Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Страхування

Особливості страхування вантажів у міжнародних морських перевезеннях
ВСТУП Актуальність теми. Договірне забезпечення міжнародних морських перевезень наразі не відповідає сучасним умовам розвитку інтеграційних процесів та міжнародної торгівлі. Тому виникає необхідність здійснення комплексного дослідження договору міжнародного морського перевезення... докладніше


Роль страхового ринку в економічній системі України
Вступ Актуальність теми. Страхування є важливим елементом економічного механізму країни, стан його розвитку багато у чому визначає рівень економічної безпеки країни, впливає на інвестиційний та інноваційний потенціал економіки. Національний... докладніше


Страхові послуги — питання для контрольної роботи
1. Зміст і особливості страхової послуги з страхування життя Процес реалізації страхової послуги умовно можна розбити на три етапи: 1) аквізиція; 2) контроль за об’єктом страхування; 3) урегулювання питань... докладніше


Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки
Вступ Страхування як система захисту майнових інтересів фізичних, юридичних осіб та держави — необхідний елемент соціально-економічної системи суспільства. Страхування є інститутом гарантування поновлення майнових інтересів та одним із найбільш... докладніше


Аналіз ринку страхування Республіки Білорусь
Вступ Актуальність теми. У світовій практиці інститут страхування визнається одним зі стратегічних секторів економіки. Нормальний процес життєдіяльності неможливий без створення й функціонування механізму компенсації втрат, заподіяних випадковими подіями, що... докладніше


Механізм сільськогосподарського страхування
Вступ Актуальність теми. Важливим джерелом мобілізації фінансових ресурсів, які спрямовуватимуться виключно на потреби аграрного сектора економіки у вигляді фінансової взаємодопомоги має стати страхова справа, як економічна складова категорії фінансів.... докладніше


Розширення сфери послуг під час страхування відповідальності перед третіми особами
На сьогодні фінансова надійність характеризує здатність страховика забезпечувати поверненість коштів страхувальникам, тобто, виконувати прийняті страхові зобов’язання за договорами страхування і перестрахування. Через особливу значущість страхових зобов’язань під фінансовою надійністю... докладніше


Поняття та зміст соціального страхування
Зміст Вступ 1. Основні види соціального страхування, забезпечення, їх зміст 2. Фахові приватні пенсійні системи 3. Типи систем пенсійного страхування в перехідний період Висновки Список використаних джерел Вступ Соціальне... докладніше


Страхування як складова ринкового механізму господарювання
Вступ Актуальність теми. Наявність досконалого страхового ринку сприяє підвищенню стійкості фінансової і економічної систем і забезпечує сталий розвиток людства. Але слід констатувати, що вітчизняний страховий ринок ще тільки формується,... докладніше


Формування фондів страхування
Вступ Сучасні форми організації страхування як особливої сфери фінансових відносин і водночас специфічної форми підприємницької діяльності визначаються загальними принципами функціонування ринкової економіки. У свою чергу, реалізація цих принципів, що... докладніше


Страхування матеріальних цінностей під заставу
Вступ 1. Форми забезпечення кредитів 2. Забезпечення кредиту заставою 3. Гарантії і поручительства Висновки Список використаних джерел Вступ Страхова практика, спираючись на спільні засади кредитного страхування та враховуючи особливості... докладніше


Морське страхування — сутність, види та умови
Вступ Розвиток страхування в будь-якій країні є показником стану національної економіки, адже ефективно функціонуючий страховий ринок, позитивно впливає на діяльність всіх галузей господарювання. Якщо порівнювати розвиток страхування в нашій... докладніше


Комплексне страхування майна підприємства
1. Комплексне страхування майна підприємства — критичний огляд Панченко О. І. у статті «Стан та перспективи розвитку страхового ринку Чернігівського регіону» вказує, що в умовах фінансово-економічної кризи актуальність досліджень... докладніше


Страхова послуга як специфічний товар та її особливості
Вступ 1. Страхова послуга як специфічний товар та її особливості 1.1. Сутність, основні ознаки та принципи надання страхових послуг 1.2. Реалізація страхових послуг та її особливості 2. Страхування майна... докладніше


Страхування цінових ризиків і фондовий ринок
Вступ Розглядаючи економічну систему в цілому на сьогоднішній день ми бачимо ряд проблем які постають перед  господарюючими суб’єктами. Не достатня кількість інформації, невизначеність, конфліктність, призводить до ризику у процесі... докладніше


Пенсійне забезпечення військовослужбовців
Вступ Згідно Закону України „Про пенсійне забезпечення…» від 05.11.1991 року норми та порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців встановлюються спеціальним законом, однак цій категорії громадян надається також право і на одержання... докладніше


Особисте страхування і його місце в системі страхового захисту громадян
Вступ Актуальність. З   розвитком  ринкових  відносин,  ускладненням   взаємозв`язків   між  усіма   суб`єктами  господарювання    зростає   ймовірність   виникнення   не передбачуваних  ускладнень,   підвищується   ступінь  ризику    на  всіх   рівнях.   Підприємець  у  ринкових   умовах   ризикує ... докладніше


Класифікація страхування
Вступ Страхування, як і будь-яка інша сфера діяльності людини, будь-яка інша система знань, потребує внутрішньої структурно-логічної впорядкованості. Без такої впорядкованості неможливо організувати складну справу, виробити методологію наукових досліджень, побудувати... докладніше


Недержавні пенсійні фонди та їх асоціації
Вступ 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі — Закон), що започаткував створення системи добровільного недержавного пенсійного забезпечення, яка дозволяє: створити додаткове до... докладніше


Страхування засобів транспорту, які належить громадянам
Економічна необхідність і розвиток страхування засобів транспорту, які належать громадянам Організація роботи страхової компанії щодо страхування транспортних засобів громадян. Умови страхування Досвід страхування засобів транспорту громадян в зарубіжних країнах... докладніше


Розкрити різницю в повноваженнях управління фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
Вступ  Питання забезпечення гідної праці та гідного життя людей праці завжди перебуває в центрі уваги уряду. Сьогодні він реалізує державну політику стосовно забезпечення гідної праці в Україні за кількома... докладніше


Роль профспілок у здійсненні соціального страхування
Вступ Роль профспілок у здійсненні соціального страхування Основні принципи і положення особистого страхування Система виплат допомоги по безробіттю. Основні категорії допомоги і її характеристики Висновки Список використаних джерел Вступ... докладніше