Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Релігія

Національні релігії, види та характеристика
Вступ Суспільно-релігійні відносини включають у себе весь комплекс відносин з релігійними феноменами як інституалізованого порядку, так і на особистому рівні. До інституалізованих форм відносин першочергово належать державно-конфесійні, державно-церковні, міжконфесійні... докладніше


Рождение масонства. Развитие движения и его влияние на христианство
Введение Историческое происхождение франк-масонов связано с так называемым масонством оперативным. Оперативное франк-масонство относится к периоду между X и XIII в. в. Группы каменщиков-строителей, разбросанные по всему Британскому острову, положили... докладніше


11 / 10 / 2022
Історіографія проблеми християнізації Сербії та Хорватії
Вступ Прийняття християнства як офіційної державної релігії в Центральній, Східній та Південно-Східній Європі припадає на період IX — перша половина XI ст. Введення християнства — проблема, яка заслуговує уваги... докладніше


16 / 09 / 2022
Церква та освіта у Давньоруській державі в добу раннього середньовіччя
Вступ Досі не існує однозначної думки стосовно існування в Київській державі в дохристиянські часи свідчень про освіту та про її рівень. Зокрема, М. Грушевський підкреслював, що в наших давніх... докладніше


16 / 09 / 2022
Історіографія проблеми раннього християнства на Русі
Вступ Офіційне запровадження християнства – панівної ідеології Київської Русі – її правлячою верхівкою наприкінці 80-х років X ст. було значною історичною подією, яка суттєво вплинула на життя давньоруського суспільства.... докладніше


16 / 09 / 2022
Релігійні вірування античності
1. Релігійні вірування античності Вступ. У розвитку світової цивілізації найважливішу роль зіграла культура античного світу, що йде своїм корінням в релігійні уявлення древніх греків і римлян. Релігійна система цих... докладніше


14 / 09 / 2022
Релігія як феномен духовної культури. Міфологія стародавньої Греції
1. Релігія як феномен духовної культури Релігія — явище суспільне. Вона з’являється як засіб регулювання поведінки особи після того, як вона виокремилась із роду й усвідомила свою самостійність. Після... докладніше


23 / 08 / 2022
Яка психологічна суть релігійних груп і течій
Вступ Дослідження релігії з точки зору психології провадиться на двох рівнях: це, по-перше, теоретичний аналіз релігійної психіки як індивіда, так і групи; по-друге, емпіричне дослідження психології віруючих. Зрозуміло, шоу... докладніше


31 / 05 / 2022
Стародавні етнічні та національно-державні релігії Майя
Вступ З руйнуванням великої цивілізації Теотіуакана в Центральній Мексиці в серeдині VII ст. та з падінням класичної цивілізації майя в IХ ст., що було наслідком американського великого переселення народів,... докладніше


Поняття бога — основне питання релігії
Вступ Поняття «релігія» безпосередньо пов’язане з поняттям «Бог». Бог, за релігійними уявленнями, є передусім Абсолют, вивищений над людськими, природними силами, здібностями, якостями та відносинами. Він створив світ, не належачи... докладніше


21 / 04 / 2022
Політико-правова ідеологія раннього християнства
Вступ Державно-правові вчення Західної Європи у середні віки розвивалися під впливом християнства і римо-католицької церкви. Середньовічна християнська релігія була стрижнем світогляду феодального суспільства. Упродовж усього середньовіччя існувало жорстке протистояння... докладніше


16 / 03 / 2022
Історія виникнення християнства
Вступ Релігія під назвою «християнство» — зародилася в четвертому десятилітті першого століття нашого літочислення у східній провінції Римської імперії — Палестині. Особа її засновника куса Христа ще не так... докладніше


17 / 02 / 2022
Зміст та значення релігійного символу – символу слова
Під релігійним символом ми розуміємо будь-який матеріально або ідеально проявлений об’єкт, що має власний зміст і одночасно репрезентує в узагальненій, нерозгорнутій формі якийсь інший зміст, котрий має сакральне значення... докладніше


17 / 02 / 2022
Міфологічні мотиви в ісламі
Вступ Іслам зіграв важливу роль в історії людства. У ІХ-ХІ ст. ісламська цивілізація була найактивнішою у світі. Арабська культура дала світу філософів, астрономів, математиків, містиків, поетів та істориків. Іслам... докладніше


29 / 07 / 2021
Вивчення Корану як історичного джерела
Вступ Коран (араб, кур'ан, букв. — читання) — найважливіша священна книга мусульман, унікальне явище світової літератури. Вплив Корану на духовний і суспільний розвиток народів Сходу дає право віднести його... докладніше


10 / 12 / 2020
Особенности формы магического мировозрения: контагиозная магия
1. Охарактеризируйте особенности формы магического мировозрения: Контагиозная магия С контагиозной магией связано множество обрядов, ритуалов, церемоний, обычаев. В средние века у многих народов существовал обычай, который сохранился до сих... докладніше


Історія православ’я на Україні ХІХ-ХХ століття
Вступ Історія української православної церкви — це невід´ємна складова частина історії православ´я взагалі. Руська церква, яка виникла внаслідок хрещення Русі в 988—991 pp. існувала і розвивалася не лише на... докладніше


Історичний підхід до аналізу релігії та його сутність
1. Історичний підхід до аналізу релігії та його сутність. Слово «релігія» перекладається з латинської як благочестя, святиня, предмет культу. З цього випливає, що тут ми маємо справу з явищем,... докладніше


17 / 06 / 2020
Книги Ветхого Завета
Введение Бытие Исход Левит Числа и Второзаконие Книга Иисуса Навина Книга Судей Израилевых Паралипоменон. Ездра и Неемия. Книги Исаии, Иеремии, Иезекииля Книга пророка Даниила. Двенадцать малых пророков Выводы Список... докладніше


25 / 12 / 2019