Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Реклама

Політична реклама як інформаційно-комунікаційна діяльність політичних акторів України
Вступ Актуальність теми. У процесі реалізації інформаційної та агітаційно-пропагандистської функцій політична реклама впливає на політичні цінності, традиції і норми, які регулюють політичні відносини й визначають стан політичної культури суспільства.... докладніше


10 / 03 / 2021
Теоретичне та практичне значення паблік рилейшнз в житті сучасного суспільства
Вступ 1. Теоретичне та практичне значення паблік рилейшнз в житті сучасного суспільства 2. Засоби інтернет в системі паблік рилейшнз Висновки Список використаних джерел Вступ Зв’язки з громадськістю — «Паблік... докладніше


30 / 12 / 2020
Виникнення і становлення паблік рилейшнз в Україні
Зміст Вступ 1. Зародження основ і етапи розвитку PR 2. Тенденції розвитку PR професії на сучасному етапі 3. Створення PR в України: стан, проблеми та перспективи Висновки Список використаних... докладніше


20 / 10 / 2020
Мистецтво створення рекламного оголошення
Вступ Небагато підприємств можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тому або іншому її вигляді. На великих промислових підприємствах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламного агентства,... докладніше


7 / 09 / 2020
Проблеми розвитку реклами в Україні
Вступ Актуальність теми дослідження. Інтенсивно розвиваючись, реклама в незалежній Україні стає все більш значущим соціальним фактором. Проблема соціокультурного осмислення ролі і місця реклами в умовах переходу України до інформаційного... докладніше


26 / 08 / 2020
Організація інформаційного забезпечення виставкового бізнесу
Вступ На початку незалежності дуже важливу роль продовжували відігравати Торгово-промислові палати, що на початку були практично єдиними виставковими центрами. Згодом з’являються приватні професійні організатори виставок, а також різноманітні види... докладніше


26 / 08 / 2020
Неологізми у сучасному медіа тексті
Зміст Вступ Розділ 1. Неологізми: загальна характеристика 1.1. Поняття та походження неологізмів Розділ 2. Сучасні тенденції в оновленні мас-медійної лексики 2.1. Неологізми сучасного медіатексту як віддзеркалення суспільного поступу 2.2.... докладніше


15 / 08 / 2020
Відділ планування та розвитку: проаналізувати ефективність рекламного ролика на ТБ
1. Відділ планування та розвитку: проаналізувати ефективність рекламного ролика на ТБ. Вітчизняний ринок ТБ-реклами розвивається, і разом з цим змінюються форми її присутності на телебаченні. На сьогодні можна виділити... докладніше


Актуальні проблеми паблік рилейшнз
Вступ Утвердження в суспільстві атмосфери взаєморозуміння, взаємодовіри, взаємовигідного співробітництва є основою його стабільності і прогресу. Для цього громадяни повинні бути всебічно поінформованими про різні аспекти його життя, проблеми і... докладніше


Кодекси професійної поведінки та етики у сфері Паблік Рілейшнз
Вступ В Україні наймасовіші PR-акції — це політичні вибори, під час яких технологи досхочу експериментують із засобами впливу на розгублену публіку, часто не зважаючи на будь-які етичні норми, проте... докладніше


Зв’язки з громадськістю у сфері політичного PR
1.Доповідь. Зв’язки з громадськістю у сфері політичного PR Політичні зв’язки з громадськістю — це процес формування політичної громадської думки та управління нею в інтересах політичної системи або певних її... докладніше


Використання ПР у передвиборчих кампаніях: сутність та особливості застосування в Україні
Вступ Сьогодні, як показує практика суспільно-політичного життя в Україні, вже неможливо брати участь у боротьбі за виборні посади без застосування виборчих технологій, які забезпечують високі шанси на перемогу. Саме... докладніше


2 / 08 / 2020
Существование моделей «Колесо Бернштейна» в планировании пиар-активности
Введение «Реклама- это создание и передача представления о товаре с тем, чтобы побудить потребителя купить его». Давид Бернштейн Паблик Рилейшнз сегодня определяется как одна из функций менеджмента организации, —... докладніше


25 / 07 / 2020
Місце та роль паблік рилейшнз в теорії комунікації
Вступ Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) — це наука і мистецтво досягнення взаємопорозуміння та згоди між людьми, соціальними групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого формування громадської думки та... докладніше


19 / 07 / 2020
Реклама в юридичній галузі
Вступ Реклама в засобах масової інформації (далі — ЗМІ) нині переживає період бурхливого розвитку. Щорічно вдосконалюються технічні можливості, що використовуються в рекламі мас-медіа. Однак в останнє десятиліття змінилася якість... докладніше


Позитивні та негативні аспекти реклами і пропаганди товарів
Вступ Як на споживчому, так і на промисловому ринку реклама є складовою системи просування товарів до cпоживачів. За її допомогою досягається успіх у бізнесі. Витрати на рекламу мають приносити... докладніше


30 / 06 / 2020
Зв’язки з громадськістю, їхня сутність та функції
Зміст Вступ 1. Визначення поняття «зв'язки із громадськістю» 2. Практика зв'язків з громадськістю в країнах світу 3. Регулювання діяльності щодо зв'язків з громадськістю Висновки Список використаних джерел Вступ У... докладніше


27 / 06 / 2020
Інформаційні агентства в структурі інформаційного бізнесу. Характеристика інформаційних продуктів і послуг
Вступ Традиційні інформаційні агентства за своєю природою не є засобами масової інформації. За визначенням Я.Н.Засурского, «інформаційні агентства — спеціалізовані інформаційні підприємства (організації, служби, центри), обслуговуючі ЗМІ. Їх основна функція... докладніше


22 / 06 / 2020
Державне регулювання рекламної діяльності в Україні
Вступ Основними силами, що регулюють рекламну діяльність, є такі: державні інститути (законодавча, судова та виконавча гілки влади), громадські об’єднання (громадські професійні організації та об’єднання, організації споживачів, рекламодавців, спільнот, що... докладніше


17 / 06 / 2020
Зародження основ професії ПР в США
Вступ Як сукупність засобів впливу на громадську думку та своєрідна соціальна практика паблік рілейшнз (public relations, або PR) існують із давніх часів. Інституювання їх як професійної діяльності відбулося внаслідок... докладніше


12 / 06 / 2020
Виды предприятий розничной торговли
Введение Любая деятельность, связанная с продажей товаров конечным потребителям для их личного потребления, – это розничная торговля. При этом совершенно не играет никакой роли, кто и где продает товары... докладніше


10 / 01 / 2020
Ділова репутація в рекламній та ПІАР-діяльності
Вступ Теоретичні основи іміджу організації Створення позитивного іміджу та надійної репутації організації Ділова репутація в рекламній та ПІАР-діяльності Ділова репутація як стратегічний актив компанії Висновки Список використаних джерел Вступ... докладніше


23 / 12 / 2019