Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Технічні науки

Особливості стану транспортної системи періоду давніх цивілізацій
Розвиток сухопутного транспорту. У період давніх цивілізацій подорожували пішки, на верблюдах, конях, у ношах. Археологічні дослідження свідчать, що перші колеса з’явилися на території Шумеру (сучасний Ірак) у середині ІV... докладніше


Физические основы акустики. Эволюция средств звукозаписи и воспроизведения звука
Аннотация Звук — это колебания плотности и давления воздуха, радиоволны — периодические изменения напряженностей электрического и магнитного полей, видимый свет — тоже электромагнитные колебания, только с немного другими длиной... докладніше


Технологии производства строительных материалов
Аннотация В данной работе было выяснено, что к строительным материалам (от лат. materіa — вещество) принадлежат материалы, которые имеют свойства, необходимые для их применения в конструкциях и изделиях строительного... докладніше


Стандартизація термінології в галузі управління якістю
Вступ ISO (Міжнародна організація з стандартизації) – це всесвітня федерація національних органів стандартизації (комітетів – членів ISO). Міжнародні стандарти розробляють, як правило, технічні комітети ISO. Кожний комітет-член, зацікавлений у... докладніше


Комп’ютерна обробка результатів експерименту
Вступ Електронні ресурси є важливою складовою інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу. Вони дозволяють залучити до викладання ресурс Інтернету, що відповідає вимогам часу. Новітні комп’ютерні технології навчання дуже швидко з’являються і... докладніше


Технологічні процеси в машинобудуванні
Вступ Машинобудування займає особливе місце в економіці будь-якої держави, оскільки воно дає засоби праці сфері матеріального виробництва та сфері послуг. Саме машинобудування є основою розвитку НТП. Незважаючи на таке... докладніше


Технічні системи: різновиди, будова, класифікація
Вступ Техніка проявляє себе через вироби. Кількість і різноманіття виробів, що створюються в різних галузях техніки, практично незліченне, що значною мірою обумовлюється машинними системами – виробами машинобудування. Велика кількість... докладніше


Концептуальні методи дослідження, їх загальна характеристика
Вступ Концептуальна модель — це певний ідеальний образ об´єкта, що залежить не тільки від його об´єктивно існуючих властивостей, а й від знань, досвіду та інших факторів, властивих суб´єктові-дослідникові. Для... докладніше


Что такое эталон? Эталоны каких величин Вам известны?
Введение Под единством измерений понимается такое их состояние, когда результаты измерений выражаются в узаконенных единицах величин, а погрешности результатов измерений известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные... докладніше


Державна модель розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності
Вступ Система дорадництва у світі зародилася в XIX ст. в Англії — у ході промислової революції, коли почали з’являтися перші фабрики, а конкуренція змусила підприємця вдосконалювати методи управління. Так... докладніше


Роль і значення агросервісних структур в запровадженні новітніх технологій в аграрній сфері, в умовах ринкових виробничих відносин
Вступ В економічній науці поняття аграрний сервіс випливає зі змісту англійського слова “service”, спорідненого від serve — служити, обслуговувати. Отже, коли йдеться про аграрний сервіс, то мається на увазі... докладніше