Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Дисертації

Методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва
Вступ Перехід України до багатоукладної ринкової економіки, обумовив бурхливий розвиток підприємництва як складової господарської діяльності. Цей процес характеризується появою різноманітних за видами підприємницької діяльності комерційних структур, мережі комерційних банків... докладніше


13 / 02 / 2023
Механізми державного управління економічною безпекою особистості
ВСТУП Актуальність теми. За останні десятиліття в Україні відбувалося значне зростання матеріального добробуту і процвітання в різних сферах життєдіяльності. В той же час процес цей не можна назвати рівномірним,... докладніше


Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом
Актуальність теми. Процес переходу України до розвинутої ринкової економіки зумовив гостру потребу у створенні певної сприятливої правової бази для розвитку підприємництва в нашій країні. При цьому процес правотворення у... докладніше


Адміністративно-правові засади запобігання та протидії корупції міліцією України
ВСТУП Актуальність теми. Проблема протидії та запобігання корупції в Україні є актуальною: за даними, наведеними міжнародними експертами, у 2009 р. Україна зайняла 146 місце із 180 за рівнем корумпованості, що... докладніше


Адміністративно-правове регулювання охоронної системи в Україні
ВСТУП Актуальність теми. Сучасний розвиток правової демократичної держави вимагає по-новому переосмислити проблеми охоронної діяльності. Як свідчить статистика Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України (далі – ДСО при... докладніше


6 / 12 / 2021
Жанрові особливості публіцистики Івана Багрянова
ВСТУП РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖАНРОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПУБЛІЦИСТИКИ 1.1. Поняття публіцистики 1.2. Походження публіцистики 1.3. Типологія та жанри публіцистики Висновки до 1-го розділу РОЗДІЛ 2. ПУБЛІЦИСТИЧНІ ТВОРИ ІВАНА БАГРЯНОГО... докладніше


Система особистих немайнових прав у цивільному праві
  ВСТУП Актуальність теми дослідження. Актуальності обраної теми дослідження передує ряд практичних і теоретичних проблем. З практичної сторони, сучасне суспільство знаходиться в стані розвитку у руслі зростання в ньому... докладніше