Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

ЗЕД, зовнішня політика

Тероризм як глобальна загроза людству у ХХІ ст.
ВСТУП Актуальність теми. Тероризм — явище, що постійно супроводжує людство, належить до найнебезпечніших і складнопрогнозованих явищ сучасності, які набувають дедалі більшого розмаїття форм і загрозливих масштабів. Терористичні акти спричиняють... докладніше


Хорватія. Участь у міжнародних організація, інтеграція з ЄС
Вступ Глобалізація світової економіки створює якісно нове середовище економічного зростання країн, визначаючи нові орієнтири розвитку їх економічної політики. Серед широкого кола питань, що розглядаються світовою економічною наукою, залучення прямих... докладніше


Актуальні проблеми дотримання права міжнародної безпеки: на прикладі збройних конфліктів на сході України в тому числі
Вступ Актуальність теми. Масштабні зміни, що відбулися протягом ХХ — на початку ХХІ ст. у міжнародній системі, зокрема, припинення протистояння соціально-політичних систем, установлення монополярного світоустрію, зростання рівня загрози для... докладніше


Евроінтеграція не в країнах ЄС
Вступ Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог Революції гідності. У системі зовнішньополітичних пріоритетів України вона посідає особливе місце. 28 лютого 1986 р. було підписано Єдиний Європейський... докладніше


Передумови «розрядки» в американо-радянських відносинах
ВСТУП Актуальність теми курсової роботи обумовлено необхідністю осмислення та аналізу становлення та розвитку історичного періоду «розрядки» у міжнародних відносинах у 60-70 роках XX. століття, для якого характерно ослаблення протиборства... докладніше


Торгівельні війни як інструмент геополітичних цілей
Вступ Актуальність теми. У ХХІ столітті відійшли на задній план загарбницькі війни колоніальних держав, але перед світовою спільнотою постала нова проблема – торгівельні війни. Вони стали дійовим інструментом не... докладніше


Візова політика ЄС: поняття, історія становлення та співробітництво з Україною
Вступ Актуальність теми. Один із пріоритетних векторів зовнішньополітичної діяльності Європейського Союзу – координація спільної імміграційної політики (СІП) його держав-членів. Основними напрямами реалізації СІП на рівні ЄС є співробітництво країн-учасниць... докладніше


Сучасна зовнішньоторговельна політика України
Вступ Актуальність теми. Після набуття Україною членства у СОТ закономірними та очікуваними стали зміни у зовнішньоторговельній політиці нашої держави. Україна визначила стратегічною метою європейський вектор інтеграції, подальше поглиблення торговельних... докладніше


Дипломатія воюючих країн під час Першої світової війни
Вступ Актуальність теми. На початку ХХ ст. відносини між воєнно-політичними блоками провідних держав світу – Троїстим союзом (утворений у 1882 р.) і Антантою (1907 р.) небезпечно загострилися. Обидва блоки... докладніше


Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків Польщі
Вступ Польща є найбільшою державою серед нових членів ЄС як за чисельністю населення (близько 39 млн. жителів) та площею (312 тис. км2), так і за виробленим сумарним ВВП (365,6... докладніше


Проблема Криму в україно-російських відносинах 1991-1997 роках
Вступ Актуальність теми. Кримська проблема посідає значне місце в комплексі російсько-українських, внутрішньо російських та внутрішньо українських політичних процесів. Впродовж останнього десятиліття вона стала джерелом конфліктних ситуацій не тільки в... докладніше


Стратегія інтеграційного вибору України
Вступ Актуальність теми. Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ), Європейського Союзу (ЄС) та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) є стратегічною метою зовнішньої політики України. Впродовж останніх років шлях інтеграції... докладніше


11 вересня 2001 року — нова концепція сучасного світу
Вступ Актуальність теми. Від самого початку третього тисячоліття міжнародний тероризм став однією з найпекучіших проблем світової спільноти. У зв’язку з цим виникла потреба опрацювати нові підходи до вивчення сутності... докладніше


Основні форми і методи та інструменти впливу держави на функціонування зовнішньоекономічного сектору
Вступ Залежно від зовнішньоекономічної доктрини, цілей та участі держави в регулюванні зовнішньоекономічних відносин, його методів та інструментів розрізняють такі види зовнішньоекономічної політики: Протекціонізм — політика держави, спрямована на захист... докладніше


Перспективи розвитку співпраці України з країнами СНД
ВСТУП Актуальність теми. Найважливішою ознакою сьогоднішньої дійсності є інтенсивний розвиток інтеграційних процесів на різних рівнях. Економічна взаємозалежність держав, інтернаціоналізація продуктивних сил сприяють розвитку інтеграційних процесів в економіці. Основною метою... докладніше


Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Росією
Вступ Актуальність теми. Сталий розвиток тісних економічних зв’язків України з Російською Федерацією є необхідною передумовою відродження нашої національної економіки на шляху її входження до світових економічних процесів. Певною мірою... докладніше


Стратегія економічного розвитку Австралії
Вступ Актуальність теми. Австралія — одна із процвітаючих країн світу. Протягом декількох десятиліть спостерігається її майже неухильний економічний ріст, зміцнення фінансів і положення на зовнішньому ринку. Австралія посідає друге... докладніше


Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків Франції
Вступ Найбільшими торговими партнерами є країни ЄС, США, Японія. Експортується продукція машинобудування, харчової, хімічної, парфумерної та швейної промисловості, імпортуються устаткування, комплектуючі, сировина. Франція посідає 1-ше місце в світі за... докладніше


Характеристика структури імпорту товарів і послуг в Україні
Вступ Актуальність теми. Україна у своєму економічному розвитку значно відрізняється не тільки від країн Європи, а й цілого світу. Середні темпи зростання приватного споживання за 2000-2012 рр. були найвищими... докладніше


Придністровська проблема та її вплив на реалізацію інтересів України у Чорноморському регіоні
Актуальність теми дослідження. Врегулювання придністровського конфлікту є питанням безпеки не лише сторін-учасниць цього конфлікту, країн-гарантів його вирішення, зокрема України, але й всієї Східної Європи. За 20 років існування зазначеного... докладніше


Українсько-білоруські відносини з 2008 року по сьогодення
Вступ Пріоритетного значення для розвитку України набули двосторонні українсько-білоруські відносини, адже вже багато років поспіль Україна та Білорусь (РБ) є економічними, політичними і соціальними партнерами. Важливість такої співпраці зумовлена... докладніше


Шляхи вдосконалення елементів міжнародної європейської безпеки
Вступ Здатність окремих держав протистояти новим загрозам безпеці і впливати на хід світових подій традиційними методами зовнішньої політики зменшується. Одночасно з поступовою психологічною підготовкою нового європейського мислення виявилася повна... докладніше


Органи державного і місцевого регулювання ЗЕД в Україні
Вступ Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми побудови і послідовної реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію... докладніше


Вплив на міжнародні відносини подій в Афганістані 70-80-х років
Вступ На кінець 70-х років Афганістан за рівнем економічного розвитку займав 108 місце серед країн, що розвиваються. Країна ніби завмерла на стадії феодалізму з глибокими пережитками родоплемінного ладу і... докладніше


Колізійні питання стосовно форми зовнішньо-торгівельного контракту
Вступ Міжнародне приватне право — одна із складових приватного права, яке регулює майнові та особисті немайнові відносини громадян і юридичних осіб не тільки засобами національної правової системи, а й... докладніше


Зовнішньо-торгівельна політика США — огляд та аналіз
Вступ Актуальність теми. Сполучені Штати продовжували  займати   лідируюче положення в міжнародній торгівлі. США приділяють велику увагу питанням охорони прав американських власників інтелектуальної власності за кордоном. Сполучені Штати Америки мають... докладніше


Предмет і об’єкти курсу обліку ЗЕД
Вступ Метою дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» є аналіз закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, а також підготовка майбутніх спеціалістів до практичної діяльності на підприємствах, що працюють... докладніше


Підготовка до укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
Вступ Зовнішньоекономічний договір (контракт) – це матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, направлена на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та... докладніше


Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків
Вступ Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій. Це вимагає використання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до вивчення можливостей та стратегій... докладніше


Організація страхування суб’єктів ЗЕД
Вступ Закон України “Про страхування” визначає страхування як “вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування... докладніше


Конкурентні переваги фірми при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах функціонування вітчизняних підприємств процес оцінювання конкурентоспроможності перетворюється на самостійну ділянку аналітичної роботи, результати якої можна використовувати як інформаційну базу під час прийняття управлінських... докладніше


Економічні закономірності та їх урахування у менедженті ЗЕД
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) пов’язаний із застосуванням загальних ідей і концепцій менеджменту у всіх формах зовнішньоекономічної діяльності (експорті й імпорті товарів і послуг, лізингових операціях, прямому інвестуванні і т.... докладніше


Порівняльний аналіз основних стратегій глобальних взаємодій, які сформувались історично: ізоляції, завоювання, запозичення, мімікрії, діалогу
Вступ Поняття «цивілізація» є багатовимірним. Формування  його змісту  пройшло декілька етапів. Спочатку поняття «цивілізація» вживалося з метою протиставлення невихованості варварству, потім воно починає вживатися для того, аби відокремити суспільства,... докладніше


Україна в системі сучасного міжнародного бізнесу
Вступ 1. Етапи розвитку міжнародного бізнесу 2. Україна в системі сучасного міжнародного бізнесу 3. Механізм, структура та інструменти регулювання зовнішньої торгівлі 4. Міжнародний маркетинг та його специфіка Висновки Список... докладніше


Економіка Польщі
Вступ 1. Польща: природно-географічне розташування 1.1. Географічне розташування. Клімат. Природні ресурси 1.2. Адміністративний поділ. Населення країни 2. Господарство Польщі 2.1. Економіка галузі рослинництва 2.2. Економіка галузі тваринництва 2.3. Економіка... докладніше


Євроінтеграційна стратегія України і проблеми її реалізації в глобальних умовах
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію є природним наслідком здобуття Україною незалежності. Його витоки — в історії нашого народу та усвідомленні права... докладніше


Проблема менеджменту ЗЕД на різних рівнях розвитку та потреба їх наукового дослідження
Вступ Характерною рисою світової економіки в цілому є значне ускладнення умов ведення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). За цих обставин однією з умов існування будь-якого підприємства в нестабільному і жорстко конкурентному... докладніше


Вплив світової фінансової кризи на сферу морських перевезень Сінгапуру
Вступ 1. Вплив світової фінансової кризи на економіку Сінгапуру 2. Морські перевезення Сінгапуру і світова криза Висновки Список використаних джерел Вступ Сінгапур — держава-місто, площею 692,7 кв. км, що... докладніше


Методологія аналізу менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Вступ 1. Методологія аналізу менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2. Оподаткування здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні 3. Сучасні напрями розвитку стратегії розміщення міжнародного виробництва 4. ТНК, їх роль у розвитку сучасної... докладніше


Україна в міжнародних організаціях: дипломатичні здобутки та нереалізовані можливості
Вступ Міжнародна організація — це об’єднання країн, що створено на основі міжнародного договору з метою сприяння вирішенню зазначених цим договором проблем. Основним підґрунтям створення міжнародної організації є процеси глобалізації... докладніше


Переваги і вади зовнішнього консультування
Вступ Сучасний стан ринку консультаційних послуг підтверджує життєздатність та перспективність інституту незалежного консультування. Консалтингові фірми, які просувають на ринок свої послуги, проголошують свою об’єктивність та незалежність під час вирішення... докладніше


Географічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності України
1. Методика вивчення ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність — сфера економічної діяльності (підприємств, компаній і держави), пов’язана із зовнішньою торгівлею, іноземними кредитами та інвестиціями, здійсненням спільних з іншими країнами проектів тощо.... докладніше


Зовнішня політика України щодо Іраку
Вступ Актуальність теми дослідження зумовлена важливим місцем регіону Близького та Середнього Сходу в сучасній системі міжнародних відносин. Це пояснюється як політичним, так і економічним і соціокультурним впливом регіону на... докладніше


Зовнішньоекономічна політика. Україна у глобальній економіці
Вступ Об’єктивні зрушення у сфері виробництва транспортних та інформаційних комунікацій, руху фінансових потоків та інвестування створили передумови, які перетворюю світову економіку в цілісний організм. Світовий економічний простір стає спільні... докладніше


Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв´язків Литви
Вступ Актуальність теми. Закінчення «холодної війни» та розпад Радянського Союзу кардинально змінили ситуацію в світових міжнародних відносинах. Отримавши у 1991 році незалежність, країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія... докладніше


Види контрактних цін і розрахунок при виконанні контракту
Вступ Ціна товару — один із найважливіших елементів контракту купівлі-продажу. Кожна зовнішньоторговельна операція повинна обов’язково містити умову про ціну, за якою продається товар, або вказівку способу визначення ціни цього... докладніше


Дипломатія спеціалістів в сучасній дипломатичній службі США
1. Нові течії та напрями в сучасній дипломатії США 2. Особилвості дипломатії спеціалістів в сучасній дипломатичній службі США 3. Основні напрямки стратегії національної безпеки та дипломатії США Вступ Вплив... докладніше


Місце, роль та потенціал розвитку Бразилії у міжнародному торговельному середовищі
Вступ Бразилія є найбільшою державою регіону, що займає східну і центральну частину Південної Америки. На півночі і сході її омиває Атлантичний океан. Уряд Бразилії прагне створити відкрите суспільство і... докладніше


Світова економіка, її ресурси та потенціал розвитку
Вступ Сьогоднішня криза – це криза, яка об’єднала якості багатьох попередніх, спричинила падіння усіх ринків, штовхнула реальний сектор економіки у рецесію та підготувала «пастку ліквідності» для інструментів монетарної політики.... докладніше


Фактори ефективностi зовнішньоекономiчних операцiй
Вступ Основою зовнішньоекономічної діяльності є зовнішньоекономічна операція, яка представляє собою комплекс організаційно-управлінських документарно зафіксованих дій контрагентів різних країн, направлених на забезпечення експортно-імпортного обміну товарами, капіталами, роботами, послугами або об’єктами... докладніше


Повноваження парламенту у сфері зовнішньої політики: порівняльний аспект
Вступ 1. Конституційно-правовий механізм зовнішніх відносин держави 2. Повноваження парламенту в зарубіжних країнах 3. Повноваження парламенту у сфері зовнішньої політики Висновки Список використаних джерел Вступ Для здійснення зовнішніх зв'язків... докладніше


Україна в міжнародних організаціях: дипломатичні здобутки та нереалізовані можливості
Вступ Україна отримавши незалежність у 1991 році, стала безпосереднім суб'єктом міжнародних відносин. Саме момент визнання світовою спільнотою нашої країни як незалежної держави є відправною точкою у формуванні власної зовнішньої... докладніше


Відповідність Маастрихтським критеріям держав-аплікантів на вступ до ЄС
Вступ 1. Маастрихстькі критерії членства в ЄС 2. Позитивні та негативні наслідки приєднання нових держав-членів до ЄС та дотримання країнами-аплікантами Маастрихтських критеріїв Висновки Список використаної літератури Вступ Принципова можливість... докладніше


Розробка стратегії фірми (організації)
Вступ 1. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності 2. Розробка базової стратегії організації Висновки Список використаних джерел Вступ Поняття "стратегія" вже міцно увійшло до лексикону управлінської діяльності. Слово "стратегія" (у перекладі з... докладніше


Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків Канади
Вступ Актуальність теми. Серед канадців існує крилатий вираз: «У Канади занадто мало історії й занадто багато географії». Навряд чи його можна визнати абсолютно правильним. Країна кленового листа багата історичними... докладніше


Прийом гостей: як запрошувати гостей, підготовка до прийому гостей
1. Прийом гостей: як запрошувати гостей, підготовка до прийому гостей. Зустріч гостей, розсаджування гостей Прийом гостей удома умовно можна поділити на два види: заздалегідь спланований і непередбачений. В основі... докладніше


Зовнішньоекономічна діяльність як категорія світового господарства
Вступ Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми побудови і послідовної реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію... докладніше


Регулювання міграційної політики у США
Звьоздная Т. М. Актуальність теми. Міграція є глобальним загальносвітовим суспільним явищем, яке впливало і продовжує впливати на масштабні, загального характеру зміни у розвитку людства. Протягом останніх десятиліть міграція набула... докладніше