Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Політична економіка

Управління пероналом. Питання і відповіді до екзамену
1. Поняття «населення». Населення як суб’єкт економічних відносин, демографічна база для формування трудових ресурсів У міжнародній доктрині під поняттям населення розуміють сукупність індивідів, які проживають у даний момент на... докладніше


Соціалізація глобальної економіки
Сучасний етап розвитку як перехідних, так і розвинутих національних економік, характеризується таким суспільно-економічним явищем, як соціалізація. Соціалізація економіки виступає в якості однієї з ключових складових світової економічної трансформації. В... докладніше


Особливості митного оформлення алмазів
В діючому Митному кодексі існують деякі особливості оформлення супровідних документів на алмази при переміщенні їх через митний кордон України та введенні в обіг відповідно до міжнародної сертифікаційної схеми. Проблему... докладніше


У чому полягає сутність товарного виробництва та його історичне значення
1. У чому полягає сутність товарного виробництва та його історичне значення? Товарне виробництво – це тип господарювання при якому продукти праці виробляються відокремленими господарюючими суб’єктами для задоволення невласних, а... докладніше


Окрема думка судді як гарантія незалежності суддів
Вступ 1. Поняття окремої думки судді в кримінально-процесуальному законі 2. Гарантії незалежності суддів у національному законодавстві Висновки Список використаних джерел Вступ Реформування судової системи має супроводжуватися аналізом конституційних й... докладніше


Праця Е. Геллнера «Умови свободи. Громадянське суспільство та його вороги»
Вступ 1. Концепція громадянського суспільства 2. Громадянське суспільство в праці Е. Геллнера «Умови свободи. Громадянське суспiльство та його вороги» Висновки Список використаних джерел Вступ Tеорiя громадянського суспiльства має подвiйну... докладніше


Суб’єкти, об’єкти та структури національного ринку
Вступ Сутність і структура національного ринку Суб’єкти та об’єкти національного ринку Висновки Список використаної літератури Вступ За наявності в сучасній економічній системі багатьох ринків (ринку робочої сили, капіталів, товарів,... докладніше