІ ТВОРИ ІВАНА БАГРЯНОГО... докладніше


Семантика міфологічного сюжету в трагедії Евріпіда — «Медея»
Вступ Міфи, що оповідають про долю Ясона, невід’ємно пов’язані з жіночим образом Медеї. Відповідно до однієї з концепцій, фахівці вважали їхньою частиною міфологічного шару, що є частиною легенд, що... докладніше


Семантика міфологічного сюжету в трагедії Евріпіда «Медея»
Вступ Трагедії Еврипіда, відгукуються на найважливіші події політичного й духовного життя Афін, здобували часом чисто публіцистичний характер: міркування про суспільні проблеми іноді лише зовні пов’язані із зображуваним сюжетом. У... докладніше


Семантика міфологічного сюжету в трагедії Евріпіда «Вакханки»
Вступ Такі трагедії, як «Вакханки»,  показують безсумнівно страсті    героя, що розривається на частині, а Еврипід, всупереч банальній думці, воскрешав стародавню трагедію й був багато в чому архаїзатором. Культ Діоніса,... докладніше


Своєрідність роману Дж.Джойса «Портрет митця замолоду»
Вступ 1. Ідея служіння в романі «Портрет митця замолоду»: її розгортання, функціонування в різних семантичних просторах (національному, духовному, мистецькому), її трансформація 1.1. Композиція твору, система наскрізних мотивів, питання національної... докладніше


Функції відокремлених вставних і паралельних конструкцій оповіданнях Р. Стівенсона
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення вставних і паралельних конструкцій 1.1. Поняття вставних і паралельних конструкцій 1.2. Функції відокремлених вставних і паралельних конструкцій Розділ 2. Практична частина 2.1.... докладніше


Урок литературы — структура и формы урока
Введение Проблемы урока: его содержания, структуры, типологии, эффективности, взаимосвязи методов обучения на уроке, роли учителя, совершенствования учебной деятельности школьника — разработаны в трудах многих дидактов. В методике преподавания литературы... докладніше


Мотив кохання і смерті в оповіданнях Буніна
Вступ Актуальність теми. У творчості багатьох письменників і поетів тема смерті пов’язана з філософськими шуканнями, з естетичною концепцією життя й місця людини в цьому житті. У російській літературі кінця... докладніше


„Кров і пісок” В. Б. Ібаньєса, як зразок психологічної прози
Вступ Література ХХ ст. – одне з найскладніших явищ в історії світової культури. По-перше, це пояснюється великою кількістю соціальних потрясінь, страшних світових війн, революцій, які витіснили духовні цінності на... докладніше


Традиції епістолярного роману ХVIII ст. в «Стражданнях молодого Вертера» Й.В. Гете
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1. Поняття про роман, різновиди роману 1.2. Поняття про епістолярний роман 1.3. Французький роман Ж.Ж. Руссо «Юлія або Нова Елоіза» РОЗДІЛ 2. «Страждання... докладніше


Особливості української журналістики Л.Глібова
Вступ 1. Особливості української журналістики Л.Глібова 2. Редакторська діяльність Л.Глібова Висновки Список використаних джерел Вступ Леонід Іванович Глібов — відомий байкар, педагог, громадський діяч. Дослідники його творчості переважно цікавилися... докладніше


Пелевин — генерация Пи (поколение Пи)
Введение 1. Загадки и отгадки Виктора Пелевина 2. Поколение Пелевина 3. Впечатления от книги В.Пелевина «Generation П» Выводы Список использованной литературы Введение «Я сентиментален, если вы понимаете, что я... докладніше


Колористичні та музичні імпресії у поезії Павла Тичини
Вступ Творчість Павла Тичини, одного із найбільш плідних письменників початку ХХ століття, літературознавці розглядають у контексті вивчення періоду “розстріляного відродження”. Автору вдалось залишитись живим серед жорстокої дійсності доби “воєнного... докладніше


Психологія творчості: І. Я. Франко «Із секретів поетичної творчості»
Вступ Особливості творчого процесу І.Франка І.Я.Франко про природу художньої творчості Висновки Список використаної літератури Вступ У багатьох поетичних і драматичних творах І.Франко переважають філософські та ліричні мотиви. Є автором... докладніше