Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Дипломні

Заходи щодо обмеження впливу озоноруйнівних факторів в Україні
Розділ 1. Теоретичні аспекти впливу озоноруйнівних факторів на екологічну безпеку в Україні. 1.1. Руйнування озонового шару та проблема екологічної безпеки. 1.2. Сучасний стан проблеми. Розділ 2. Еколого-технологічна характеристика методів... докладніше


Історія розвитку університетської освіти в ХІІ — ХХ столітті в країнах Західної Європи
Вступ Розділ 1. Ідея університету в загальносвітовому контексті 1.1. Аналіз літературних джерел 1.2. Ідея університету 1.3. Концепції класичного університету Розділ 2. Процес становлення університетської освіти 2.1. Становлення університетської освіти... докладніше


Розробка програми соціально-економічного та культурного розвитку території на прикладі Дарницького району м. Києва
Вступ Актуальність теми дослідженняСтратегічне планування розвитку території сьогодні розглядається як один із найбільш перспективних та ефективних механізмів реалізації довгострокової регіональної політики в умовах посилення самоорганізації територіальних громад різних рівнів.... докладніше


Аналіз витрат виробництва і формування фінансової діяльності підприємства
Розділ 1. Теоретичні основи формування та управління структурою витрат виробництва 1.1. Сутність, класифікація витрат виробництва 1.2. Нормативно-правове регулювання витрат виробництва 1.3. Роль калькулювання собівартості в управлінні витратами 1.4. Аналіз... докладніше


Аналіз формування та розподілу прибутку на підприємстві
Зміст Вступ. Розділ 1. Теоретичні основи формування, використання та розподілу прибутку 1.1. Економічна сутність прибутку підприємства, нормативне забезпечення та стан розгляду в економічній літературі 1.2. Економічний механізм визначення, формування... докладніше


Дослідження системи документообігу установи та шляхи його удосконалення (На матеріалах деканату заочної форми АМУ)
ВСТУП Актуальність теми. Документообіг в державі є системою, що матеріалізує процеси збору, перетворення, зберігання інформації, а також процеси управління: підготовку та прийняття рішень, контроль за їх виконанням. В підвищенні... докладніше


Організаційно-технологічні документаційні аспекти роботи зі зверненнями громадян на матеріалах Пенсійного фонду України Оболонського району м.Києва
ВСТУП Актуальність теми. Питання практичної щодо реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян, відповідно до їх статуту, пропозиції про поліпшення їх... докладніше


7 / 09 / 2020
Сутність поняття "документ"
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи існування поняття «документ» 1.1. Різні підходи в тлумаченні наукового терміну «документ» 1.2. Значення документів в управлінській діяльності 1.3. Функції та властивості документа Розділ... докладніше


Соціалізація людини у сучасному українському суспільстві
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи вивчення соціалізації людини в суспільстві 1.1. Сутність процесу соціалізації людини 1.2. Основні етапи соціалізації людини в суспільстві 1.3. Методичні підходи до вивчення соціалізації людини... докладніше


Зовнішньоекономічна політика. Україна у глобальній економіці
Вступ Об’єктивні зрушення у сфері виробництва транспортних та інформаційних комунікацій, руху фінансових потоків та інвестування створили передумови, які перетворюю світову економіку в цілісний організм. Світовий економічний простір стає спільні... докладніше


Регіональні особливості розвитку і розміщення машинобудування світу
Вступ Актуальність теми. Машинобудування на сучасному етапі становлення світових економічних відносин є однією з найважливіших галузей економіки. Показники діяльності цієї галузі є основними для визначення рівня економічного розвитку країни.... докладніше


Форми та методи забезпечення інформаційної безпеки України
Вступ Актуальність теми. Забезпечення інформаційної безпеки України як найважливішої функції держави реалізується за допомогою відповідної системи як органів державної влади, так і ряду недержавних інституцій. Якщо коло суб’єктів забезпечення... докладніше


Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн
Вступ Актуальність теми. Нові індустріальні країни (НІК) Азії мають значний досвід щодо реабілітації та реформування національної фінансової системи в умовах кризи. Адже попередня фінансова криза 1998 року розпочалася саме... докладніше


Шляхи покращання ефективності фінансової діяльності підприємства
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність фінансової діяльності підприємства 1.2. Класифікація чинників, що впливають на обсяги та ефективність фінансової діяльності підприємства 1.3. Методичні підходи... докладніше


Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК)
Вступ 1. Об'єктивна сторона перевищення влади або службових повноважень 2. Об'єкт перевищення влади або службових повноважень 3. Суб'єктивна сторона перевищення влади або службових повноважень 4. Суб'єкт перевищення влади або... докладніше


31 / 05 / 2020
Засади правового забезпечення взаємодії Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації щодо забезпечення здійснення містом Києвом столичних функцій
Вступ Актуальність дослідження. Столиця незалежної України – місто Київ, відіграє провідну роль в усіх сферах суспільного життя. У порівнянні з іншими містами його правовий статус має чимало особливостей. Але... докладніше


31 / 01 / 2020
Взаємовідносини України із групою Світового банку
Вступ Актуальність дослідження. Трансформаційні процеси в Україні супроводжувалися глибокою економічною кризою. У зв’язку з цим різко загострилися питання ресурсного забезпечення економічного розвитку, особливо його фінансової складової. Розбалансованість фінансової системи,... докладніше


31 / 01 / 2020
Діяльність по укріпленню здоров`я у зв`язку з наркоманією
Вступ Соціально-психологічна проблема наркоманії 1.1. Соціологічний аспект 2.2. Соціально-психологічні ознаки наркоманії Основні напрямки профілактики наркоманії 2.1. Етапи профілактики 2.2. Правові методи 2.3. Організація антинаркотичного виховання в навчальних закладах 2.4.... докладніше