Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Маркетинг

Маркетинг у медицині та фармації
Вступ Становлення ринкових відносин у системі охорони здоров’я України відбувається досить хаотично і нерівномірно у регіональному зрізі. У зв’язку з цим залишається недостатньо відпрацьованим процес регулювання надання медичних послуг... докладніше


Направление контроля в маркетинге
Введение При осуществлении контроля маркетинга предприятие может обходиться силами собственной ревизионной службы, то есть осуществлять внутренний контроль или привлекать для этой работы независимых экспертов на основе договора с какой-либо... докладніше


Застосування маркетингових інструментів управління рекламним бізнесом в практичній діяльності українських підприємств суб’єктів рекламного бізнесу
Вступ Нині достатньо актуальною є проблема забезпечення ефективної спільної діяльності торговельних підприємств та маркетингових або рекламних агентств. Торговельні підприємства наголошують на необхідності партнерських відносин, відповідальності агентств за якість роботи,... докладніше


Принципи маркетингу та сутність
Зміст 1. Що таке маркетинг та чим він відрізняється від виробничо-збутової діяльності 2. Які функції виконує підприємство що діє на принципах маркетингу? Список використаної літератури 1. Що таке маркетинг... докладніше


Международный маркетинг и его значения во внешнеэкономической деятельности
Введение Международный маркетинг — это маркетинговая деятельность компании на рынках зарубежных государств, стратегия международного развития. Международный маркетинг способствует не только росту, но и выживанию фирм. Причины и цели выбора... докладніше


Розробка продуктивної стратегії фірми
Вступ Сучасна вітчизняна економіка характеризується подальшим удосконаленням економічної стратегії за всіма рівнями управління. Тенденції загальноекономічної стабілізації, насичення вітчизняних ринків, посилення конкуренції, перспективи входження підприємств у господарські зв’язки обумовлюють необхідність... докладніше


Ціноутворення. Питання до екзамену
1. Сутність та соціально-економічне значення ціни Найпростішим й історично першим визначенням ціни є: ціна — це грошовий вираз вартості. Воно відображає період розвитку простого товарного виробництва (тобто до виникнення... докладніше


Зміст та особливості американської та європейської шкіл маркетингу
Вступ 1. Сучасне розуміння маркетингу 2. Європейський підхід до розуміння маркетингу 3. Американська концепція маркетингу Висновки Список використаних джерел Вступ Сучасний менеджмент просто не мислимий без участі маркетингових підходів,... докладніше


Маркетинг у сфері торгівельного обслуговування населення
Вступ Процеси ринкового реформування народногосподарського комплексу України найбільш відчутно вплинули на розвиток сфери обігу товарів народного споживання, суб’єкти якої покликані забезпечувати двоєдине завдання: 1) доведення товарів як споживних вартостей... докладніше


Структура та динаміка споживчого ринку як показники рівня життя
Вступ Актуальність теми. Ринок є одним з найбільших досягнень цивілізації, загальноекономічним явищем, характерним для будь-якого способу виробництва, де діють закони товарного господарства. Сучасна економіка являє собою синтез великої кількості... докладніше


Маркетингові чинники, що впливають на споживчу поведінку та діяльність суб’єктів ринку
Вступ Аналіз теоретико-економічної спадщини показує, що предметно поведінка індивідуальних споживачів стала цікавити представників економічної науки починаючи з ХХ століття. Теорія граничної корисності напевно може вважатися першою економічною школою, в... докладніше


Формування комплексу маркетингових комунікацій: алгоритм та зміст їх складових
Вступ Розвиток суспільства викликає появу нових технологій, що у свою чергу стають сучасними засобами комунікації. Для успішної й ефективної роботи спеціалісту з маркетингу необхідно відстежувати появу таких новинок і... докладніше


Поняття управління маркетингом в системі маркетингових досліджень
Вступ Залежно від використовуваної інформації, способів її отримання, техніки проведення та кінцевих результатів маркетингові дослідження поділяють на наступні види: Кабінетні дослідження – використовуються офіційні друковані джерела інформації. Кабінетні дослідження... докладніше


Маркетингові стратегії охоплення ринку
Вступ Виходячи з товаром на будь-який ринок – споживчий, індустріальний – виробник повинен розуміти, що він не може обслуговувати всіх його покупців, навіть за умови достатньої виробничої потужності. Адже... докладніше


Особливості конкурентної боротьби на олігополістичному ринку диференційних благ
Вступ Актуальність теми. В умовах глобалізації світової економіки глобалізується і конкуренція підприємств-товаровиробників. Практично, це завжди конкуренція з відомими світовими виробниками. Сьогодні не можна розраховувати на те, що знайдеться ринок,... докладніше


Сучасна концепція маркетингу
Вступ Сучасні концепції розвитку маркетингу Впровадження сучасних концепцій маркетингу в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Вітчизняний бізнес має специфіку в черговості охоплення маркетингом діяльності різних галузей, що пояснюється... докладніше