Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

ЗЕД, зовнішня політика

Підготовка до укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
Вступ Зовнішньоекономічний договір (контракт) – це матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, направлена на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та... докладніше


Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків
Вступ Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій. Це вимагає використання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до вивчення можливостей та стратегій... докладніше


Організація страхування суб’єктів ЗЕД
Вступ Закон України “Про страхування” визначає страхування як “вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування... докладніше


Конкурентні переваги фірми при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах функціонування вітчизняних підприємств процес оцінювання конкурентоспроможності перетворюється на самостійну ділянку аналітичної роботи, результати якої можна використовувати як інформаційну базу під час прийняття управлінських... докладніше


Економічні закономірності та їх урахування у менедженті ЗЕД
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) пов’язаний із застосуванням загальних ідей і концепцій менеджменту у всіх формах зовнішньоекономічної діяльності (експорті й імпорті товарів і послуг, лізингових операціях, прямому інвестуванні і т.... докладніше


Порівняльний аналіз основних стратегій глобальних взаємодій, які сформувались історично: ізоляції, завоювання, запозичення, мімікрії, діалогу
Вступ Поняття «цивілізація» є багатовимірним. Формування  його змісту  пройшло декілька етапів. Спочатку поняття «цивілізація» вживалося з метою протиставлення невихованості варварству, потім воно починає вживатися для того, аби відокремити суспільства,... докладніше


Україна в системі сучасного міжнародного бізнесу
Вступ 1. Етапи розвитку міжнародного бізнесу 2. Україна в системі сучасного міжнародного бізнесу 3. Механізм, структура та інструменти регулювання зовнішньої торгівлі 4. Міжнародний маркетинг та його специфіка Висновки Список... докладніше


Економіка Польщі
Вступ 1. Польща: природно-географічне розташування 1.1. Географічне розташування. Клімат. Природні ресурси 1.2. Адміністративний поділ. Населення країни 2. Господарство Польщі 2.1. Економіка галузі рослинництва 2.2. Економіка галузі тваринництва 2.3. Економіка... докладніше


Євроінтеграційна стратегія України і проблеми її реалізації в глобальних умовах
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію є природним наслідком здобуття Україною незалежності. Його витоки — в історії нашого народу та усвідомленні права... докладніше


Проблема менеджменту ЗЕД на різних рівнях розвитку та потреба їх наукового дослідження
Вступ Характерною рисою світової економіки в цілому є значне ускладнення умов ведення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). За цих обставин однією з умов існування будь-якого підприємства в нестабільному і жорстко конкурентному... докладніше


Вплив світової фінансової кризи на сферу морських перевезень Сінгапуру
Вступ 1. Вплив світової фінансової кризи на економіку Сінгапуру 2. Морські перевезення Сінгапуру і світова криза Висновки Список використаних джерел Вступ Сінгапур — держава-місто, площею 692,7 кв. км, що... докладніше


Методологія аналізу менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Вступ 1. Методологія аналізу менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2. Оподаткування здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні 3. Сучасні напрями розвитку стратегії розміщення міжнародного виробництва 4. ТНК, їх роль у розвитку сучасної... докладніше


Україна в міжнародних організаціях: дипломатичні здобутки та нереалізовані можливості
Вступ 1. Участь України в міжнародних організаціях 2. Перспектива участі України в міжнародних організаціях Висновки Список використаних джерел Вступ Міжнародна організація — це об'єднання країн, що створено на основі... докладніше


Переваги і вади зовнішнього консультування
Вступ Сучасний стан ринку консультаційних послуг підтверджує життєздатність та перспективність інституту незалежного консультування. Консалтингові фірми, які просувають на ринок свої послуги, проголошують свою об’єктивність та незалежність під час вирішення... докладніше


Географічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності України
1. Методика вивчення ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність — сфера економічної діяльності (підприємств, компаній і держави), пов’язана із зовнішньою торгівлею, іноземними кредитами та інвестиціями, здійсненням спільних з іншими країнами проектів тощо.... докладніше


Зовнішня політика України щодо Іраку
Вступ Актуальність теми дослідження зумовлена важливим місцем регіону Близького та Середнього Сходу в сучасній системі міжнародних відносин. Це пояснюється як політичним, так і економічним і соціокультурним впливом регіону на... докладніше


Зовнішньоекономічна політика. Україна у глобальній економіці
Вступ Об’єктивні зрушення у сфері виробництва транспортних та інформаційних комунікацій, руху фінансових потоків та інвестування створили передумови, які перетворюю світову економіку в цілісний організм. Світовий економічний простір стає спільні... докладніше


Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв´язків Литви
Вступ Актуальність теми. Закінчення «холодної війни» та розпад Радянського Союзу кардинально змінили ситуацію в світових міжнародних відносинах. Отримавши у 1991 році незалежність, країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія... докладніше


Види контрактних цін і розрахунок при виконанні контракту
Вступ Ціна товару — один із найважливіших елементів контракту купівлі-продажу. Кожна зовнішньоторговельна операція повинна обов’язково містити умову про ціну, за якою продається товар, або вказівку способу визначення ціни цього... докладніше


Дипломатія спеціалістів в сучасній дипломатичній службі США
1. Нові течії та напрями в сучасній дипломатії США 2. Особилвості дипломатії спеціалістів в сучасній дипломатичній службі США 3. Основні напрямки стратегії національної безпеки та дипломатії США Вступ Вплив... докладніше


Місце, роль та потенціал розвитку Бразилії у міжнародному торговельному середовищі
Вступ Бразилія є найбільшою державою регіону, що займає східну і центральну частину Південної Америки. На півночі і сході її омиває Атлантичний океан. Уряд Бразилії прагне створити відкрите суспільство і... докладніше


Світова економіка, її ресурси та потенціал розвитку
Вступ Сьогоднішня криза – це криза, яка об’єднала якості багатьох попередніх, спричинила падіння усіх ринків, штовхнула реальний сектор економіки у рецесію та підготувала «пастку ліквідності» для інструментів монетарної політики.... докладніше


Фактори ефективностi зовнішньоекономiчних операцiй
Вступ Основою зовнішньоекономічної діяльності є зовнішньоекономічна операція, яка представляє собою комплекс організаційно-управлінських документарно зафіксованих дій контрагентів різних країн, направлених на забезпечення експортно-імпортного обміну товарами, капіталами, роботами, послугами або об’єктами... докладніше


Повноваження парламенту у сфері зовнішньої політики: порівняльний аспект
Вступ 1. Конституційно-правовий механізм зовнішніх відносин держави 2. Повноваження парламенту в зарубіжних країнах 3. Повноваження парламенту у сфері зовнішньої політики Висновки Список використаних джерел Вступ Для здійснення зовнішніх зв'язків... докладніше


Україна в міжнародних організаціях: дипломатичні здобутки та нереалізовані можливості
Вступ Україна отримавши незалежність у 1991 році, стала безпосереднім суб'єктом міжнародних відносин. Саме момент визнання світовою спільнотою нашої країни як незалежної держави є відправною точкою у формуванні власної зовнішньої... докладніше


Відповідність Маастрихтським критеріям держав-аплікантів на вступ до ЄС
Вступ 1. Маастрихстькі критерії членства в ЄС 2. Позитивні та негативні наслідки приєднання нових держав-членів до ЄС та дотримання країнами-аплікантами Маастрихтських критеріїв Висновки Список використаної літератури Вступ Принципова можливість... докладніше


Розробка стратегії фірми (організації)
Вступ 1. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності 2. Розробка базової стратегії організації Висновки Список використаних джерел Вступ Поняття "стратегія" вже міцно увійшло до лексикону управлінської діяльності. Слово "стратегія" (у перекладі з... докладніше


Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків Канади
Вступ Актуальність теми. Серед канадців існує крилатий вираз: «У Канади занадто мало історії й занадто багато географії». Навряд чи його можна визнати абсолютно правильним. Країна кленового листа багата історичними... докладніше


Прийом гостей: як запрошувати гостей, підготовка до прийому гостей
1. Прийом гостей: як запрошувати гостей, підготовка до прийому гостей. Зустріч гостей, розсаджування гостей Прийом гостей удома умовно можна поділити на два види: заздалегідь спланований і непередбачений. В основі... докладніше


Зовнішньоекономічна діяльність як категорія світового господарства
Вступ Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми побудови і послідовної реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію... докладніше


Регулювання міграційної політики у США
Звьоздная Т. М. Актуальність теми. Міграція є глобальним загальносвітовим суспільним явищем, яке впливало і продовжує впливати на масштабні, загального характеру зміни у розвитку людства. Протягом останніх десятиліть міграція набула... докладніше