Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Податки, податкова система

Двостороннє співробітництво України у податковій сфері
Вступ Світова глобалізація вимагає ефективного обміну інформацією між державними інституціями, органами національної економіки. В сучасних умовах інформаційні ресурси стають системоутворюючим фактором процесу реалізації своїх конкурентних переваг країни в міжнародному... докладніше


Оподаткування підприємницької діяльності в Україні
ВСТУП Актуальність теми. Подальший розвиток України як соціально орієнтованої правової держави, спрямованої на інтеграцію у європейське співтовариство, визначається ефективністю застосування всіх державних інструментів, зокрема й системи оподаткування суб’єктів підприємницької... докладніше


Система податкових правовідносин: вітчизняний та зарубіжний досвід
ВСТУП Актуальність дослідження. Продовж усього розвитку загальнотеоретичної юридичної науки проблеми дослідження правовідносин у суспільстві, а також фінансових та податкових відносин, як їх різновиду, були і залишаються актуальними. Вони завжди... докладніше


Види ухилення від податків — сутність та причини
Вступ Актуальність теми. Податкова поведінка — особливий тип економічної поведінки, який з’являється в період переходу до ринку разом із підприємницькою діяльністю. Обидва види поведінки регулюються новими інституційними інструментами (правилами,... докладніше


Органи управління в сфері оподаткування
Вступ 1. Система управління органами податкової служби України 2. Організація податкової роботи 3. Права органів державної податкової служби Висновки Список використаних джерел Вступ Процес реформування економіки України вимагає перейти... докладніше


Податкові зобов’язання та процедури їх виконання
Вступ Актуальність теми. Актуальність проблеми, що розглядається, зумовлена, перш за все, широким застосуванням способів забезпечення виконання податкових зобов’язань, зростаючим значенням ефективності регулювання відносин, пов’язаних із виконанням обов’язку із сплати... докладніше


Новое налогообложении малого бизнеса и его последствия
Коммерческая работа — это деятельность предприятия, направленная на решение особого комплекса задач. Изучение процессов их реализации — важный элемент оперативного исследования на уровне торгового предприятия и региона. Основными участниками... докладніше


Формування корпоративної культури державної податкової служби на прикладі Кіровоградської об’єднаної державної податкової інспекції
ВСТУП Актуальність теми. Основним далекосяжним завданням подальшого реформування податкової системи України є сприяння сталому економічному зростанню, поглибленню ринкових змін, розвитку підприємництва і як наслідок, – задоволенню нагальних потреб держави... докладніше


Джерела і види, їх кількісна і якісна оцінка. Роль податкових органів у мінімізації таких ризиків
1. Джерела і види податкових ризиків Важливим і найбільш складним етапом дослідження податкових ризиків є їх якісний аналіз. Головна його мета — виявити об’єктивні й суб’єктивні чинники, котрі породжують... докладніше


Правове регулювання непрямих податків в Україні
Вступ Актуальність теми. З огляду на певні ознаки, фінансова наука поділила податки на групи. Такий підхід необхідний, бо окремі групи податків потребують відповідних умов оподаткування і стягнення, відповідних адміністративно-фінансових... докладніше


Податки і податкова система Швеції
Вступ Податкова система Швеції включає безліч прямих і непрямих податків і зборів. Найбільш важливими прямими податками є державний та місцевий прибуткові податки і державний податок на власність. Прямими податками... докладніше


Принципи та форми оподаткування в Україні
Вступ Система оподаткування України Принципи системи оподаткування Класифікація податків і обов’язкових зборів Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність. На  сьогодні  податки  в  економіці   України   перетворились   на  одну   з   найсуттєвіших  ... докладніше