Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Культурологія та мистецтво

Духовная лирика М.Ломоносова и Г.Державина
Жанр оды в поэзии М. Ломоносова и Г. Державина Духовная лирика М. Ломоносова Христианские духовные мотивы в лирике Г.Р. Державина Переложение псалмов в лирике М.Ломоносова и Г. Державина Введение... докладніше


Х.-Г. Гадамер о роли предрассудков в развитии культуры
Введение Философ Ганс-Георг Гадамер  родился 11 февраля 1900 года и умер 13 марта 2002 года. Он пережил две мировые войны, приход Гитлера к власти, крушение коммунизма и объединение Германии.... докладніше


Видавнича діяльність Б. Грінченка
Вступ Актуальність теми. Першорядну роль у продукуванні національної культури, примноженні її здобутків і традицій, активізації культурного процесу та національної самоідентифікації відіграли кращі представники українського народу, насамперед інтелігенція, що свідомо... докладніше


Роль української книги в процесі державотворення
Вступ В історії української книги є декілька фундаментальних етапів, що визначали зміст розвитку книжкової культури та її вплив на розвиток національної свідомості українського народу. Період другої половини ХІХ —... докладніше


Мистецтво Італії XVІ- XVІІ ст., створення національно-художнього стилю
Вступ Актуальність теми. Надзвичайно важливим представляється простежити шляхи розвитку культури в Італії на рубежі ХVI-ХVII століть, коли тут, раніше, ніж в інших європейських країнах намітився перехід від ренесансного мислення... докладніше


Анализ направлений развития дизайна в 50-х годах ХХ века
 1. Введение Мировые дизайнерские процессы вдоль ХIХ — ХХ ст. проходили с содержимым двух тенденций развития: интегративного движения к интернациональному, глобализационно ориентированного дизайна, с одной стороны, и дифференцированного движения... докладніше


Анализ направлений развития дизайна в 20-х годах ХХ века
Введение Становление дизайна как профессии, в зависимости от его реального вхождения в жизнь — непосредственно в производство, торговлю. Хронологический отсчет в этом случае начинается с еще более позднего времени... докладніше


Поняття «культури» та її роль в соціології. Елементи (складові частини) культури
Вступ Слово «культура можна вживати узагальнено, стосовно до культури взагалі. Однак це слово використовується і на позначення конкретного культурного організму, який має свою специфіку, свою індивідуальну структуру (у цьому... докладніше


Інформаційна діяльність ЮНЕСКО
Вступ У 1946 р. була створена ЮНЕСКО — Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури. Головна мета цієї організації — сприяти миру й безпеці шляхом співробітництва між... докладніше


Інформаційна діяльність НАТО
Вступ Актуальність теми. Зацікавленість громадськості в доступі до інформації щодо політичної діяльності Альянсу виявляється як безпосередньо, так і через засоби масової інформації, які висвітлюють перебіг подій, пов’язаних з НАТО.... докладніше


Права жінок у країнах мусульманського світу
Вступ 1. Жінка в сучасному мусульманському суспільстві 2. Родина і шлюб 3. Про мусульманську полігамію 4. Розлучення як процесуальний механізм в ісламі 5. Одяг мусульманської жінки Висновки Список використаних... докладніше


Культура доби Відродження
Зміст Вступ 1. Термін “Відродження” його зміст і походження 2. Італійське відродження: головні здобутки і представники Висновки Список використаної літератури Вступ У XV ст. першість Італії в Європі була... докладніше


Творчество Захи Хадид
Содержание Введение 1. Биография З.Хадид 2. Новые течения в творчестве З.Хадид 3. Творческие направления в работах З.Хадид Выводы Список использованной литературы Введение Стиль Захи Хадид, оригинальный творческий язык, основанный... докладніше


Леонардо да Вінчі як теоретик мистецтва (“Книга про живопис”)
Вступ Леонардо да Вінчі — історичний живописець, скульптор, архітектор, вчений та інженер епохи Відродження. Народився 15 квітня 1452 р. біля Флоренції, у сім’ї багатого нотаріуса. Леонардо да Вінчі створив... докладніше


Андрій Корнійович Сова — життєвий та творчий шлях
Вступ Андрій Сова — відомий український актор-гуморист ХХ століття. Він читав зі сцени понад тридцять років, брав участь у понад восьми тисячах концертів. Його, улюбленця публіки, можна справедливо вважати... докладніше


Художня культура
Зміст Вступ 1. Поняття “Художня культура” 2. Художня культура як складова культури духовної Висновки Список використаної літератури Вступ Художня культура виступає одним з найважливіших компонентів духовної культури. Разом з... докладніше


Загальна класифікація історико-культурних пам’яток. Методика опису документів національного архівного фонду України
Зміст Вступ. 1. Загальна класифікація історико-культурних пам’яток. 2. Методика опису документів національного архівного фонду України Висновки. Список використаних джерел. Вступ Національний архівний фонд України — складова частина вітчизняної історика... докладніше


Ментальність стародавніх греків за поемами Гомера „Іліада” та „Одіссея”
ВСТУП Актуальність теми. За свідченням авторитетних знавців міфології та літератури Арський Ф.Н, Кун М.А., Тахо-Годі А.А., антична міфопоетична думка є протореною дослідницькими стежками значно густіше, аніж епос будь-якого іншого... докладніше


Життя і творчість Моріса Равеля
До легкої музики в своїй творчості звертався Моріс Равель – у його симфонічних і камерних творах неодноразово зустрічаються елементи джазу. Моріс Жозеф Равель — французький композитор. Яскравий представник світової... докладніше


Структура культури як явища соціального ґатунку
1. Структура культури як явища соціального ґатунку Світ культури всеосяжний, багатоелементний, складний, багатофункціональний, він становить органічне цілісне єство. Структура — означає порядок, будова, зв’язок. Це сукупність стійких зв’язків об’єкта,... докладніше


Роль національної культури в формуванні менталітету нації
Вступ 1. Культура України в соціально-історичному вимірі 2. Роль культури в формуванні менталітету української нації Висновки Список використаних джерел Вступ Історія розвитку людського суспільства доводить, що держава бере на... докладніше


Мистецтво Стародавньої Греції
Зміст 1. Мистецтво крито-мікенського періоду. Киоський палац 2. Мистецтво крито-мікенського періоду. Архітектура Мікен та Тиринфу 3. Мистецтво крито-мікенського періоду. Характеристика фрескового живопису 4. Мистецтво Стародавньої Греції. Ордерна система та... докладніше


Музейна система України та її документні ресурси
Вступ Облік має дуже велике значення в музейній справі. Для подальшого якісного розвитку музейної справи в Україні треба затвердити програму програму розвитку музейної справи. Її мета — зміцнення матеріально-технічної... докладніше


Проблеми фінансування театрів і художніх колективів
1. Організаційно-економічні проблеми розвитку фінансування театрів та художніх колективів Проблема фінансового забезпечення діяльності закладів театрального мистецтва як елементів соціально-культурної сфери є надзвичайно актуальною з огляду на структурні зміни в... докладніше


Ковры в декоративном искусстве Украины
В народном художественном творчестве ковроделию принадлежит заметное место. Оно было распространено почти на всей территории Украины. Этому в значительной мере оказывали содействие для развития овцеводства естественные условия, благодатные для... докладніше


Флористика та її призначення
Флористика, складання композицій із квітів, квітковий дизайн — це мистецтво створення квіткових композицій у вазах, кулях і кошиках або створення букетів і композицій зі зрізаних квітів, листів, трав, декоративних... докладніше


Коріння народження дизайну в Україні
Вступ На протязі всієї історії розвитку культури кожна людина в міру своїх можливостей прагнула прикрасити своє життя, зробити гарними і зручними всі предмети, які її оточують: житло, меблі, посуд,... докладніше


Декоративний розпис
Деякі регіони України, як от Київщина, Уманщина, Катеринославщина, Херсонщина й Одещина, стали визнаними центрами народного розпису. А вже з початку ХІХ століття на основі настінного розпису почав витворюватись розпис... докладніше


Українська культура XII-XV ст.
Вступ Київська Русь стала своєрідним центром слов´янської культури, яка, у свою чергу, зазнала впливу культур країн ісламу, Заходу, Закавказзя і Східного Середземномор´я. Вона проіснувала до 40-х pp. XIII ст.... докладніше


Основні риси візантійської культури
Зміст 1. Основні риси візантійської архітектури 2. Золота епоха Візантії. Правління Юстініана 3. Софія Константинопольська. Констукція, символіка, оформлення інтерьєру 4. Візантійський іконописний канон 5. Конструктивні особливості християнського храму 6.... докладніше


Культура епохи Відродження
Вступ У XV ст. першість Італії в Європі була незаперечна. Мистецтво виявилося дивно близьким характеру цієї нації. Уміння малювати і розбиратися в живописі стало необхідною якістю в італійському суспільстві.... докладніше


Діалектика взаємодії національних і світової культури
1. Культура як явище, її суть, зміст, типи Широкий спектр поглядів на сутність і зміст культури не стільки полегшує можливість дати цьому явищу уніфіковане визначення, скільки ускладнює це завдання.... докладніше


Національне у мистецтві
Вступ Мистецтво як феномен людської свідомості єдине у своїй всезагальності. Етнічне, національне і загальнолюдське, становлять його сутнісну основу, відбивають історію та характер зв’язку спільності людей і типи їх художньої... докладніше


Експертиза історично-культурних пам’яток
Зміст Вступ 1. Експертиза історично – культурних пам’яток 2. Послідовність опису книжкових пам’яток 3. Методика грошової оцінки пам’яток Висновки Список використаних джерел Вступ Сучасна Україна – молода держава, проте,... докладніше


Виконання стрижок та укладок до них
Вступ На сучасному етапі дизайн зачіски та догляду за волоссям є одним із головних акцентів іміджу сучасної моди, тому послуги перукарів та стилістів  є  надзвичайно актуальними, тим що вимагає... докладніше


Бонсай — история возникновения и сфера применения
Вступление Бонсай зародился свыше тысячи лет назад в Китае, но история его развития в Китае пока не изучена. В Японию это зернышко великой китайской цивилизации прибывает на волнах распространяющегося... докладніше


Новітні профілактичні та гігієнічні засоби по догляду за волоссям
Вступ Нові технічні й технологічні можливості сприяли розвитку перукарського мистецтва, допомагали рухатися вперед, знаходити нове і невипробуване. Хімічний склад і будова волосся залежать від багатьох чинників: тут і генетика... докладніше


Олімпійські Ігри в Афінах
Вступ Актуальність теми. Хто запровадив ці прекрасні спортивні змагання? Давньогрецькі міфи приписують це Зевсу, олімпійському владиці богів. Ніби він започаткував їх на честь своєї перемоги над батьком-титаном Кроносом, якого... докладніше


Виставкова діяльність
1. Познайомтесь з основними видами інформаційних ресурсів, що забезпечують виставкову діяльність На організацію виставкової діяльності відводиться 10 – 12 тижнів, якщо підприємство бере участь у виставці вперше, в подальшому... докладніше


Арт-терапія в поєднанні з музикою і звуками
Вступ Арт-терапія як метод лікування за допомогою психокорегувального впливу художньої творчості привертає до себе останнім часом все більшу увагу в усьому світі. Важко назвати ще який-небудь напрям у сучасній... докладніше


Книга художника як особливий вид видань: історична ретроспектива та сучасні підходи
Вступ Актуальність теми. Авторська книга («книга художника») — це творче самовираження художника з використанням канонічної форми книги, а іноді й у формі вихідної за рамки книжкового блоку. Простір книги... докладніше


Культура й суспільство. Національна культура
Вступ У період національної культурної розбудови Української незалежної держави особливого значення набувають загальнокультурні фактори, які впливають на формування національної свідомості, патріотизму, гідності та об’єктивного розуміння глобальних процесів. Тому актуальність... докладніше


Збереження культурної спадщини
Вступ Культурно-історична спадщина є ключовим елементом розвитку історичної свідомості, впливовим чинником формування єдиної української    національної ідентичності та утвердження об’єднавчих цінностей у суспільстві. Ефективне збереження, відновлення та відповідне використання культурно-історичної... докладніше


Віртуальна реальність в сучасному мистецтві
Вступ 1. Феномен віртуальної реальності 2. Віртуальна реальність в сучасному мистецтві Висновки Список використаних джерел Вступ Культурні та мистецькі зрушення, що відбулися в ХХ столітті, вражають, інколи породжують ситуацію... докладніше


Зміст грецької міфології і реконструкція подій, пов´язаних із занепадом критської цивілізації
ВСТУП Існує думка, що історія стародавнього світу вивчена настільки добре, що в ній не залишилось тих «білих плям», які притягують наукову думку спраглих до історичних сенсацій. Однак розвиток історичних... докладніше


Діяльність Івана Федорова
Вступ Для розвитку української культури виняткове значення мала видавнича діяльність Івана Федорова — засновника друкарства на Україні. Творча спадщина Івана Федорова надзвичайно багатогранна. Першодрукар був не тільки талановитим техніком... докладніше


Творчість сюрреаліста Сальвадора Далі
Вступ Актуальність. Сюрреалізм можна назвати революційним перетворенням модерного мистецтва, яке, образно кажучи, відкрило нові двері сприйняття, ставши джерелом натхнення для багатьох мистецьких рухів. Спадщина сюрреалізму знайшла втілення в прозі... докладніше


Особливості національної самобутності побуту в умовах глобалізації
Вступ Досягнення Україною реальної незалежності та її залучення до міжнародної системи поділу праці створюють якісно нову ситуацію для розвитку української нації — народу з давньою та самобутньою культурою, багатою... докладніше


Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
Зміст Вступ 1. Культура як соціальний феномен 2. Місце і роль культури в житті суспільства 3. Концепція розвитку людського потенціалу Висновки Список використаних джерел Вступ Історія розвитку людського суспільства... докладніше


Культура спілкування як шлях до самовдосконалення фахівця
Зміст Вступ 1. Соціальна психологічна підготовка до спілкування 2. Види соціально психологічних підготовок 3. Атракція, симпатія, авторитет 4. Маніпулятивна та актуалізаторна моделі спілкування Висновки Список використаних джерел Вступ Як... докладніше


Мистецтво Італії 18 століття. Живопис
Вступ Розділ 1. Особливості розвитку живопису в Італії в ХVІІІ ст. 1.1. Основні течії в італійському живописі 1.2. Розвиток жанрового живопису Розділ 2. Аналіз італійського живопису ХІІІ ст. 2.1.... докладніше


Культура Франкського королівства
Вступ Карл Великий знаменитий аж ніяк не тільки своїми завоюваннями. У порівнянні з попередніми століттями в роки його правління помітно оживилася культура. У самого Карла для того часу була... докладніше


Становление Голливуда (1900-1918 гг.)
Введение Голливуд, наверное, известен сегодня каждому человеку, это — колоссальная кинофабрика, где снимается большинство фильмов мира. Но далеко не каждый может похвастаться тем, что знает все о Голливуде. Это... докладніше


Релігійна музика ХVIII ст.
В той час як історія світської музики починається в XVIII ст. з повного панування іноземної музики, іноземних оркестрів і композиторів, і тільки в другій половині століття виникають перші створення... докладніше


Основні теорії походження мистецтва
Вступ Теорії походження мистецтва Історичні закономірності розвитку мистецтва Висновки Список використаних джерел Вступ Походження мистецтва є завжди актуальною культурологічною проблемою. Нас вона цікавить тому, що саме в глибині віків... докладніше


Які орієнтовні часові межі модернізму і постмодернізму?
Проблема діалогу культур і цивілізаційних спільнот на межі XX-XXI ст. стала об’єктом посиленої уваги в дослідженнях і наукових дискурсах істориків, філософів, політологів, культурологів, які розглядають методологічні компоненти культури —... докладніше


Напрямки в мистецтві ХХ сторіччя та їх естетико-філософське підґрунтя
Вступ Загальні особливості художньої культури у ХХ ст. Абстракціонізм Пошуки нових стилів в живописі, літературі, музиці Висновки Список використаних джерел Вступ Завершення ХХ століття закономірно викликало бажання проаналізувати і... докладніше