Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Медицина

Безпека харчування: основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів
Вступ За оцінкою ВООЗ, 600 млн людей, майже кожен десятий у світі, стали жертвами вживання неякісних харчових продуктів. 420 000 людей щорічно помирають через уживання небезпечних харчових продуктів. 40%... докладніше


Серцево-судинна реанімація (стан, як проявляється)
Вступ Коли стається нещасний випадок, життя потерпілого — у руках людини, яка надає першу допомогу. Хто саме опиниться на місці пригоди та чи зможе врятувати, передбачити неможливо. Тому елементарними... докладніше


Будова серця (міокард, ендокард, пірокард)
Вступ Серце — порожнистий м’язовий орган кровоносної системи, який забезпечує перекачування крові по судинах. У дорослого центральний орган кровоносної системи завбільшки з кулак (завдовжки 12 – 13 см, завширшки... докладніше


Перша допомога при переломах і вивихах
Правила надання першої медичної допомоги при вивихах Вивих — повне або часткове зміщення кінців кісток, складових суглоб, що супроводжується розривом суглобової капсули. При огляді пошкодженого необхідно завжди порівнювати пошкоджений... докладніше


Інфекційні хвороби: симптоми, ознаки, діагностика та лікування
Вступ Всі хвороби, викликані в організмі попаданням в нього інфекційних бактерій, можна об’єднати під єдину назву або в єдину медичну область — інфекціологію. У цій галузі медичної науки проводиться... докладніше


Особливо небезпечні інфекції: етіологія, епідеміологія, клініка, лікування, профілактика
Вступ Інфекційні захворювання – це є розлади здоров’я людей, що викликаються живими збудниками (вірусами, грибками, бактеріями, кліщами, …), продуктами їх життєдіяльності (токсинами), патогенними білками (пріонами), передаються від заражених до... докладніше


Вплив професійних стереотипів на діяльність лікарів-терапевтів
Актуальність дослідження. Професійна діяльність лікарів-терапевтів пов’язана з високою суспільною значимістю соціально-психологічного змісту діяльності у галузі підтримання та збереження здоров’я. Професійна взаємодія «лікар-пацієнт» має на меті організацію лікувальних заходів, пов’язана... докладніше


Ольфакція, або одоріка. Значення запахів на поведінку людини
Вступ Ольфакція — наука про мову запахів, смисли, що передають за допомогою запахів, і про роль запахів у комунікації. Протягом останніх двадцяти років дослідники почали приділяти значну увагу вивченню... докладніше


«Приховані» неврози — неврастенія та істерія
З усіх форм неврозів найпоширеніші неврастенія та істерія. Для неврастенїі характерні різка збудливість і підвищена виснаженість. Звичайні події і явища викликають негативну реакцію, будь-яке зауваження призводить до роздратування. Підвищується... докладніше


Робота сімейної медсестри з пацієнтами, які мають психосоматичні розлади
Поняття «здоров’я» за визначенням ВООЗ включає три складники. На прийом до сімейного лікаря пацієнти приносять свою проблему зі здоров’ям як соматичну. Завдання працівників сімейної медицини полягає у виявленні можливих... докладніше


Роль сімейної медсестри у профілактиці рахіту в дітей
Причини виникнення рахіту Рахіт — це порушення обміну речовин, пов’язане з дефіцитом в організмі вітаміну D екзогенного або ендогенного походження. Рахіт реєструють у дітей раннього віку за різними даними... докладніше


Роль сімейної медсестри у профілактиці гіпотрофії в дітей раннього віку
Гіпотрофія — це хронічний розлад харчування і травлення. В її патогенезі відзначають порушення процесів ферментативного гідролізу і всмоктування, посилення розпаду тканинних білків, виснаження запасів глікогену, жиру, мінеральних речовин. Формується... докладніше


Роль сімейної медсестри у профілактиці інфекційних захворювань у дітей
Профілактика інфекційних захворювань — це система державних, гігієнічних і медичних заходів, спрямованих на запобігання захворюванням. У       разі пасивної профілактики дитина отримує імунні сироватки або імуноглобуліни, які містять готові антитіла... докладніше


Диспансеризація як метод спостерігання пацієнтів
Диспансеризація — це активний метод динамічного спостерігання різних категорій пацієнтів: здорових осіб, об’єднаних загальними фізіологічними особливостями або умовами праці; хворих із хронічними захворюваннями; осіб після деяких перенесених гострих захворювань;... докладніше


Робота сімейної медсестри в туберкульозному осередку
На дільниці сімейної медицини дуже важлива робота медсестри в родинах, де є хворі на туберкульоз. Залежно від масивності бактеріовиділення, наявності в родині дітей і підлітків, санітарно-гігієнічних умов, в яких... докладніше


Роль сімейної медсестри у проведенні первинної і вторинної профілактики туберкульозу
У структурі смертності від інфекційних захворювань туберкульоз становить понад 80%. Щогодини на туберкульоз в Україні занедужують четверо, а один хворий помирає. З 1995 р. туберкульоз в Україні має статус... докладніше


Роль сімейної медсестри у проведенні профілактичних оглядів з метою виявлення онкопатології
У нашій країні зберігається тенденція зростання захворюваності населення на злоякісні новоутворення і смертності від них. Серед таких захворювань: рак легенів, шлунка, шкіри, грудної залози, ободової і прямої кишки, шийки... докладніше


Профілактична робота на дільниці сімейної медицини
Нині весь світ розуміє, що науково-технічний прогрес сприяє впровадженню в медичну практику все більше винайденого діагностичного устаткування і високоефективних лікарських засобів, а це спричинює потребу в істотних інвестиціях, що... докладніше


Формування і розвиток української радянської системи охорони здоров’я у Харкові (1919–1934 рр.)
Актуальність дослідження.         Система охорони здоров’я – це сукупність всіх організацій, інститутів і ресурсів, головною метою яких є поліпшення здоров’я населення. Для функціонування цієї системи потрібні кадри, фінанси, устаткування й... докладніше


Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю
1. Соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії Формування засад ринкової економіки створило в Україні принципово нову соціальну та економічну ситуацію. Зараз усе більшого значення набуває поділ суспільства за рівнем та... докладніше


Основні функціональні обов’язки медичної психології. Профілактичні вимоги
Вступ Останніми роками медична наука значно розширила та збагатила свої зв’язки з психологічною практикою Нині спостерігається тенденція до Інтеграції біологічних, психологічних і соціальних підходів до вивчення людини все більше... докладніше


Який метод є основним в патопсихологічному дослідженні
Подальшій перспективною проблемою, яка стоїть перед порівняно молодою областю знання — патопсихологія,- є розробка адекватних методичних прийомів, які могли б забезпечити аналіз психопатологічних явищ у наукових поняттях матеріалістичної психології... докладніше


Поняття про неврози: типи та види
Поняття неврозу досить широко використовують у теорії і практиці психології, психотерапії та психіатрії, особливо воно інтригує своєю психогенністю. Численні експериментальні інновації з’явилися в медицині ще у XVIII ст. (термін... докладніше


Особливості вивчення нервової системи. Нейропсихологія
Вступ Тіло людини — складний механізм, що складається із сотень частин. Для його правильної роботи необхідна їх чітка взаємодія. Взаємозв’язок органів тіла забезпечується нервовою системою. Усі сигнали приймає і... докладніше


Поняття про мультифакторні хвороби. Медико-генетичні консультування и профілактика спадкових хвороб
Вступ Властивість клітин і організмів передавати свої анатомо-фізіологічні ознаки (особливості) нащадкам називають спадковістю; процес передачі цих ознак — спадкуванням. Передача здійснюється за допомогою генів — матеріальних одиниць спадковості. Від... докладніше


Роль "Приказу громадської опіки" в розвитку медицини та фармації у XVIII — XIX ст.
Зміст Вступ 1. Сутність "Приказу громадської опіки" 2. Стан охорони здоров’я та медицини в ХІХ ст. Висновки Список використаної літератури Вступ Початок 60 — х років ХІХ ст. наряду... докладніше


Облікові статистичні форми стаціонару і поліклініки
Зміст Вступ. 1. Облікові статистичні форми стаціонару і поліклініки. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Медична документація, будь-якого закладу, в тому числі і закладу, що працює на засадах сімейної медицини... докладніше


Завдання та зміст роботи сімейного лікаря та міської поліклініки
Зміст Вступ 1. Завдання міської поліклініки 2. Завдання та зміст роботи сімейного лікаря Висновки Список використаних джерел Вступ За твердженням ВООЗ, первинна медико-санітарна допомога – центральна функція й основна... докладніше


Магія слова і українська народна медицина
Вступ 1. Магія слова і українська народна медицина 2. Народна медицина як невід'ємна частина прадавнього традиційного світогляду українців Висновки Список використаних джерел Вступ Народна медицина на всіх етапах історичного... докладніше


Принципи сучасного медичного та фармацевтичного менеджменту
Зміст Вступ. 1. Принципи сучасного медичного та фармацевтичного менеджменту 2. Закон України «Про лікарські засоби». 3. Найважливіші індикатори фінансового стану медичної та фармацевтичної організації Висновки. Список використаних джерел. Вступ... докладніше


Космічне та сонячне випромінювання і його плив на здоров’я людини
Вступ В Україні 18,6 млн людей мають недуги серцево-судинної системи. Смертність цієї категорії людей з 349,6 у 1991-му році зросла до 480,6 тис у 2007-му році. За результатами обстеження... докладніше


Захворювання органів дихання та профілактика
Вступ 1. Захворювання органів дихання та їх характеристика 2. Перебіг хвороби органів дихання 3. Хвороби органів дихання, їх лікування та профілактика Висновки Список використаної літератури Вступ Захворювання органів дихання... докладніше


Організація роботи аптек
1. Можливий несприятливий вплив лікарського засобу на функції органів і систем людини Після всмоктування у кров лікарські засоби нерівномірно розподіляються в органах та тканинах організму. Суттєво впливають на розподіл... докладніше


Фізична реабілітація при хірургічних втручаннях на легенях
Вступ У зв’язку із зростанням кількості хворих з ускладненим перебігом туберкульозу та НЗЛ, зокрема, хронічною, разом з післяопераційною, емпіємою плеври, бронхо-плевральними норицями, повним зруйнуванням легені, легеневою кровотечею, хірургічне лікування... докладніше


Використання лікувального масажу при травмах спинного мозку
Вступ Масаж – це сукупність прийомів механічної дозованої дії у виді тертя, натискування, вібрації, які проводяться безпосередньо на поверхні тіла людини як руками, так і спеціалізованими апаратами через повітряну... докладніше


Стратегічні і тактичні завдання розвитку медичної і фармакологічної організації
Зміст Вступ. 1. Стратегічні і тактичні завдання розвитку медичної і фармакологічної організації 2. Законодавчі акти системи Охорони Здоров’я в Україні 3. Бюджетні та позабюджетні кошти фінансування державних аптечних закладів... докладніше


Особливості спілкування фельдшерів швидкої допомоги
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретична частина 1.1. Мала група у контексті соціальної психології 1.2. Основні підходи та напрями у вивченні малої групи 1.3. Види і структурні характеристики малої групи... докладніше


Спадковість пов’язана зі статтю. Дальтонізм, гемофілія
Зміст Вступ 1. Спадковість і розвиток 2. Спадкові хвороби 3. Гемофілія 4. Дальтонізм Висновки Список використаних джерел Вступ Спадковість — відновлення в нащадків біологічної схожості з батьками. Біологічна спадковість... докладніше


Проблема клонування
Зміст Вступ 1. Походження терміну «клонування». Спосіб розмноження 2. Види клонування 3. Біблія і етика клонування 4. Проблема клонування: суспільний та правовий аспект 1 5. Проблема клонування в Україні... докладніше


Нейруляція: поняття та типи
Вступ Ембріональний період розвитку Нейруляція Типи нейруляції Висновки Список використаних джерел Вступ Ембріологія — розділ біології розвитку (онтогенезу), що вивчає ембріональний період онтогенезу, тобто ембріони різних видів тварин, їх... докладніше


Медична послуга. Відмінність медичної послуги від інших видів маркетингових послуг
Вступ Управлінська функція маркетингу в галузі охорони здоров`я Медична послуга. Відмінність медичної послуги від інших видів маркетингових послуг Висновки Список використаних джерел Вступ Політичні та соціально-економічні перетворення в українському... докладніше