Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Реклама в пресі, на радіо, на телебаченні: переваги та недоліки

Вступ

У сучасний період розвитку українського суспільства успішне вирішення політичних, економічних і соціальних завдань все більше залежить від дії такого суб’єктивного чинника як соціальна активність особистості. Важливу роль у формуванні активності грають засоби масової інформації. Про зростаючу роль газет, журналів, радіо і телебачення в суспільному житті країни свідчать їхнє бурхливе зростання, поширеність і активність масової інформації. Друковане й усне слово, телевізійне зображення здатні в найкоротші терміни досягти найбільш віддалених районів, проникнути в будь-яке соціальне середовище. Широкі можливості засобів масової інформації викликають необхідність вивчати механізми їх функціонування і розвитку, ефективність впливу на аудиторію.

Сучасні ЗМІ неможливо собі уявити без реклами, яка необхідна їм для вирішення різних завдань – інформаційних, соціальних, іміджових, але, перш за все, економічних, бо реклама є суттєвою фінансовою підпиткою засобів масової інформації.

Так що ж таке реклама в нинішньому, сучасному розумінні? Реклама – це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

Дана робота присвячена виокремленню переваг та недоліків реклами в пресі, на радіо та на телебаченні.                                         

 1. Реклама в пресі

1.1. Реклама в газетах

Реклама в пресі— розміщення рекламних об’яв в газетах і журналах загального призначення, спеціальних, галузевих журналах, довідниках і т. ін.

Реклама в газетах —  найбільш популярний вид реклами в друкованих ЗМІ. Читачі, знайомлячись з новинами в газетах, переглядають і поміщені там оголошення і рекламні огляди. У рекламному оголошенні відображають суть комерційної пропозиції рекламодавця, а також основні властивості рекламованого товару, відомості про підприємство та умови продажу. Різниться реклама і з художнього оформлення: чорно-біла, однотонова, двох тонова, багатобарвна, текстова, з ілюстраціями, фото, перевернута, нестандартна і т. д. Реклама в газеті за принципом розміщення підрозділяється на рубричну і макетну рекламу. Рубрична реклама відсортована з тематики і розміщується в спеціальному розділі газети. У свою чергу макетна реклама може бути розміщена будь-де, а не тільки в рекламній смузі газети. Окрім традиційного розміщення інформації на сторінках газет, використовується розміщення у форматі редакційного оголошення. Це оголошення може не містити явних рекламних ознак, але все одно позначається знаком «на правах реклами».

Переваги розміщення реклами в газетах, відносно інших друкованих ЗМІ: — перше й одне з важливих достоїнств, яке має реклама в друкованих ЗМІ — сприйняття людиною текстової й інформації бо прочитана інформація відкладається значно глибше, ніж сприйняття на слух;

— доступна вартість рекламної площі;

— оперативність розміщення рекламних матеріалів;

— можливість вибору конкретної аудиторії читачів – тут є фактор стабільності;

— доступність рекламного повідомлення в будь-який час і більша тривалість його дії;

— можливість вибору місця на полосі;

— високий рівень довіри потенційного споживача до місцевої преси.

До недоліків розміщення реклами в газетах можна віднести:

— короткий життєвий цикл газети;

— порівняно невисока соціально-демографічна вибірковість;

— жорстока рекламна конкуренція.

1.2. Реклама в журналах

Журнал — один з популярних носіїв реклами друкованих ЗМІ. На відміну від газет, журнали пропонують ширший вибір видів реклами:

— можливість друку рекламної інформації на папері що відрізняється від усього журналу;

— можливість розміщення реклами на більшому форматі паперу (розкладки), є найбільш ефектним порівняно з традиційними методами;

— розміщення в журналах зразків товарів (пробники).

Найпоширенішими видами реклами в журналах як і в усіх друкованих ЗМІ являється модульна реклама, тобто та, що займає стандартну площу і сторінки, обрізані в край. Найбільш доцільне розміщення модуля на усю сторінку або навіть на декількох сторінках, розташованих підряд. Підвищити ефективність реклами також можна, розмістивши матеріали на обкладинці журналу.

У журналів менше охоплення ніж у газет. Як правило, тиражі журналів на порядок менші газетних. Хоча трапляються і винятки. У журналів аудиторія не настільки локальна, як у газет. Читачі журналів, як правило, не сконцентровані в одному географічному районі.

Мабуть, головною перевагою журналів можна назвати якість реклами, особливо в глянцевих журналах, де практично будь-які малюнки і фотографії відтворюються без перекручувань.

Через журнали можна досягати вужчих цільових груп, ніж через газети. Практично для всіх спільнот людей видаються окремі спеці­алізовані журнали: для жінок, чоловіків, антикварів, зубних лікарів і т.д.

Більший час життя реклами теж є однією з найбільших переваг. Журнали читають місяцями, часто зберігають роками. Більше 70 % чоловіків і жінок повторно звертаються до прочитаного раніше в но­мері журналу, щось перечитують у ньому. Важливий також і більший читацький інтерес. Читачі часто так зацікавлені в певних темах, що сприймають грамотно підготовлену рекламу, як корисний редакційний матеріал. Рубрики журналів можуть збігатися з категоріями товарів, що дуже рідко трапляється в газеті. А рекламне оголошення, розміщене поруч з тематичним матеріалом, звичайно, матиме більший ефект. У журнальній рекламі можна публікувати досить довгі й докладні рекламні матеріали. Люди читають журнали, щоб провести час, а не довідатися новини, як у газетах. Тому в споживачів і вища якість сприйняття реклами. У журналів дуже велика частина вторинної аудиторії, тому що їх читають не тільки ті, хто виписують або купують уроздріб. Часто жур­нали дають почитати друзям і знайомим.

Підсумовуючи вище сказане, можна виокремити такі переваги розміщення реклами в журналах, відносно інших видів друкованих ЗМІ:

— можливість звернення до спеціалізованої аудиторії;

— висока сприйнятливість до реклами;

— тривалий життєвий цикл журналу;

— висока якість виконання;

— наявність вторинних читачів;

— можливість проведення цільової рекламної кампанії.

До недоліків розміщення реклами в журналах можна віднести:

— тривалий термін між подачею і публікацією реклами;

—  відсутність можливості внесення оперативних змін;

— відносно висока вартість реклами.

Отже, реклама в газетах і журналах набула широкого поширення і володіє найбільшою ефективністю —  реклама в пресі займає приблизно 70% ринку рекламних оголошень. Сюди відноситься реклама в: газетах (міських, обласних, всеукраїнських, спеціалізованих), журналах, довідниках.

За обсягом витрат, реклама в друкованих ЗМІ поступається лише рекламі по телебаченню. Реклама в газетах дешевше телевізійної реклами. Разом з тим якість відтворення рекламних оригіналів в газетах зазвичай невисока. Звідси розміщені в них рекламні оголошення менш привабливі, і кожне видання має одночасно багато таких оголошень, у зв’язку, з чим вплив кожного з них окремо знижується.

Перевага реклами в пресі заключається в її високій виборчій здатності. Люди з різними інтересами будуть читати літературу, присвячену тій сфері життя, що їх цікавить. Таким чином, завдяки газетам і журналам рекламні звертання впливають на певну споживчу групу.

 1. Реклама на радіо

Реклама на радіо є одним із найпрогресивніших напрямів реклам­ної діяльності в нашій країні. Цьому сприяє розширення кількості радіостанцій. Конкуруючи одна з одною, вони багато уваги приділяють різноманітності і змісту своїх програм. Так само, як і інші засоби ма­сової інформації, радіостанції починають диференціювати аудиторію, виходячи на нові сегменти свого ринку. Серед інших чинників, які сприяють зростанню популярності радіо, — це збільшення кількості особистих автомобілів, у яких є зазвичай радіоприймачі в салонах.

До форм радіореклами можна віднести:

— оголошення, що зачитується диктором;

— радіорепортаж у формі журналістського матеріалу;

— консультація фахівця;

— монолог від імені споживача;

— діалог, що підказує вирішення проблеми;

— поради радіослухачам;

— рекламний конкурс.

Реклама на радіо володіє головною перевагою — велике розповсюдження і досить широке охоплення цільової аудиторії. Аудиторія радіо хороша своєю стабільністю, тому що більшість радіослухачів віддають перевагу одній радіостанції. Радіо можна слухати не відволікаючись від інших справ, це і робить рекламу на радіо привабливою для рекламодавців.

Цільова аудиторія, яку отримує реклама на радіо, набагато більша, ніж аудиторія преси або, наприклад, телебачення, тому що технічні можливості прийняття телесигналу є не всюди. До того ж радіо (як і реклама на радіо) присутнє всюди: його можна слухати вдома, на роботі, в автомобілі, а також на підприємствах сфери обслуговування — в магазині, перукарні і так далі. Через те, що середньостатистична людина може слухати радіо більше 3-х годин протягом доби, реклама на радіо досить швидко завоювала велику частину аудиторії. Ця відмінна можливість реклами на радіо, а саме повторення великої кількості раз, дуже добре мотивує клієнта на купівлю того чи іншого товару.    Іншою перевагою, якою володіє реклама на радіо, є охоплення стабільної цільової аудиторії. Проведені дослідження показали, що люди досить добре знають всі програми 2-3 радіостанцій. Отже, вони постійно слухають тільки ці радіостанції. Велике коло різноманітних радіостанцій і програм на радіо, які мають постійну аудиторію, дають рекламодавцю можливість звернутися до своїх потенційних клієнтів.

Велика перевага, яку має реклама на радіо, це оперативність. З величезної кількості рекламоносіїв саме реклама на радіо володіє найкоротшим періодом виробництва та розміщення реклами. Якщо є така необхідність, то ролик можна віддати в ефір через кілька годин після того, як оформлене замовлення.

Також досить привабливою особливістю реклами на радіо є її фінансова економічність для рекламодавців. З різних засобів масової інформації реклама на радіо пропонує одні з найнижчих цін на розміщення та виготовлення рекламного повідомлення. І при всіх перерахованих вище достоїнствах реклама на радіо не викликає таке роздратування слухачів, як, наприклад, реклама на телебаченні чи миготливі банери на веб-сторінці.

Отже переваги радіореклами такі:

— використання голосу і музики робить радіо «живим» носієм реклами;

— найкоротший термін підготовки рекламного матеріалу;

— дозволяє впливати на цільову аудиторії радіостанції;

— зробити рекламний радіоролик досить недорого;

— легко вносити зміни як у текст реклами, так і у план його звучання в ефірі;

Проте, реклама на радіо має ряд недоліків, основним з яких можна назвати скороминучість радіореклами. Багато радіослухачі вважають, що радіо — це всього лише хороший фон протягом робочого дня, справ по господарству або поїздки в автомобілі. Через це реклама на радіо слухається без особливої ​​уваги, а оскільки ролик транслюється кілька секунд, то рекламне повідомлення цілком може бути або пропущене, або просто забуте.

Тим більше, що часом радіоефір буває просто перевантажений рекламою. Чим успішніше працює та чи інша радіостанція, тим, як правило, більше в неї рекламодавців. У довгому блоці реклами, ваш ролик можуть не почути. До того ж деякі радіослухачі, як і телеглядачі, з початком реклами на радіо починають перемикати приймачі на інші станції.                                                                              Реклама на радіо обмежена у можливості візуального впливу на аудиторію для посилення переконливості. Тому велику увагу слід приділяти тексту радіореклами. Необхідно що б він був простим, зрозумілим і в той же час зацікавлював ваших потенційних клієнтів. Для цього потрібно ретельно перевірити тембр голосу диктора (чи є він мелодійним і приємним на слух), музичний супровід та звукові ефекти.

Отже, недоліки радіореклами такі:

— деякі радіослухачі перемикають приймачі з однієї станції на іншу буквально щохвилинно й не вельми люблять блоки рекламних оголошень;

— відсутність зорового образу;

— якщо рекламний ринок великий, то ефірний час може бути дуже дорогим;

— за рахунок стислості звучання реклами вона може бути пропущена і забута, тому виникає необхідність часто повторювати інформацію.

 Реклама на телебаченні

Реклама на телебаченні (ТБ) — це процес донесення інформації про бренд цільовій аудиторії за допомогою телемовлення.

Телевізійна реклама, виступаючи у ролі домашнього страхового агента, може демонструвати нові товари та моду, показати технологію приготування різних страв, показувати нову техніку, автомобілі, сільськогосподарський та садовий інвентар, рекламувати роботу естрадних груп і т. п. Телебачення охоплює найбільшу аудиторію слухачів. Для реклами з питань телебачення використовуються слайди, кіно- і відеоролики. Можлива і пряма передача з телестудії чи з місця події.

Безсумнівною перевагою реклами на ТБ є масове охоплення і вибірність аудиторії, особливо, якщо запропонований товар або послуга мають цільову спрямованість (наприклад, реклама прального порошку у жіночому ток-шоу; автомобілів у політичних програмах тощо).

Картинка, звук, рух, колір, а також застосування комп’ютерних технологій дозволяють творцям реклами використовувати необмежені можливості. Марно забувати і престижність реклами на ТБ.

Найважливіші переваги телевізійної реклами:

— широке охоплення аудиторії;

— потужна дія зображення і звуку;

— миттєвість передачі, що дозволяє контролювати час звернення;

— можливість вибірково діяти на певну аудиторію;

— вплив на емоції та почуття споживача;

— може показати глядачеві, як він буде почуватися, купивши запропонований товар чи послугу;

— можливість нарощувати дію за рахунок повторення;

— телебачення може створити навколо рекламованих товарів та послуг атмосферу актуальності, успіху і свята.

 Недоліки реклами на телебаченні:

 — висока вартість рекламних роликів;

 — жоден інший тип реклами не вимагає стільки майстерності, знань і творчих здібностей;

— пульти дистанційного управління дозволяють телеглядачу, не встаючи з крісла, переключатися на інший канал із настанням рекламної паузи;

— стислість (реклама на ТБ короткочасна, що значно обмежує можливість донесення необхідної інформації);

 — обмеження (існують певні види товарів, реклама яких обмежена або заборонена).

До форм телевізійної реклами відносяться:

— спонсорство (угода по якому рекламодавець відповідає за виробництво самої програми і рекламних роликів);

 — участь в програмі (рекламодавець купує рекламний час у телевізійної мережі); — точкові оголошення — реклама, що показується під час програми або в перервах між передачами.

Якщо ж говорити про жанрову різноманітність реклами на телебаченні, то більшість роликів витримана в наступних жанрах: прямий продаж звернення від імені фірми, рекомендації фахівців і знаменитостей, інтерв’ю з покупцем, порівняння товарів, драматизація, анімація.

Телебачення – є дуже ефективним і одночасно найдорожчим засобом для поширення реклами. Телереклама має гарну запам’ятовуваність. Найважливішою перевагою телереклами є можливість демонстрації рухомого зображення, показу в дії рекламованого об’єкта, а також процесу приготування товару. Однак головне її достоїнство — висока емоційна переконливість. Всього за кілька секунд вона викликає у споживача стійке і зовсім певне відношення до товару. Телереклама — емоційний і видовищний вид реклами. Внаслідок цього її запам’ятовуваність в 1,2 рази вища, ніж журнальної, в 1,4 рази — газетної, в 2 рази ніж радіореклами.

Висновок

З кожним роком витрати на рекламу збільшуються і рекламодавці шукають нові шляхи донесення до людей інформації. Розміщення реклами в пресі в більшості випадків — безпрограшний варіант. У цієї реклами безліч переваг, що були перелічені вище. При вмілому користуванні реклама у пресі виявиться дуже ефективним засобом просування товарів на ринок і досягнення рекламодавцем найрізноманітніших цілей. Таким чином, за допомогою реклами в пресі «раціональний» рекламодавець вирішує всілякі задачі. Постійно в газетах і журналах рекламується досить значна частина всіх рекламодавців. У цілому ж, послугами газет, журналів і їхніх додатків користується порядку 90 % усіх рекламодавців.

Реклама в газетах і журналах одержала широке поширення і по обсязі витрат поступається лише рекламі на телебаченні. Реклама в газетах дешевше телевізійної. Разом з тим якість відтворення рекламних оригіналів у газетах звичайно невисока. Звідси розміщення в них рекламних оголошень, як правило, менш приваблива.

Реклама на радіо дає хороші результати навіть для відносно невеликого бізнесу, дозволяє впливати на певний тип аудиторії, дає можливість просто, швидко і недорого виготовити і розмістити рекламу. Радіореклама чудово створює навколо подій (відкриття нового магазину, розпродаж, спеціальні пропозиції) атмосферу урочистості і актуальності. Дозволяє вносити зміни як до тексту реклами, так і в сітку її звучання в ефірі.

    Телебачення є одним з найдосконаліших засобів передачі рек­ламного звернення. Основною перевагою реклами на телебаченні є її здатність розгортати дію у просторі та часі, показувати використання рекламованого об’єкта в різних країнах. Незважаючи на всі переваги, телереклама має найвагоміший недолік – високу вартість виготовлення та прокату.

Отже, в даній роботі ми провели аналіз переваг та недоліків реклами в пресі, на радіо та на телебаченні і зробили висновок, що не існує єдиного найефективнішого засобу розміщення та поширення реклами.

Список використаних джерел

 1. А. Джером Джулер, Бонни Л. Дрюниани. Креативные стратегии в рекламе / Пер. с англ.. под ред. Ю.Н. Каптуревского – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.: ил. – (Серия „Маркетинг для профессионалов”).
 2. Гасаненко Н.А. Мониторинг рекламы в СМИ Украины- тенденции и динамика// Маркетинг и реклама. – 1999. — №2(30) – с. 17-21.
 3. Джефкінс Ф. Реклама : Практ. Посіб.: Пер. з 4-го англ.. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 456 с.
 4. Делл Денисон, Лінда Тоби, Підручник із реклами, М., Сучасне слово,1997.
 5. Ляпина Т.В. И да поможет Вам реклама! – К.; Ассоциация «Укрреклама», 1997 – 195с.
 6.  Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность. – М.: Дашков и К, 2003. – 526с.
 7. Рожков И. Я. Менеджер и рекламная деятельность. М., ЮНИТИ, 1994.
 8. Сендидж Ч. Реклама: теория и практика, пер. с англ.:- М.: «Сирин», при участии « МТ-ПРЕСС», 2001 Г. – 620 с.
 9. Уткін Е.А., Кочеткова А.И. Рекламна справа. М.: ЕКМОС, 1997. – 272 с.