Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Історія України

Літописання в добу Великого Князівства Литовського. Його значення у вивченні історії та культури українського народу
Вступ Актуальність теми. Найвидатнішим явищем оригінальної літератури XIV — першої половини XVI ст. було літописання, що продовжувало та зміцнювало традиції початкового літописання Київської Русі і, насамперед, «ПовЂсти временных лЂт»... докладніше


Свидригайло, його місце в історії, риси характеру та оцінка діяльності
Свидригайло, Швитригайло (православне ім’я Лев, католицьке — Болеслав; бл. 1370 — 1452) — великий князь литовський. Син князя Ольгерда. Певний час володів Вітебським уділом, 1400 р. отримав у володіння... докладніше


Данило Галицький, його місце в історії, риси характеру та оцінка діяльності
Данило Галицький (1201 — 1264) — князь, володар Галицько- Волинської держави, король Русі-України. Син князя Романа Мстиславовича. 1205 р., під час боярських заворушень жив при дворі угорського короля. Потім... докладніше


Місце Романа Мстиславовича в історії, риси характеру та оцінка діяльності
Роман Мстиславович (р. нар. нев. — 1205) — володар Галицько-Волинської держави, син великого київського князя Мстислава. Певний час князював у Новгороді. 1199р. об’єднав Волинське та Галицьке князівства, поклав початок... докладніше


Місце Ярослава Осмомисла в історії, риси характеру та оцінка діяльності
Ярослав Осмомисл (30-ті рр.. 12 ст. — 11870 )- галицький князь. Син галицького князя Володимира Володаревича. З 1153 р. після смерті батька став правити у Галичі. За мудрість отримав... докладніше


Постать Володимира Мономаха в історії, риси характеру та оцінка діяльності
Володимир Мономах (хресне ім’я — Василь; 1053-1125) — великий князь київський, син Всеволода Ярославича і дочки візантійського імператора Костянтина Мономаха. У 1078-1094 рр. князював у Чернігові, потім до 1113... докладніше


Ярослав Мудрий — риси характеру, оцінка діяльності та умови формування особистості
Ярослав Мудрий (християнське ім’я — Георгій; бл. 978-1054) — великий князь київський. Син князя Володимира Великого. Після смерті батька з 1015 р. вів боротьбу з братами за владу в... докладніше


Володимир Великий — риси характеру, оцінка діяльності та місце в історії
Володимир Великий (хресне ім’я — Василь; р. нар. нев. — 1015) — великий київський князь. Син князя Святослава Ігоревича. З 969 по 976 р. князював у Новгороді. 980 р.... докладніше


Князь Святослав Ігоревич — риси характеру, оцінка діяльності та його значення в історії
Святослав (р. нар. нев. — 972 або 973) — великий київський князь. Син князя Ігоря і княгині Ольги. Більшість свого життя Святослав провів у війнах, намагаючись розширити свої володіння.... докладніше


Княгиня Ольга — риси характеру, оцінка діяльності та умови формування особистості
Княгиня Ольга ( хресне ім’я — Олена; бл. 890-969) — велика київська княгиня, дружина великого князя київського Ігоря. Після його смерті 945 р. стала володаркою Київської держави. Здійснила ряд... докладніше


Князь Ігор — риси характеру, оцінка діяльності та умови формування особистості
Князь Ігор (р. нар. нев. — 945) — великий київський князь. Згідно з літописами — онук Рюрика (батько невідомий). Фактично став родоначальником другої після нащадків Кия династії київських князів... докладніше


Національно визвольне повстання Українського народу 20-30рр 17 століття
Вступ Наприкінці XVI — на початку XVII ст. українськими землями прокотилося дві хвилі активного протесту народних мас проти існуючих порядків: перша (1591 —1596) була порівняно короткою у часі, друга... докладніше


Комунізм: теорія, історія, практика
Зміст Вступ 1. Становлення та розвиток комуністичних ідей 2. Основні вчення комунізму 3. Комунізм як політична сила Висновки Список використаної літератури Вступ Різновидами тоталітаризму відповідно до панівної їх ідеології... докладніше


Історія українського суспільства — Питання до екзамену
1. Історичні та етнокультурні витоки формування східнослов'янської спільноти на території України В історичній науці однією з центральних є проблема походження народу (етногенез). її розв´язання дає змогу з´ясувати ареал зародження... докладніше


Історія української культури. Теоретичні питання
Зміст 1. “Холодна відлига”. Шестидесятники. Василь Симоненко, Ліна Костенко та ін. 2. Освіта, наука, мистецтво за часів Гетьманату 1918 р. Список використаної літератури 1. “Холодна відлига”. Шестидесятники. Василь Симоненко,... докладніше


Основні етапи формування антропологічних знань
Зміст Вступ 1. Завдання та розділи антропології 2. Етапи формування антропологічної науки Висновки Список використаних джерел Вступ Термін “Антропологія” має грецьке походження й означає дослівно “наука про людину” (антропос... докладніше


Слов’янський період розвитку Української державності
Вступ На початку І тис. н.е. на історичну арену впевнено виходять слов´яни, які мали автохтонний характер і були однією із найчисельніших груп індоєвропейської спільності. їхнього прабатьківщиною була територія між... докладніше


Військово-адміністративна організація Запорізької Січі
Вступ 1. Військово-адміністративна організація Запорізької Січі 2. Історія підготовки та основний зміст Цивільного кодексу УСРР 1922 р. Висновки Список використаних джерел Вступ Корені українського козацтва сягають ще в часи... докладніше


Індустріалізація в Україні: причини та методи
Вступ Радянське керівництво, взявши курс на модернізацію промислового потенціалу країни, одразу зіткнулося з трьома проблемами: кошти, сировина і робочі руки для розвитку індустрії. Одержати все це можна було від... докладніше


Діяльність Михайла Грушевського в еміграції (1919-1924 рр.)
1. Наукова діяльність М.Грушевського в еміграції 2. Публіцистика М.Грушевського еміграційного періоду Вступ Еміграційна доба життя та діяльності Михайла Грушевського справедливо відноситься до однієї з найменш вивчених у грушевськознавстві. Дослідники... докладніше


Давньоруське військо: склад, чисельність, озброєння
Вступ Тривалий внутрішній розвиток східно-слов’янських племен привів у ІХ ст. до утворення Київської Русі – однієї з найбільших держав середньовічної Європи. Історичним центром її було Середнє Подніпров’я, Київська земля.... докладніше


Україна в складі Російської імперії в др. пол. XVIII ст. Остаточна ліквідація Української автономії
1. Обмеження та остаточна ліквідація автономії Гетьманщини та Слобідської України Катерина II, продовжуючи традиції абсолютизму і централізму Петра І, мала намір найближчим часом скасувати всі автономії в імперії, уніфікувати... докладніше


Кревська унія і зміни в політичному становищі українських земель
Вступ Кревська унія стала першою спробою Польщі поглинути Велике князівство Литовське, проте активний опір литовської, української та білоруської знаті зашкодив втіленню цього задуму. Опозицію очолив литовський князь Вітовт, але... докладніше


Поширення слов`янофільських ідей в Україні в першій половині ХІХ ст.
Вступ Життя і погляди так званих слов’янофілів (О.С.Хом’якова, І.В. і П.В.Кірєєвських, К.С. і І.С.Аксакових, Ю.Ф.Самаріна і деяких інших) протягом вже більше 150 років привертають увагу не тільки істориків, але... докладніше


Дисиденти в Україні
Вступ Серед західних аналітиків українського дисидентського руху є різні погляди щодо умов, які спонукали людей до відкритого протесту. Олександр Мотиль доводить, що зародження дисиденства в Україні, як і в... докладніше


Особливості етнополітики за часів козацько-гетьманської держави
Вступ Після укладення між Росією та Річчю Посполитою «Вічного миру» центр політичного та культурного життя українських земель зосереджується на Лівобережжі, яке українці називали Гетьманщиною, а росіяни — Малоросією. Тривалий... докладніше


Розвиток цивільної авіації в Україні в 20-ті роки XX століття
Вступ 1. Зародження українського літакобудування 2. Літаки авіаконструктора К.Калініна 3. Харківський авіаційний завод Висновки Список використаних джерел Вступ Історія розвитку цивільної авіації в Україні бере початок з часів створення... докладніше


Виникнення і розвиток Скіфської рабовласницької держави 7 ст. до н.е. — 3 ст. н.е. Державний лад скіфів
Вступ В часи свого розквіту скіфське суспільство поділялося на кілька груп племен: скіфи-орачі, що жили між Дністром і Дніпром; скіфи-кочівники і царські скіфи, які володіли степовими просторами Лівобережжя і... докладніше


Вплив польсько-литовського князівства на формування економіки України
Вступ У XIV столітті – у часи політико-економічного та культурного занепаду України – почали підноситися її сусіди: Литва, Польща та Московська держава. Вони швидко розросталися, і їх, цілком природно,... докладніше


Людина як мета історії в історіософії гуманістів
Вступ Історіософія (філософія історії) — складова частина філософії, наукове призначення якої — тлумачення історичного процесу й історичного пізнання. Зумовлені зростанням міст, розвитком внутрішньої і зовнішньої торгівлі, буржуазні соціально-економічні відносини... докладніше


В.Б.Антонович як видавець
Вступ Актуальність теми дослідження. Звернення до минулого для осмислення сучасного стану української нації вимагають усвідомлення тієї ролі, яку відіграли діячі культури, серед яких було й немало істориків, у виробленні... докладніше


Досвід розв’язання проблеми Закарпаття між УРСР і Чехословаччиною
Вступ Чехословацька держава, що виникла при підтримці Антанти в жовтні 1918 року, об’єднала в межах своїх кордонів територію історичної Чехії, Словаччини, а також землі з українським та угорським населенням... докладніше


Виникнення та оцінка діяльності “Просвіти”
Вступ Проблема державотворчих процесів у їхньому історичному розрізі є важливою для вітчизняної історіографії та актуальною для нинішнього державного будівництва. На цьому етапі для науки є необхідністю з’ясування впливів на... докладніше


Антропологический состав украинского народа
Содержание Введение 1. Этническая история украинцев 2. Генетика украинцев 3. Антропологический состав украинцев Выводы Список использованной литературы Введение Украинцы входят в «дунайскую» (норикскую) группу популяций. Сюда же включаются белорусы,... докладніше


Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 — серпень 1991рр.)
Вступ 1. Причини кризових явищ в СРСР і спроби їх подалання 2. Україна в умовах перебудови. Проголошення незалежності 3. Декларація про державний суверенітет України Висновки Список використаних джерел Вступ... докладніше


Походження і основні етапи формування Давньоруської держави
1. Походження і основні етапи формування Давньоруської держави До питання походження Київської Русі вперше звернувся легендарний літописець Нестор понад вісім століть тому в «Повісті минулих літ». Трактування цього питання... докладніше


Право Галицько-Волинського князівства
Вступ Зі великих князівств, які в цей час існували на території України, вирізнялося Галицько-Волинське, створене в 1199 р. Романом Метиславичем. Проіснувало воно до 1340 р. Державний лад Галицько-Волинської землі... докладніше


Історія України. Питання до екзамену
1. Предмет і методологія історії України. Значення її вивчення Історія України — одна зі складових історичної науки, що досліджує генезис і закономірності становлення та розвитку українського народу, його боротьбу... докладніше


Історія держави і права України. Питання до екзамену
1. Предмет історії держави і права України та методи її вивчення Історія держави і права України — одна з фундаментальних державно-правових дисциплін, яка вивчає правові аспекти суспільного життя; вона... докладніше


Українська держава на сучасному етапі
Вступ Декларація про державний суверенітет України, Акт проголошення незалежності України і Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. знаменують початок нового періоду нашої історії. 10 грудня 1991 р. Верховна Рада... докладніше


Історичні особливості формування і розвитку української державності
1. Історичні особливості формування і розвитку української державності в історичній ретроспективі Для українського народу становлення української державності проходило досить важко і довго. Однак, не дивлячись на всі труднощі, українська... докладніше


Особливості менталітету українців
Вступ Український менталітет Риси українського національного характеру Висновки Список використаних джерел Вступ  Всі говорять про український менталітет, посилаються на нього, але ніхто не скаже, що ж це таке. Тому... докладніше