Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Економічна історія

Вчення Василя Леонтьєва і його значення у сучасний період
Вступ Василь Васильович Леонтьєв (1906—1999) — один з найвидатніших вчених-економістів сучасності, лауреат Нобелівської премії з економіки (1973), родоначальник теорії міжгалузевого аналізу економічних систем, радник багатьох урядів. Народився 5 серпня... докладніше


Господарства Давньої Греції та погляди Ксенофонта на його особливості
Вступ Економічну думку стародавньої Греції класичного періоду пов’язують з класичним рабством. Пам’яткою історії економіч­ної думки того часу може служити «Афінська політика» («Дер­жавний лад Афін»), написана 428 або 425 року... докладніше


Економіка України у прадавні часи
Вступ 1. Економіка України у прадавні часи 2. Економіка арабських країн у Середньовіччі. Економічні погляди Ібн Хальдуна 3. Економіка Запорізької Січі (XVI – XVIII ст.) 4. Соціалістичний напрям економічної... докладніше


Економічні трансформації, як перехід до нового типу розвитку
Вступ 1. Економічні трансформації в ХХ столітті 2. Україна: уроки реформ та стратегія розвитку 3. «Стратегія включення» Висновки Список використаних джерел Вступ Сучасне і майбутнє соціально-економічних перетворень завжди пов'язані... докладніше


Давні одиниці вимірів у різних народів
Вступ Напевне, сьогодні не існує жодної галузі знань, в якій не використовувалися б різноманітні засоби вимірювань: довжини, ваги, площі, об’єму. Кількісні параметри характеризують довколишній світ, відкривають завісу над історією... докладніше


Негативний вплив Першої Світової війни на економіку України
Вступ 1. Україна в роки Першої Світової війни 2. Економіка України в роки Першої Світової війни 3. Негативний вплив війни на економіку України Висновки Список використаних джерел Вступ Перша... докладніше


Періодизація, умови, форми господарювання та основні риси господарств первісної доби
1. Періодизація, умови, форми господарювання та основні риси господарств первісної доби Первісна доба — найтриваліша в історії людства. Вона тривала з появи перших людей до виникнення стародавніх цивілізацій (IV-... докладніше


Кейнсіанська теорія державного регулювання ринкової економіки
Вступ Нова теорія економічного розвитку, яка обґрунтовує необхідність і практичну доцільність державного регулювання економіки на засадах приватної власності, конкуренції, — кейнсіанська. Засновником цієї теорії вважають англійського економіста Дж. М.... докладніше


Утопічний соціалізм як ідейне джерело марксизму
Вступ Утопічна думка прагнула охопити усі сторони людського життя і мала на меті безпосередню практику, пропускаючи стадію пізнання світу і часто вважаючи цю стадію вже пройденою. Характерними рисами раннього... докладніше


Особливості державного устрою Спарти
Вступ Актуальність теми. Спарта стала однією з найвпливовіших і наймогутніших держав Стародавньої Греції. Отже, одна з держав Стародавньої Греції — Афіни являє собою зразок рабовласницької демократії. Друга – Спарта... докладніше


Стан економіки США та Англії на межі ХІХ — ХХ ст.
Вступ На рубежі XIX—XX ст. головною тенденцією розвитку економіки став перехід від капіталізму, що ґрунтувався на вільній конкуренції окремих самостійних державних і приватних підприємств, до капіталізму, який базується на... докладніше


Зовнішня торгівля Османської імперії
Вступ 1. Особливості зовнішньої торгівлі в Османській імперії 2. Реформи та розвиток економічних відносин в Османській імперії Висновки Список використаних джерел Вступ Осма́нська імпе́рія — офіційна назва держави, заснованої... докладніше


Еволюція неокласичної економічної теорії
1. Еволюція неокласичної економічної теорії 2. Криза практики державного регулювання економіки та критика кейнсіанських теорій економічного росту 3. Виробнича функція Кобба-Дугласа 4. Монетарна теорія циклу М.Фрідмена та Шварта Список... докладніше


Основні етапи розвитку історії економіки та економічної думки
Зміст 1. Основні етапи розвитку історії економіки та економічної думки 2. Специфічні умови розвитку та економічні школи Стародавнього Китаю 3. Поява та розвиток середньовічних міст. Магдебурзьке право 4. Економічна... докладніше


Структура економіки та форми господарювання в Росії та на Україні в ІІ пол. XVII ст.
Вступ За рівнем розвитку промисловості й торгівлі Україна відставала від Німеччини, Англії та Нідерландів. І все ж на середину XVII ст. вже окреслився процес розкладу цехового ремесла і в... докладніше


Огляд основних напрямів економічної думки наприкінці 20 століття — початок 21 століття
Вступ З’ясування актуальності дослідження сучасних економічних теорій, шкіл і напрямів економічної думки обумовлює насамперед необхідність підходу до них з широких історичних з позицій. Суть такого підходу у різний час... докладніше


Необхідність періодизації історії економіки та економічної думки
Зміст Вступ 1. Необхідність періодизації історії економіки та економічної думки 11. Особливості економічного розвитку та економічна думка Стародавньої Індії 21. Товарне виробництво в Європі середніх віків 31. Пізній меркантилізм... докладніше


Модель ідеального державного устрою та господарська система Давньої Греції: Платон «Політейя» (або «Держава»)
ВСТУП В економічній історії Стародавньої Греції можна виділити чотири періоди економічного розвитку: крито-мікенський (XXX—XII ст. до н. е.), гомерівський (XI—IX), архаїчний (VIII—VI), класичний (V—IV ст. до н. е.) Держава... докладніше


Місце Франції в світовому господарстві друга половина 20-го сторіччя
Вступ 1. Позиції Франції у світовій економіці та в Європейському Союзі 2. Французька модель економіки 3. Сучасна структура господарства 4. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків Висновки Список використаних джерел Вступ Франція... докладніше


Становлення наукового етапу економічної думки та вирішення сучасних проблем України
Вже минуло майже двадцять років з дня проголошення незалежності України й даний період висвітлив багато проблем, які усе чіткіше показують наростання в її економіці негативних тенденцій. Починаючи з 90-х... докладніше


Формування ринкового господарства у Німеччині і першій половині ХІХ ст. та причини відставання від країн Західної Європи
1. Формування ринкового господарства у Німеччині і першій половині ХІХ ст. та причини відставання від країн Західної Європи. Аграрні реформи В економічному і політичному відношенні у 70-ті роки XVIII... докладніше


Політика «воєнного комунізму» та НЕП, особливості запровадження в Україні
1. Політика «воєнного комунізму» та НЕП, особливості запровадження в Україні 2. Математична школа в політекономії. Л.Вальрас, А.Парето Список використаної літератури 1. Політика «воєнного комунізму» та НЕП, особливості запровадження в... докладніше


Основні течії сучасної економічної думки
ВСТУП Актуальність теми дослідження обумовлена тим, щорозвиток економічної думки не є тільки безперервним накопиченням і вдосконаленням економічних ідей. У різні економічні епохи вчені досліджують різні економічні реальності. І економічні... докладніше


Еволюція економічних доктрин у період раннього та пізнього середньовіччя
Вступ 1. Історичні умови формування та своєрідність економічної думки середньовіччя 2. Соціально-економічна думка Середньовічного Сходу 3. Соціально-економічна свідомість феодальної Європи 4. Соціально-економічні погляди середньовічної України Висновки Список використаних джерел... докладніше


Історія міжнародних відносин
1. Особливості розвитку економічних зв’язків Стародавньої Греції Криза рабовласництва на Близькому Сході призвела до занепаду Вавілонського царства і Єгипту, які стали жертвою перських завоювань. Але цей режим відроджується в... докладніше


Загальна характеристика основних етапів господарства в добу середньовіччя
Вступ Етапи становлення і характерні риси господарства в добу середньовіччя Основи феодального ладу у Франкській державі Формування сеньйоріального господарства Висновки Список використаної літератури Вступ У Західній Європі біля витоків... докладніше


Проблеми сучасного економічного зростання у працях Саймона Кузнеца
Вступ Творчий шлях і наукові праці Сайсона Кузнеца Дослідження С.Кузнеца в галузі економічного зростання Висновки Список використаних джерел Вступ Проблема довготривалого економічного зростання привертала увагу економістів ще з часів... докладніше