Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Гроші та кредит

Джерела надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім´ям на будівництво житла
1. Назвіть джерела надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям на будівництво житла? 2. Як кваліфікується відшкодування шкоди, вироблене з Державного бюджету, при незаконній дії працівників Служби безпеки України?... докладніше


Грошово-кредитна політика України
Вступ Актуальність теми. Особливої актуальності на перехідному етапі розвитку вітчизняної економіки набуває питання її грошово-кредитного регулювання. Розвиток грошово-кредитного регулювання, насамперед, пов'язаний із системними змінами в національній економіці, формуванням ринкового... докладніше


Розвиток грошово-кредитної системи в Молдові
Вступ 1. Розвиток грошово-кредитної системи в країнах СНД 2. Огляд банківського сектору Молдови 3. Сучасний стан грошової і валютної політики Республіки Молдова 4. Інструменти грошової політики 5. Грошовий дохід... докладніше


Форми кредиту: переваги і недоліки окремих форм
Вступ Споживче кредитування з кожним роком набуває все більшої актуальності. Це пов’язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування,... докладніше


Кредитування студентів в зарубіжних країнах та в Україні
Вступ Вища школа України знаходиться на шляху вирішення завдань, багато в чому схожих із тими, які були і залишаються актуальними для систем вищої освіти провідних країн світу, зокрема, —... докладніше


Класична кількісна теорія грошей та її основні версії. Сучасний монетаризм
Вступ Гроші належать до низки дуже загадкових феноменів, виникнення яких цікавило людство вже в стародавні часи. За довгий час існування товарного виробництва і його дослідження вченими-економістами з питань походження... докладніше


Сутність та еволюція паперових грошей
Вступ Актуальність теми. Гроші пройшли тривалий і складний шлях розвитку з точки зору не тільки ускладнення їх економічної суті та підвищення суспільної ролі, а й урізноманітнення їх форм. Історія... докладніше


Світова валютна система: елементи, етапи розвитку
Вступ Дослідження сучасних тенденцій розвитку світової валютної системи обумовлено новітніми процесами у світовому господарстві, а саме — зростаючою роллю глобалізації, завдяки якій валютні відносини долають національні кордони і виходять... докладніше


Міністерство фінансів України, структура і місце у фінансовій системі держави
Вступ Актуальність теми. Міністерство фінансів України є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України, який забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань... докладніше