Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Політична економіка

Нові вимоги до профорієнтації в умовах фінансово-економічної кризи
Вступ Ситуація, що склалася на ринку праці та в суспільстві в цілому вказує на нагальну потребу переглянути питання профорієнтаційної роботи. Спостерігається значний дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили... докладніше


Економічна ефективність ринку олігополії
Вступ На сучасному етапі розвитку олігополії як структури ринку відбувається об’єднання декількох фірм в одну. Актуальність теми полягає в тому, що олігополія є однією з ринкових структур та переважаючою... докладніше


Валютний курс та його динаміка
Вступ Важливим елементом будь-якої валютної системи є валютний курс. Валютний курс визначає співвідношення між двома валютами, за допомогою якого відбувається обмін однієї валюти на іншу, тобто це ціна, за... докладніше


Управління пероналом. Питання і відповіді до екзамену
1. Поняття «населення». Населення як суб’єкт економічних відносин, демографічна база для формування трудових ресурсів У міжнародній доктрині під поняттям населення розуміють сукупність індивідів, які проживають у даний момент на... докладніше


Соціалізація глобальної економіки
Сучасний етап розвитку як перехідних, так і розвинутих національних економік, характеризується таким суспільно-економічним явищем, як соціалізація. Соціалізація економіки виступає в якості однієї з ключових складових світової економічної трансформації. В... докладніше


Особливості митного оформлення алмазів
В діючому Митному кодексі існують деякі особливості оформлення супровідних документів на алмази при переміщенні їх через митний кордон України та введенні в обіг відповідно до міжнародної сертифікаційної схеми. Проблему... докладніше


У чому полягає сутність товарного виробництва та його історичне значення
1. У чому полягає сутність товарного виробництва та його історичне значення? Товарне виробництво – це тип господарювання при якому продукти праці виробляються відокремленими господарюючими суб’єктами для задоволення невласних, а... докладніше


Окрема думка судді як гарантія незалежності суддів
1. Поняття окремої думки судді в кримінально-процесуальному законі 2. Гарантії незалежності суддів у національному законодавстві Вступ Реформування судової системи має супроводжуватися аналізом конституційних й інституційних гарантій забезпечення незалежності суддів,... докладніше


Праця Е. Геллнера «Умови свободи. Громадянське суспільство та його вороги»
Вступ 1. Концепція громадянського суспільства 2. Громадянське суспільство в праці Е. Геллнера «Умови свободи. Громадянське суспiльство та його вороги» Висновки Список використаних джерел Вступ Tеорiя громадянського суспiльства має подвiйну... докладніше


Суб’єкти, об’єкти та структури національного ринку
Вступ Сутність і структура національного ринку Суб’єкти та об’єкти національного ринку Висновки Список використаної літератури Вступ За наявності в сучасній економічній системі багатьох ринків (ринку робочої сили, капіталів, товарів,... докладніше