Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Мікроекономіка

Мікроекономічна модель підприємства
ВСТУП Актуальність теми. Для існування людини, для задоволення її потреб потрібні певні блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, меблі, транспортні засоби тощо. Усе це не існує в природі в... докладніше


Теорема Коуза та її практичне значення
Вступ Актуальність теми. Представник неоінституціональної школи, Нобелівський лауреат Рональд Коуз проклав шлях до системного аналізу інститутів бізнес-середовища, започаткувавши теорію транзакційних витрат, розвинувши теорію прав власності. Ввів у науковий обіг... докладніше


Методологія мікроекономіки: загальні те специфичні методи
Вступ Мікроекономіка, як і будь-яка наука, має свій метод пізнання, тобто певні прийоми і засоби, за допомогою яких можна науково описати об’єкт дослідження. Цей метод являє собою сукупність взаємопов’язаних... докладніше


Система технологій металургійної промисловості. Поняття про металургійний завод і комбінат. Прокатне виробництво
Вступ Металургійний комплекс включає: видобуток, збагачення й агломерування залізних, марганцевих і хромітових руд, виробництво чавуну, сталі й прокату, феросплавів, повторне використання металевої сировини, коксування вугілля, виробництво вогнетривів та допоміжних... докладніше