Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Українська мова

Синтаксичні норми, специфіка їх реалізації у стилях сучасної літературної мови
ВСТУП Актуальність теми. Синтаксичні норми залишаються однією із найменш досліджених ділянок граматичної системи української мови. Це почасти зумовлено тим, що для вивірених і обґрунтованих рекомендацій дослідник повинен мати в... докладніше


Використання онімів різних класів в українській мові
Вступ Власні назви, оніми — індивідуальні найменування окремих одиничних об’єктів. Належність одиниці — провідна ознака власної назви. Сукупність усіх власних назв мови становить її ономастичний простір. Вивчення літературно-художньої ономастики... докладніше