Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Всесвітня історія

Війна за незалежність і створення США
Вступ Війна за незалежність США, яка ще називається «Американською революцією» 1775-1783 років – це війна між Великобританією і революціонерами 13 англійських колоній, які проголосили свою незалежність від англійської корони,... докладніше


Листопадова 1918-1919 рр. революція в Німеччині
Вступ Виникнення Веймарської республіки безпосередньо пов’яза­не з тією екстремальною ситуацією, що склалася наприкінці Першої світової війни і Листопадової революції 1918 р. в Ні­меччині. У ряді революційних подій, що відбулися... докладніше


Польське повстання 1830-1831 рр. — причини, початок та завершення
Вступ Листопадове повстання 1830—1831 років — національно-визвольне повстання поляків і литовців проти Російської імперії. Поділену й поневолену Польщу протягом більш як півстоліття (від початку XIX ст. до середини 60-х... докладніше


Ізраїль у системі Близькосхідних відносин 1948-2018 рр.
ВСТУП Актуальність теми. На початку другого десятиліття XXI століття Близький і Середній Схід залишається ключовим з геостратегічної та геоекономічної точок зору регіоном сучасного світу. Від динаміки розвитку політичних процесів... докладніше


Діяльність ООН в умовах розгортання холодної війни
Вступ 70 років тому США стали ідеологом і одним із творців ООН. Американські лідери розуміли, що глобальна організація, яка згуртує всі держави, посилить безпеку світу і самих Сполучених Штатів,... докладніше


Внутрішня та зовнішня політика Першої Австрійської Республіки (1918-1938 рр.)
Вступ Актуальність теми дослідження. Одним з найбільш цікавих питань, у сучасній вітчизняній і західній історичній науці є вивчення широкого спектру питань, пов’язаних з формуванням і розвитком націй, націоналізмом і... докладніше


Утворення Німецької імперії
Вступ Невдала спроба національного об’єднання Німеччини шляхом ліберальних реформ у ході революції 1848-1849 рр. змінилася спробами досягти цієї мети через консервативне державне управління. Прусський король Фрідріх Вільгельм IV відмовився... докладніше


Создание профессиональной школы в период Петра Первого
Введение Российское образование в ХVIII веке целиком связано с грандиозной личностью Петра I, великого реформатора, придававшего образованию первостепенную государственную значимость. Благодаря Петру  в России возникла система профессионального образования. В... докладніше


Губернская реформа 1775 г. Екатерины II и институт генерал-губернаторства
Введение Любая империя выясняет важнейшую для себя проблему — каким образом управлять приобретенным территориальным пространством, существенно отличается от центра и от других ее регионов. Российская империя перешла к генерал-губернаторской... докладніше


Виникнення міст-держав у середньовічній Європі
Місто було новим типом поселення. У ньому виникли новий спосіб життя та управління, нове формувалося світосприйняття і творився новий тип людей: ділових, ощадливих, сповнених почуття власної гідності. Міста поступово... докладніше


Формы общественного сознания
Введение В обществе имеют место разнообразные отношения: материальные (экономические), политические, правовые, моральные, культурные и т.п. Но не все они равнозначные. Материальные (экономические) отношения составляют основу жизни человека и общества.... докладніше


Характеристика основных институтов Афинского государства в V–IV вв. до н.э. Особенности древнегреческой демократии
Введение В истории Древней Греции важную роль сыграли два полиса: Афины и Спарта. Государственный порядок Афин стал примером рабовладельческой демократии, это то время, когда эталоном олигархии постоянная политическая организация... докладніше


Структура, причины возникновения и условия преодоления межэтнических конфликтов
Введение Общественные процессы, которые происходят в современном мире, зачастую приобретают острый конфликтный характер, нередко выливающийся в открытое насилие. История отчетливо показала, что по мере развития человечества, угроза его существованию... докладніше


Дипломатія воюючих країн під час Першої світової війни
Вступ Актуальність теми. На початку ХХ ст. відносини між воєнно-політичними блоками провідних держав світу – Троїстим союзом (утворений у 1882 р.) і Антантою (1907 р.) небезпечно загострилися. Обидва блоки... докладніше


Основные историко-этнографические области Земли
Введение Основы хозяйственной и культурной классификации народов мира начали разрабатываться задолго до того, как этнология выделилась в качестве самостоятельной науки. Осмысление путей прогресса культуры и его этапов началось еще... докладніше


Ісламська революція в Ірані
ВСТУП Актуальність теми. Сьогодні вже можна констатувати, що іранська ісламська революція увійшла у якісно новий етап свого розвитку. Вочевидь, Стражі Ісламської революції консервують та цементують авторитарні тенденції всередині владно-клерикальної... докладніше


Тріумвірат: проголошення та його історичне значення
ВСТУП Перший тріумвірат — політичний союз в стародавньому Римі. У роки падіння римської республіки влада двічі фактично переходила від сенату і магістратів до трійки людей (де кожен раз третій... докладніше


Господарство та побут народів Скандинавії
Вступ У Скандинавських країнах — Данії, Швеції й Норвегії,  що розвивалися поза сферою античного світу й порівняно пізно випробували вплив розвинених феодальних суспільств, довго зберігалися пережитки родових відносин і... докладніше


Особливості економічного розвитку рабовласницьких держав античного світу
Вступ Актуальність теми дослідження. У зовнішньоекономічній  діяльності сучасних держав діє складний механізм погодженості інтересів, баланс політичних сил, який забезпечує кожній державі змогу не тільки виживати в теперішньому світі, але... докладніше


Варшавська угода 1920 р. і Ризький мирний договір 1921 р.: дипломатична історія
Вступ Ha початку 1920 p. Україна опинилася в складній геополітичній ситуації. 3 одного боку, зусилля уряду УНР були спрямовані на те, щоб польська сторона визнала його легітимність і право... докладніше


Роль Петра І в розвитку російської держави
Вступ У Росії у XVIII ст. поряд зі зміцненням і оформленням станового ладу відбуваються глибокі зміни в економічному і соціальному розвитку, зачепили всі сторони народного господарства і соціального обличчя... докладніше


Риторика в Римській імперії
Вступ Термін «риторика» походить від давньогрецького слова «оратор» і означає теорію ораторського мистецтва, науку красномовства. Близьким за значенням до нього є латинське слово «oratoria». Ці терміни пов’язують з публічними... докладніше


Мореплавство в Римській Імперії
Вступ Безкрайні морські простори, що роз’єднували народи й культури в доісторичний час, стали об’єднуючим початком у період античності. Древній мир вирував, як киплячий казан, вихлюпуючи пассіонарне населення древніх полісів... докладніше


Війна в Боснії та Герцеговині 1992 – 1995 рр.
Вступ Актуальність теми. 90-ті роки ХХ століття відкрили нову епоху в розвитку міжнародних відносин. Еволюція постбіполярної структури системи міжнародних відносин супроводжується цілим рядом етнічних конфліктів, які являють собою одну... докладніше


Причини краху східноєвропейської інтеграції на початку 80-90-х років
1. Розвиток зовнішньоекономічних відносин східноєвропейських країн  наприкінці 80-х- початку 90-х років Сучасний розвиток зовнішньоекономічних відносин східноєвропейських країн бере початок наприкінці 80-х- початку 90-х років, коли ці країни приступили до... докладніше


Советское государство и право в восстановительный период (1945-1953 гг.)
1. Советское государство и право в восстановительный период (1945-1953 гг.) Война усилила т.н. «морально-политическое единство» советского общества (тоталитаризм), символом которого продолжал быть культ личности В.И.Сталина. Поскольку речь идет именно... докладніше


Гражданский Кодекс Наполеона 1804 г.
1. Гражданский Кодекс Наполеона 1804 г. Основные предпосылки создания: дореволюционная Франция — страна нескольких разобщенных между собой народов (бретонцев, гасконцев, бургундов, лотарингов). Гражданско-правовые отношения были различны. кодификация была призвана... докладніше


Проаналізуйте фрагменти «Золотої Булли» (1356 р.)
Проаналізуйте фрагменти «Золотої Булли» (1356 р.) і обґрунтуйте відповіді на такі питання 1. Який порядок набуття престолу імператором Священної Римської імперії. «Золота булла 1356 року» визнала прерогативи колегії семи... докладніше


Троянська війна в контексті міграційних процесів кінця ІІ тис до н.е.
Вступ Актуальність теми. Протиріччя, що накопичувалися, між Заходом і Сходом виливаються в кровопролитну й затяжну війну з важливими наслідками для всієї історії Європи й Азії. Це і є легендарна... докладніше


Утворення буржуазної держави у Франції і характеристика основних положень «Декларації прав людини і громадянина» 1789 р.
Вступ 1. Утворення буржуазної держави у Франції і характеристика основних положень «Декларації прав людини і громадянина» 1789 р. 2. Становлення парламентської монархії і формування відповідального уряду в Англії (XIX)... докладніше


Обробка металів давніми кельтами
Зміст Вступ. 1. Ранньозалізна доба в історії Стародавнього світу. 2. Згадки про кельтів у давні часи. 3. Матеріальна культура та ремесла стародавніх кельтів. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Давні... докладніше


Склад і компетенція відділення „Королівської Лави” Верховного суду Англії , Уельсу
Вступ 1. Склад і компетенція Суду Королівської Лави 2. Сучасний склад і компетенція Верховного суду Англії та Уельсу Висновки Список використаних джерел Вступ Англійський правоустрій як ніякий інший вимагав... докладніше


Культурологические идеи в работах Хейзинга «Осень средневековья»
Введение В деятельности Xейзинга прослеживают три этапа: исследование древнегерманских языков, древнеиндийской литературы, религии и медицины; изучение европейской и прежде всего нидерландской истории позднего Средневековья и Нового времени; критика современной... докладніше


"Весна народів" Національні визвольні революції 1848-1849 р у Європі
Вступ Розділ 1. Головні передумови революційних подій 1848-1849 рр. в Європі 1.1. Характеристика передумов розгортання революцій в Європі 1.2. Особливості революційної ситуації в Європі Розділ 2. Національні визвольні революції... докладніше


Історичне та ідейне коріння неоглобалізму США
Вступ Процес у який виявився утягненим увесь світ з кінця 70- х років минулого сторіччя називається неоглобалізм. Радянські політологи й учені називали його також американським неоглобалізмом. Сьогодні ця назва... докладніше


СРСР в системі міжнародних відносин 1920 р.
Вступ Як звичайно, основою системи міжнародних відносин, найважливішим внутрішнім фактором її розвитку був баланс сил, що розуміється як конкретно-історичне співвідношення питомої ваги і впливу вхідних у систему держав, і... докладніше


Міфологічні зображення в мистецтві Стародавнього Єгипту
Вступ Стародавній Єгипет став, вірогідно, батьківщиною світової релігії та естетики. Обожнена сонячна куля постійно вважалась стародавніми єгиптянами вищим благом та вищою силою. Сонце і життєва сила, світло й краса... докладніше


Столипінська аграрна реформа
Вступ Актуальність теми дослідження. Реформа, втілення якої розпочав уряд П. Столипіна, донині викликає неоднозначні судження, здебільшого у середовищі політичного істеблішменту. Науковці — як вітчизняні, так і зарубіжні — одностайні... докладніше


Проблема роззброєння 80-90рр. ХХ ст. в світі
Вступ Друга половина ХХ століття характеризується кардинальними змінами міжнародної системи. Вони полягають у формуванні двополярної структури міжнародних відносин, базованої на системному протистоянні, перманентної конфронтації наддержав та  постійній загрозі використання... докладніше


Характеристика станово-представницької монархії (державно-правовий аспект)
Вступ Період феодалізму поділяється на три етапи: ранньофеодальна монархія, станово-представницька монархія і абсолютна монархія. Другий період цікавий тим, що в цей час зароджуються станово-представницькі органи – парламент, Генеральні штати,... докладніше


Протекторат Олівера Кромвеля
Вступ Актуальність. Вже майже тисячу років,  Англія є монархією. На сьогоднішній день серед держав світу, що входять у число так званих «Великих держав», Великобританія є єдиним представником монархічної форми... докладніше


Тора як історичне джерело з історії Стародавньої Палестини
Вступ Актуальність. Релігія євреїв — іудаїзм — одна з деяких національних релігій древнього світу, що збереглася лише з невеликими змінами аж до наших днів. У загальній історії релігій іудаїзм... докладніше


Відносини італійських баюло з Оттоманською Портою
Вступ Порта, тур. Babıali, (також Оттоманська Порта, Осяйна Порта, Висока Порта) (від фр. porte, іт. porta — двері, ворота) — прийнята в історії дипломатії та міжнародних відносин назва уряду... докладніше


Нові явища в розвитку права в капіталістичних країнах
Нові явища в розвитку права в капіталістичних країнах. Зближення англосаксонської і континентальної систем права. Зміни в джерелах права. «Гармонізація» законодавства. Основні зміни в цивільному і торговельному праві. Розвиток інституту... докладніше


Соціально-економічний розвиток Індії в 70-80-х рр.
Розпад Британської колоніальної імперії. Колоніальна конституція в Індії 1919-1935 рр. Проголошення незалежності і розкол країни за релігійним принципом на держави Індостан і Пакистан. Республіканська конституція Індії 1950 р. Закон... докладніше


Основні етапи і особливості становлення народно-демократичної влади в Китаї
Утворення КНР. Тимчасові конституційні закони 1949 р. Конституція КНР 1954 р. «Культурна революція» 1966-1976 рр. Конституція 1978-1982 рр. Економічні і політичні реформи 80-90-х рр. Розвиток китайської державності на сучасному... докладніше


Японська держава на сучасному етапі
Зміни в політичній системі Японії після Першої Світової війни. Встановлення диктатури в Японії і особливості її механізму. Перемога держав-союзниць і капітуляція Японії. Встановлення окупаційного режиму. Перші повоєнні перетворення в... докладніше


Основні риси конституцій латиномериканських держав
Розвиток політичних систем латиноамериканських держав після Першої світової війни. Після Другої світової війни становище в економіці латиноамериканських країн було сприятливим для проведення реформ: вони мали солідні валютні накопичення, зросла... докладніше


Розвиток політичної системи США у ХХ столітті
Розвиток політичної системи США після Першої світової війни. Світова економічна криза 1929-1933 рр. Новий економічний курс Рузвельта. Додатки до Конституції і подальша демократизація виборчого права. Загострення расових протиріч і... докладніше


Виникнення незалежних держав Чехословаччини, Угорщини, Югославії
Встановлення народно-демократичних держав після Другої світової війни. Економічні реформи, зниження ефективності суспільного виробництва, встановлення партійно-бюрократичних, тоталітарних систем управління. Демократичні революції 1989-1990 рр. і демонтаж тоталітарних систем управління. Зміни характеру... докладніше


Розвиток італійської державності на сучасному етапі (80-90 рр. ХХ ст.)
Буржуазно-демократична революція 1848 р. і прийняття перших конституцій в ряді італійських держав. Об`єднання Італії в 1870 р. Встановлення фашистської диктатури після Першої світової війни. Механізм фашистської диктатури. Крах фашистського... докладніше


Утворення НДР і ФРН. Конституція ФРН 1949 р. Об`єднання Німеччини в 1990 р.
Крах кайзеровської Німецької імперії у ході революції 1918 р. і утворення Веймарської республіки. Конституція 1919 р. Криза Веймарської республіки і встановлення фашистської диктатури в Німеччині. Механізм фашистської диктатури. Цивільні... докладніше


Розвиток політичної системи Франції у 60-80 рр. ХХ ст.
Зміни в державному апараті Третьої республіки після Першої світової війни. Партійна виборча система. Формування народного фронту в 30-х роках і його політична діяльність. Крах Третьої республіки під час Другої... докладніше


Розвиток англійської державності на сучасному етапі (80-90 рр. ХХ ст.)
Розвиток політичної системи. Основні зміни в суспільному ладі. Виборчі реформи 1918, 1948, 1969 рр.  Зростання державного апарату. Поліцейські і судові органи Великобританії. Реформи судоустрою 1971, 1981 рр. Нові акти... докладніше


Розвиток буржуазної держави і права в новітній час
Основні етапи розвитку буржуазної держави в новітній час. Зміна функцій буржуазної держави, розвиток регулюючої функції держави в сфері економіки і соціальних відносин. Структурні зміни в державному апараті. Розвиток парламентської... докладніше


Криза політичної системи Китаю ХІХ ст.
Селянська революція і виникнення держави. Рух за утвердження конституційного правління в кінці ХІХ ст. «Сто днів реформ». Революція і повалення Маньчжурської династії і проголошення республіки. Основні риси права Китаю... докладніше


Революція Мекдзи. Буржуазні реформи 70-80 рр. в Японії
Японське право — це сукупність моральних, релігійних і правових норм, яка склалася на основі стародавньокитайських релігійно-філософських концепцій, власних звичаїв, рецепції іноземного (американського та романо-германського) права. Незважаючи на відокремлене становище... докладніше


Особливості становлення буржуазного права США
Організація управління в північно-американських колоніях Англії. Боротьба за незалежність і декларація незалежності 1776 р. Конституція незалежних штатів. Статті конфедерації 1781 р. Конституції США 1787 р. і її основні принципи.... докладніше


Розвиток німецького конституціоналізму на початку ХІХ ст. Боротьба за об`єднання Німеччини
Падіння Священної Римської імперії німецької копії». Утворення перших об`єднань німецьких держав. Розвиток німецького конституціоналізму на початку ХІХ ст. Боротьба за об`єднання Німеччини. Революція і Франкфуртська конституція 1849 р. Утвердження... докладніше


Основні риси французького буржуазного права
Велика французька революція ХУІІІ ст. і утворення буржуазної держави. Законодавство її основних етапів. Декларація прав людини і громадянства 1789 р. Конституція 1798 р. Якобинська диктатура і надзвичайне законодавство. Державний... докладніше


Виникнення буржуазної держави в Англії
Законодавство Англійської революції і його роль в становленні конституційної монархії в Англії. Розвиток парламентаризму в ХУІІІ – ХІХ ст.  Виборні реформи 1867, 1884-1885 рр. Формування політичних партій. Реформа парламенту... докладніше


Виникнення і розвиток буржуазної держави і права
Періодизація історії буржуазного суспільства і держави. Основні риси буржуазної держави і права в період домонополістичного капіталізму. Роль революції в становленні буржуазної держави. Формування і еволюція політичних систем. Політичні партії.... докладніше


Основні етапи розвитку Японії
Основні етапи розвитку японської держави. Реформи Тайка, вплив на соціально-політичну структуру Японії китайських інститутів. Державний лад імператорської Японії. Центральне і місцеве управління. Армія. Основні риси японського права. Джерела права.... докладніше


Особливості соціально-економічної структури китайського суспільства
Особливості соціально-економічної структури китайського суспільства. Державний лад. Основні риси права Китаю. У період раннього феодалізму в Китаї існувало три держави: на півночі — Вей, у центральній частині — Шу... докладніше


Структура феодальної Індії. Державний лад Делійського султанату і Монгольської Індії
Варно-кастова структура феодальної Індії. Державний лад Делійського султанату і Монгольської Індії. Розвиток права в Індії. На індуському праві позначилася державна доля Індії. Спочатку Індія потрапила під панування Великих Моголів,... докладніше


Середньовічні держави Сходу. Арабський халіфат
Особливості становлення теократичної монархії арабів. Роль ісламу в формуванні держави. Державний лад Арабського халіфату. Органи вищого і місцевого управління. Армія, суд. Децентралізація влади і розвал халіфату ІХ – ХІ... докладніше


Держава, церква і місто в політичній системі феодального суспільства
Міські республіки і міське самоврядування. Боротьба міст за самоврядування. Міське право. Римсько-католицька церква і її роль в феодальному суспільстві. Інквізиція. Канонічне право Після розпаду Західної Римської імперії (476р.) римське... докладніше


Слов`янські держави. Виникнення і розвиток феодальних держав в Болгарії, Сербії, Польші, Чехії
Слов`янські держави Виникнення і розвиток феодальних держав в Болгарії, Сербії, Польші, Чехії. Основні пам`ятники права слов’янських держав «Польська правда», «Законник Стефана». Кодифікація чеського права. Виникнення держави на польських землях... докладніше


Особливості розвитку феодальних відносин в Східній Римській імперії Візантії
Особливості розвитку феодальних відносин в Східній Римській імперії Візантії і їх вплив на еволюцію державного ладу. Становище і роль православної церкви. Центральне і місцеве управління. Основні риси візантійського права.... докладніше


Англія — створення і розвиток парламенту. Особливості англійського абсолютизму
Особливості утворення ранньофеодальних англо-саксонських держав. Вплив норманського завоювання ХІ ст. на розвиток феодального суспільства і держави. Зміцнення королівського влади в ХІ-ХІІ ст. Реформи Генріха. «Велика хартія вольностей». Створення і... докладніше


Виникнення і розвиток феодальної держави в Німеччині в Х – ХІ ст.
Німеччина Закріплення політичної децентралізації в Німеччині. «Золотабунда». Особливості станово-представницької і абсолютної монархії. Державний лад Прусії і Австрії. Освічений абсолютизм. Особливості розвитку феодального права в Німеччині. Джерела права. Пам`ятники права... докладніше


Становлення феодальної держави Франції
Політична децентралізація. Утвердження сеньйоральної монархії і її основні соціально-політичні інститути. Початок процесів централізації державної влади в ХІІ ст. Реформи Людовіка ІХ. Утворення станово-представницької монархії. Генеральні Штати.  Встановлення абсолютної монархії.... докладніше


Держави Західної, Центральної і Південно-Західної Європи. Держава франків
Особливості виникнення і розвитку ранньофеодальної держави франків. Франкське королівство епохи Меровінгів. Реформи Карла Мервінга. Франкська імперія епохи Каролінгів. Становлення права в ранньофеодальних суспільствах Західної Європи. «Варварська правда» і інші... докладніше


Виникнення держави: утвердження республіки в Стародавньому Римі
Стародавній Рим Виникнення держави: утвердження республіки в Римі. Реформи Сервія Тулія. Розквіт і занепад республіканської форми правління. Військові диктатури і режим особистої влади. Встановлення монархічної форми правління. Криза і... докладніше


Античні країни. Стародавня Греція. Основні риси права Стародавньої Греції
Формування політичної общини і становлення держави в Греції. Основні етапи розвитку і особливості демократичної рабовласницької республіки в Афінах і аристократичної республіки в Спарті. Реформи Телея, Солона і Кпісфена в... докладніше


Стародавній Китай — становлення і основні етапи розвитку держави
Становлення і основні етапи розвитку держави в Стародавньому Китаї. Перші державні утворення. Держави Шань Інь. Створення першої централізованої держави Цінь. Реформи Шан Яна. Централізована  імперія Хань. Формування традиційної централізованої... докладніше


Стародавня Індія — традиційне право Індії. Специфічний характер джерел права
Періодизація історії держави в Стародавній Індії. Формування кастової системи. Виникнення великих держав-гегемоній. Імперія Мауріїв. Центральний і місцевий чиновницький апарат. Армія. Суд. Традиційне право Індії.  Специфічний характер джерел права. «Закони... докладніше


Стародавній Вавілон. Особливості виникнення і розвитку держави
Особливості виникнення і розвитку держави в Месопотамії. Рання форма державної організації — міста-держави. Формування держав-гегемоній. Державний лад Вавилона при Хаммурапі. Стародавньо-месопотамське право. Джерела права і специфічні правові інститути Стародавньої... докладніше


Держави і право Стародавнього Сходу. Стародавній Єгипет
Періодизація історії держави в Стародавньому Єгипті. Раннє утворення єдиної централізованої держави (кінець ІУ – початок ІІІ тис. до н.е.). Економічна функція держави та її вплив на формування особливої соціальної... докладніше


Виникнення держави і права
Розклад родоплемінного ладу. Вплив суспільного розподілу праці, диференціації соціальних функцій на формування державної (політичної) влади і становлення держави і права. Специфічні риси становлення і розвитку держави і права стародавньої... докладніше


Кодекс Наполеона 1804 року
Вступ Історія створення Цивільного кодексу Структура та основні положення Цивільного кодексу Висновки Список використаних джерел Вступ Створення єдиної національної правової системи французька буржуазія вважала головним завданням революції 1789-1794 рр.... докладніше