Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

БЖД та охорона праці

Згубні звички людини як фактори ризику
Вступ Шкідливі звички — ряд звичок, що є шкідливими для організму людини. До таких звичок можна віднести зокрема: зволікання (звична чи навмисна затримка початку чи завершення завдання, незважаючи на... докладніше


Небезпека в побутових умовах
Вступ Сучасні досягнення науки та техніки значно змінили побут людини. Електроприлади, побутова хімія, використання полімерних матеріалів полегшили виконання багатьох домашніх робіт. Проте побут став значним джерелом небезпеки для здоров’я... докладніше


Надання допомоги при втраті свідомості, шоку, тепловому та сонячному ударах, обмороженні
Втрата свідомості. Головною причиною втрати свідомості є раптова недостатність кровонаповнення мозку під впливом нервово-емоційного збудження, страху, болю, нестачі свіжого повітря тощо. Ознаки. Звичайно непритомність настає раптово, але інколи перед... докладніше


Безпека життєдіяльності за кордоном
Вступ Інтеграція української освіти у світову спільноту рухається з великою швидкістю. Численні програми щодо обміну досвідом, підвищення кваліфікації користуються попитом у сучасної світової спільноти. Викликає інтерес й питання, яким... докладніше


Заходи щодо підвищення рівня свого здоров’я, на які людина може впливати самостійно
Вступ Спосіб життя – категорія, що віддзеркалює найбільш загальні й типові засоби матеріальної та духовної життєдіяльності людей у поєднанні з природними та соціальними умовами. Оскільки спосіб життя в забезпеченні... докладніше


Медикаментозна корекція можливих причин зупинки серця
Зупинка серця — вкрай небезпечний стан для життя людини. Нерідко воно настає раптово навіть у молодих здорових людей. Які основні причини зупинки серцевої діяльності і чим можна допомогти потерпілому?... докладніше


Аварії на шахтах. Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення
Підземні виробки мають свої особливості щодо умов організації лікувально-евакуаційних заходів. Перша інформація про аварію на шахті надходить у чергову воєнізовану гірничо-рятувальну частину, станцію швидкої медичної допомоги, оперативним черговим штабам... докладніше


Перша медична допомога при синдромі тривалого стиснення і розчавлення
Синдром здавлення або травматичний токсикоз — захворювання, що виникає в результаті тривалого, а іноді і короткочасного обширного здавлювання одного або декількох великих сегментів кінцівок, мають виражений масив (гомілка, стегно,... докладніше


Види та обсяг медичної допомоги у системі ДСМК
Зміст лікувально-евакуаційних заходів при наданні медичної допомоги визначають два поняття — вид та обсяг медичної допомоги. Вид медичної допомоги — це перелік лікувально-профілактичних заходів, що надається при ураженнях і... докладніше


Кровотечі. Класифікація та перша медична допомога
Кровотечі, являють собою вилив крові (тобто її витікання) через кровоносні судини в результаті порушення цілісності в їх стінках. Характер кровотеч може бути травматичним, що викликається пошкодженням судин, а також... докладніше


Основні заходи захисту населення, що здійснюються до виникнення надзвичайної ситуації
Основним завданням цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій є захист населення. Захист населення — це створення необхідних умов для збереження життя і здоров’я людей у надзвичайних ситуаціях. Головна мета... докладніше


Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини
Вступ Проектування не є принципово новим видом людської діяльності. Творчі відкриття винахідника чи науковця, створення архітектурних споруд чи художніх творів – це прояв творчості, і водночас – це проектування... докладніше


Основы рационального полноценного сбалансированного питания. Правила питания
Введение Рациональным называется питание, которое обеспечивает нормальную жизнедеятельность человека, способствует улучшению его здоровья и предупреждает заболевания. Принципы рационального питания — энергетическое равновесие, соблюдение режима прием пищи и сбалансированное питание.... докладніше


Обучение персонала нормам и правилам безопасности жизнедеятельности
Введение Оценка качества за последние годы широко внедряется в области образования и вызывает все больший интерес по направлению «Безопасность жизнедеятельности». На сегодня не решена и проблема контроля качества как... докладніше


Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Введение Обеспечение защиты населения и территорий в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций является одной из важнейших задач государства. Актуальность проблемы обеспечения природно-техногенной безопасности населения и территорий обусловлена ​​тенденциями... докладніше


Действия населения при лесных и торфяных пожарах
Введение На протяжении последние десятилетия установлены увеличение количества и площади катастрофических лесных пожаров в мире, которые отрицательно влияют на общества, экономику и экосистемы. Проблема лесных пожаров последними годами обращает... докладніше


Організація невідкладної допомоги. Евакуація населення
Вступ Екстрена медична допомога згідно із ЗУ «Про екстрену медичну допомогу» полягає в здійсненні працівниками системи екстреної медичної допомоги невідкладних організаційних, діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на порятунок і... докладніше


Формування престижу деяких професій
Престиж професій і занять є традиційним предметом дослідження в соціології, оскільки вважається одним з показників соціальної диференціації та нерівності. До основних соціально-демографічних характеристик індивідів, що зазвичай мають значну соціально-диференціюючу... докладніше


Проблеми паління серед юнацтва: чинники та наслідки
1. Соціальні і психологічні причини тютюнопаління Все більше фактів говорить про тютюн як про “наймасовішого вбивцю” у світі. Ціна, яку доводиться платити людству за тютюнопаління, – це величезні втрати,... докладніше


Як культура впливає на суспільне життя? Як ви розумієте поняття “економічна культура”?
1. Вплив культури на суспільне життя Розуміння утворених інститутів і векторів соціально-економічних трансформацій, сучасних економічних практик того чи іншого суспільства неможливе без урахування культурного контексту, у якому здійснюється розвиток... докладніше


Техногенні небезпеки та їх реалізація
Вступ Техногенна небезпека — стан, внутрішньо притаманний технічній системі, промислового або транспортному об’єкту, що реалізовується у вигляді вражаючих впливів джерела техногенної надзвичайної ситуації на людину і навколишнє середовище при... докладніше


Вплив на організм людини інфрачервоного випромінювання
Вступ Езотерики стверджують, що людина купається в потоках енергії. Науковці доводять, що атмосфера Землі пропускає інфрачервону енергію Сонця в діапазоні приблизно 7-14 мкм. Коли Земля прогрівається, то вона також... докладніше


Дія сонячної радіації на живі організми (позитивний та негативний вплив)
Вступ Сонячна радіація сильно впливає на Землю тільки в денний час, безумовно — коли Сонце знаходиться над горизонтом. Також сонячна радіація дуже сильна районі полюсів, в період полярних днів,... докладніше


Понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек
Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек Людина в процесі життєдіяльності постійно знаходиться чи поруч вступає в контакт із небезпечними і шкідливими... докладніше


Використання ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС
Оцінка ризику може здійснюватися різними методами: Інженерний. Базується на використанні теорії надійності матеріалів та передбачає виявлення можливих шляхів виникнення відмов на об’єктах з розрахунком імовірності їх виникнення. При цьому... докладніше


Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику
У процесі життєдіяльності людину оточують інші люди, взаємостосунки між якими утворюють людську спільноту, так зване соціальне середовище (соціум). Соціум — це система підрозділів і сфер суспільного життя, гармонійна взаємодія... докладніше


Техногенні небезпеки: основні елементи та їх реалізації
В умовах техносфери негативні впливи обумовлені елементами техносфери (машини, споруди, технології і т. д.) та діями людей. Характерною особливістю сучасного виробництва є застосування різноманітних, технологічних процесів, складних за своєю... докладніше


Природні небезпеки та характер їх проявів і дії на людей та тварин
Стихійні лиха – це природні явища, які мають надзвичайний характер та призводять до порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей, руйнування і нищення матеріальних цінностей. За місцем локалізації стихійні лиха... докладніше


Основні поняття з безпеки життєдіяльності
Структура життєдіяльності включає у свій склад людину (населення), природне, штучне середовище життя і соціальну сферу діяльності людей, належить до категорії складних глобальних структур системи: «середовище — людина — діяльність.... докладніше


Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення
Основа національної безпеки України регламентуеться однойменним Законом (19 червня 2003 року № 964), який відповідно до пункту 17 частини першої статті 92 Конституції України визначає основні засади державної політики,... докладніше


Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних моделей виникнення та розвитку НС
Однією з найбільш важливих областей життєдіяльності людства, що викликає незмінний інтерес, є безпека та її дослідження фахівцями різних галузей. Техногенна безпека як основа екологічної безпеки повинна регулюватись державою в... докладніше


Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС
Соціальний і політичний стан країни формує відповідне суспільство і відносини в ньому. Безпека життєдіяльності впливає на стан суспільства як результат дії відповідних факторів життєдіяльності. Коли ці фактори зумовлюють негативні... докладніше


Техногенні небезпеки та особливості їх реалізації
Під механічними небезпеками розуміють такі небажані впливи на людину, походження яких обумовлене силами гравітації або кінетичною енергією тіл. Механічні небезпеки створюються об’єктами природного та штучного походження, що падають, рухаються... докладніше


Природні небезпеки та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин та об’єкти економіки
До природних небезпек відносяться стихійні явища, які являють безпосередню загрозу для життя та здоров’я людей. Наприклад, землетруси, виверження вулканів, снігові лавини, селі, зсуви, каменепади, повені, шторми, цунамі, тропічні циклони,... докладніше


Ризик як кількісна оцінка небезпек
БЖД — це галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища... докладніше


Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення
Менеджмент безпеки – це надзвичайно широке та багатомірне поняття. Для того, аби краще усвідомити його сутність, на нього слід подивитись з різних боків. У діяльності всіх менеджерів безпеки, незалежно... докладніше


Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС
Потенційно небезпечний об’єкт вважається об’єктом підвищеної небезпеки відповідного класу у разі, коли значення сумарної маси небезпечної або декількох небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на... докладніше


Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики
В основу визначення соціальних небезпек, що викликані низьким духовним рівнем, кладуться цінності і компоненти суспільства та людини. Існують два ціннісні компоненти, співвідношення між якими характеризує стан суспільного життя. Перший... докладніше


Техногенні небезпеки та їх реалізації
Виникнення небезпек, що пов’язані з використанням транспортних засобів, залежать, насамперед, від їх експлуатації. Так, вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах (або їх димність) формує вплив на навколишнє середовище. Небезпечним... докладніше


Природні небезпеки та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин
Небезпечне природне явище — подія природного походження або результат діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть вражати людей, об’єкти економіки та довкілля. Справжнім лихом... докладніше


Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності
Головним питанням теорії і практики безпеки життєдіяльності є питання підвищення рівня безпеки, що вимагає проведення ідентифікації (виявлення) та оцінювання наслідків негативного впливу небезпек на життєдіяльність. Небезпеки – це явища,... докладніше


Як ти вітаєш так і тебе вітатимуть
Вступ Бути ввічливим… Бути культурним… завдання іноді нездійсненне лише через незнання тих чи інших простих правил поведінки в суспільстві. Перш ніж вдатися до спілкування, людина має у нього включитися,... докладніше


Десятиріччя ООН з освіти на користь стійкого розвитку і БЖД
Зміст Вступ 1. Особливості десятиріччя ООН з освіти на користь стійкого розвитку і БЖД 2. Концепції сталого розвитку освіти та БЖД 3. Напрями формування освіти і БЖД 4. Головна... докладніше


Цивільна оборона та надзвичайні ситуації
Зміст Вступ 1. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру 2. Концепція захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження Висновки Список використаної літератури Вступ Цивілізаційний розвиток суспільства від... докладніше


Охорона праці для операторів
Зміст Вступ 1. Фактори, що впливають на функціональний стан операторів ПК 2. Особливості роботи операторів ПК Висновки Список використаної літератури Вступ Питання охорони праці користувачів комп'ютерів складне і ще... докладніше