Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Двостороннє співробітництво України у податковій сфері

Вступ

Світова глобалізація вимагає ефективного обміну інформацією між державними інституціями, органами національної економіки. В сучасних умовах інформаційні ресурси стають системоутворюючим фактором процесу реалізації своїх конкурентних переваг країни в міжнародному економічному просторі. Тому вкрай важливо дослідити стан інтеграційних процесів державних органів, зокрема трансформаційні явища в державному управлінні оподаткуванням, визначити роль міжнародного співробітництва у зміцненні ефективної, дієвої, прозорої, відповідальної податкової системи та механізми його реалізації.

У процесі інтеграційного курсу України до Європейського Співтовариства відбуваються трансформаційні процеси в суспільних інститутах, зокрема в фіскальній службі. На шляху побудови сучасної сервісної податкової служби на рівні кращих світових стандартів значимості набувають відомчі інформаційні ресурси та їх зовнішній обмін. Тому тема цього дослідження є актуальною і своєчасною, враховуючи розвиток і інтеграційні процеси національної інформаційної економіки.

Водночас, активація міжнародної співпраці України в рамках міжнародних організацій у податковій сфері сприятиме процесу вивчення методів податкового стимулювання, проблем міжнародного ухилення від оподаткування; визначення шляхів модернізації податкової системи та впровадження позитивного світового досвіду в національну сферу оподаткування, а також надасть нові можливості щодо боротьби з ухиленнями від сплати податків шляхом міжнародного обміну податковою інформацією, і як наслідок забезпечить поліпшення міжнародного іміджу нашої держави.

Сьогодні важливе співробітництво ДФС із міжнародними організаціями з питань оподаткування, з податковими органами, що діють у зарубіжних країнах, тому що перехід до нової податкової системи немислимий без використання досвіду міжнародних організацій, досвіду демократичних держав, у яких, безумовно, значно більша податкова історія.

В нашій державі проблемам співпраці фіскальних органів України із міжнародними організаціями з питань оподаткування донедавна також не приділяли належної уваги. Окремі питання тією чи іншою мірою досліджували у своїх роботах такі вчені, як О. М. Бандурка, А. В. Безкревна, І. А. Березовська, Ю. В. Бойко, З. М. Будько, А. В. Бутенко, Ю. М. Васюк, О. Ю. Водянніков, П. Т. Гега, Н. Л. Губерська, Р. Л. Дернберг, Т. М. Єгорова, С. М. Козь- менко, М. П. Кучерявенко, Я. В. Литвиненко, Д. Д. Мамедова, І. М. Мусійчук, І. М. Пахомов, Л. В. Супрун, Д. В. Тиновський, І. В. Ткаченко, Л. В. Трофімова, Л. М. Худолій, Л. М. Чуніхіна, В. К. Шкарупа та інші. Але системне дослідження проблем співпраці ДФС України із міжнародними організаціями з питань оподаткування майже не проводилось.

У науковій літературі дослідженню проблематики трансформації державного управління в умовах інтеграції у світовий економічний простір присвячені роботи таких вітчизняних науковців як: Р. Войтович, І. Грицяк, Ю. Ковбасюк, Т. Крушельницької та інших. 

1. Двостороннє співробітництво України з країнами ЄС в податковій галузі

Співробітництво між податковими органами України та Литви має позитивний ефект. У рамках вивчення досвіду організації роботи з контролю трансфертного ціноутворення (ТЦО) було отримано цінні практичні рекомендації з імплементації міжнародних стандартів контролю ТЦО в  українське податкове законодавство. Одним з перспективних напрямів є впровадження системи електронних перевірок платників податків. У рамках цього проекту представники ДФС у ході візиту до Литви влітку цього року вивчали досвід впровадження програмних продуктів при проведенні електронних перевірок платників податків, який знайде своє застосування в Україні.

У свою чергу очільник ДФС поінформував литовських колег про основні досягнення фіскальної служби України у напрямі розвитку електронних сервісів для платників податків та програмних продуктів для перешкоджання махінаціям з податку на додану вартість.

Так, представники податкового відомства Литовської Республіки зацікавилися роботою системи електронного адміністрування ПДВ, запровадженої в 2015 році, та Системи моніторингу ризиків та блокування податкових накладних, яка повноцінно функціонує в Україні з 1 липня 2017 року.

Питання боротьби з махінаціями з ПДВ наразі актуальні для європейських країн. Тому досвід українських колег щодо запровадження електронних систем, які ефективно протидіють зловживанням з ПДВ, для них достатньо важливий.

Особливу увагу викликало і питання щодо заходів у напрямі підтримки та розвитку ІТ-сфери і сервісів, які на сьогодні є пріоритетами для фіскальної служби України.  Державна фіскальна служба намагається удосконалюватися та запроваджує в своїй роботі кращі світові практики.

У 2015 р. організовано участь представників ДФС України у таких заходах ІОТА: 22-й Форум головних контактних осіб (м. Загреб, Хорватія, 17-19 лютого); Форум на тему “Боротьба з шахрайствами з ПДВ” (м. Краків, Польща, 15-17 квітня); семінар “Використання аналітичної інформації для боротьби з недотриманням податкового законодавства та шахрайством” (м. Будапешт, Угорщина, 6-8 травня); семінар “Технологія “хмарне обчислення” — новий виклик для податкових адміністрацій” (м. Будапешт, Угорщина, 20-22 травня); Форум з питань великих платників на тему: “Підвищення рівня дотримання податкового законодавства та податкових надходжень” (м. Кишинів, Молдова, 3-5 червня). Генеральна асамблея ІОТА (1-4 липня) на тему “Використання платниками податків електронних каналів самообслуговування для забезпечення дотримання податкового законодавства” (м. Роттердам, Нідерланди); Форум з питань професійного розвитку та навчання (Азербайджанська Республіка, м. Баку, 9-11 вересня); семінар “Ефективне використання оперативних та дослідницьких даних для виявлення нових сегментів і сфер шахрайств з ПДВ та ухилення від оподаткування” (Грузія, 19-23 жовтня); семінар “Застосування непрямих методів аудиту до заможних фізичних осіб” (Литовська Республіка, м. Вільнюс, 10-13 листопада)[13].

Делегація ДФС України брала участь у 20-й Генеральній асамблеї ІОТА, яка проходила 7-8 липня 2016 року в м. Бухарест (Румунія). У роботі Генеральної асамблеї брали участь голови податкових адміністрацій країн-членів ІОТА, посадові особи Європейського Союзу, представники міжнародних організацій, а також фахівці з податкових питань та запрошені гості. Темою 20-ї Генеральної асамблеї ІОТА було “Електронне адміністрування податків” [2].

Під час цієї Генеральної асамблеї ІОТА ДФС України в особі Голови ДФС Р. М. Насірова вперше обрано Президентом ІОТА на 2016/17 рр. Ця почесна посада передбачає також Президентство на Генеральній асамблеї 2017 р. та Президентство у Виконавчій раді організації. В обов’язки Президента входить головування на щорічній Генеральній асамблеї, скликання Виконавчої ради та головування на її засіданнях, виконання доручень Виконавчої ради та Генеральної асамблеї, а також представлення організації у комунікаціях із зовнішніми партнерами та членами.

Як вказав сам Р. М. Насіров, “…Засідання ІОТА вперше пройде під головуванням України. Це — престиж як для фіскальної служби, так і держави в цілому. Саме наша держава стане тим майданчиком, на якому здійснюватиметься обмін найкращим досвідом податкових адміністрацій. Ми матимемо чудову нагоду підвищити свій імідж на міжнародній арені та отримати пропозиції щодо удосконалення нашої роботи” [12].

За результатами голосування до Виконавчої ради були обрані Болгарія, Данія, Німеччина, Литва, Португалія, Румунія, Словаччина, Іспанія та Україна.

Професійною темою 21-ї Генеральної асамблеї ІОТА, яка відбудеться у м. Києві наприкінці червня 2017 р., вибрано “Сумнівні тенденції та нові бізнес-моделі: виклики та наслідки для податкової адміністрації ХХІ століття”.

Щорічні програми технічної діяльності ІОТА складають за участі всіх членів Організації. Отже, кожній податковій адміністрації надається можливість запропонувати для внесення до програми саме ті питання, які для неї найактуальніші. Тематичні семінари та симпозіуми охоплюють різні напрями діяльності у сфері податкового адміністрування, починаючи від методів удосконалення роботи у сфері обслуговування платників податків, боротьби з ухиленнями від сплати податків та податковим шахрайством та завершуючи упровадженням найсучасніших інформаційних технологій у процеси прийняття та оброблення податкової звітності, аудиту та обліку.

Дуже популярні семінари з вивчення практичного досвіду, на яких кожен учасник презентує справу із власної практики, а потім під час пленарних дискусій обговорюють шляхи вирішення проблем. У такому форматі регулярно проводяться заходи, що стосуються оподаткування фінансових інструментів, трансфертного ціноутворення, шахрайства з ПДВ [13].

Важливим напрямом діяльності є робота галузевих груп та форумів ІОТА — заходів, які проводяться на регулярній основі за участі найкращих експертів у відповідних галузях. Завданням таких заходів є розроблення та вирішення специфічних питань, підготовка детальних методичних рекомендацій, посібників позитивної практики тощо під час проведення постійних активних консультацій. Сьогодні в ІОТА працює галузева група за напрямом “Управління боргом” та форуми за напрямами: супроводження великих платників податків; навчання та підготовка персоналу; виявлення та боротьба з шахрайством у сфері ПДВ.

Завданням експертів, що беруть участь у таких заходах, є інформування колег з інших країн про останні досягнення України в тій чи іншій сфері, надання оцінок ефективності такого досвіду, а також вивчення та залучення найпрогресивніших зарубіжних здобутків.

Важливим здобутком ДФС України є сучасний Інформаційно-довідковий центр (ІДЦ), який надає широкий комплекс послуг для платників податків через різні комунікаційні канали (телефон, електронна пошта, Інтернет). На стадії підготовки та впровадження ІДЦ також широко використовували посібник ІОТА “Телефонні центри”, в якому зібрано описи контактних центрів у податкових адміністраціях Європи та міститься велика кількість корисних рекомендацій. Члени робочої групи ІОТА одноголосно дали високу оцінку досягненням податкової служби України у сфері організації зв’язків із громадськістю, зокрема програмі роботи з молоддю.

Ефективно працює служба технічних запитів ІОТА, за допомогою якої податкова адміністрація країни-члена може отримати на свій запит швидку та детальну відповідь, складену на підставі інформації від інших членів.

Заслуговує на увагу веб-сайт ІОТА, через який країни-члени мають доступ до багатьох інформаційних ресурсів, зокрема податкового законодавства зарубіжних країн, публікацій та посібників, інформації про структури, функції податкових адміністрацій та інших державних органів зарубіжних країн [6]. Крім того, ІОТА видає журнал для податківців “Податкова трибуна”.

2. Перспективи двостороннього співробітництва в податковій галузі

Водночас зростає і коло іноземних податкових органів, із якими національна податкова служба співпрацює на постійній основі в рамках двостороннього співробітництва в податковій галузі, з-поміж яких Велика Британія, Польща, ФРН, Угорщина та Нідерланди.

На конкурентоспроможність держави, безперечно, впливають заходи з протидії тіньовій економіці. Тому боротьба з незаконним виробництвом, продажем та ввезенням товарів, зокрема тютюнових виробів, була й лишається одним із пріоритетних напрямів роботи. Про це свідчить підписання Домовленості про співробітництво між Міністерством доходів і зборів України та Європейським офісом по боротьбі з шахрайством (European Anti-Fraud Office — OLAF) про співробітництво у протидії незаконному переміщенню тютюнової продукції.

До вищесказаного, потрібно доповнити співробітництво з 2012 р. Податкових органів країни з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (Gesellschaft ür Internationale Zusammenarbeit — GIZ), яке звернулося з ініціативою щодо надання підтримки в рамках реалізації проекту “Підтримка реформи управління державними фінансами” в Україні. GIZ — це німецький фонд міжнародного співробітництва, аналогічний таким організаціям, як USAID (Агенція США з міжнародного розвитку), SIDA (Шведська агенція міжнародного розвитку та співробітництва), Adetef (Агенція технічної допомоги Франції). Головою наглядової ради GIZ є Держсекретар Міністерства економіки ФРН. Товариство активно працює в більше, ніж 90 країнах світу [15].

У грудні 2012 р. експертами GIZ підготовлено Звіт про аналіз національної податкової системи в Україні. За результатами ознайомлювальної зустрічі з представниками GIZ, яка відбулася 27 лютого 2013 р. визначено основні напрями співпраці (трансфертне ціноутворення, ризикоорієнтована перевірка підприємств, податок на додану вартість) та складено орієнтовну програму спільних дій. На початку лютого 2015 р. підписано Угоду між GIZ та ДФС України №2/2015 про співробітництво в рамках зазначеного вище проекту.

Активну участь відомство бере у підготовці технічних завдань проектів TWINNING з питань Стратегії інтегрованого управління кордонами та посилення можливостей у сфері трансфертного ціноутворення та ризико-орієнтованого аудиту, що дає змогу дедалі ефективніше протистояти розмиванню податкової бази та виведенню прибутків до низькоподаткових юрисдикцій, сприяти підвищенню прозорості офшорів та оперативному використанню податкової інформації. TWINNING — інструмент інституційної розбудови, у рамках якого відбувається співпраця на рівні державних службовців аналогічних органів державної влади країн-членів ЄС та України з метою впровадження елементів державного управління, необхідних для адаптації національного законодавства до норм і стандартів ЄС. На відміну від інших видів технічної допомоги, проект TWINNING покликаний виробляти конкретні гарантовані результати, а не лише сприяти розвиткові співробітництва загалом.

У 2013 р. Міністерством доходів і зборів України затверджено Концепцію міжнародної діяльності на 2013 — 2018 рр. Відповідно до Концепції передбачається активізація співробітництва у рамках діяльності відповідних міжнародних організацій та об’єднань (ІОТА, ОЕСР), взаємодія з дипломатичними організаціями та представниками міжнародних організацій в Україні з питань обміну інформацією, надання технічної та консультативної допомоги [16].

Уряд перейшов до практичних кроків задля припинення дії міжнародних договорів з економічних питань, укладених в рамках СНД. Про це свідчить прийнята постанова КМУ «Про вихід України з окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав» від 22.05.2019 р. № 415.

Україна виходить із:

 1. Протоколу про уніфікації підходу та укладення угод про запобігання подвійного оподаткування доходів і майна, вчиненого 15 травня 1992 року в м. Ташкент. Угода поширювалася на податки з прибутків і майна  або  частини  загального  прибутку  або  загального  майна,  стягнутого  відповідно до законодавства кожної з договірних  держав  незалежно  від методу їх стягування.
 2. Угоди між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав про співробітництво і взаємну допомогу з питань дотримання податкового законодавства і боротьби з порушеннями у цій сфері, вчиненої 04 червня 1999 року в м. Мінськ. Предметом цієї угоди було співробітництво і взаємна допомога компетентних органів сторін з питань дотримання податкового законодавства та боротьби з порушеннями в цій сфері.
 3. Угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з податковими злочинами, вчиненої 3 червня 2005 року в м. Тбілісі. Сторони відповідно до цієї угоди, національного законодавства і міжнародних    зобов’язань   здійснювали  співробітництво   у  запобіганні, виявленні, припиненні і розкритті податкових злочинів.

За результатами проведеного дослідження міжнародної діяльності податкової служби країни можна виділити основні механізмів управління процесами обміну податковою інформацією в умовах глобалізації, а саме:

—         міжнародна співпраця з МВФ, Радою Європи, Світовим Банком;

—         співпраця з Організацією економічного співробітництва та розвитку;

—         членство України у регіональних організаціях податкових служб: Внутрішньо- європейської організації податкових адміністрацій та Координаційній раді керівників податкових служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав;

—         співпраця з Комітетом податкових експертів ООН;

—         двостороннє співробітництво в податковій галузі з Великою Британією, Польщею, ФРН, Угорщиною та Нідерландами;

—         членом у Глобального Форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей Організації економічного співробітництва та розвитку;

—         співробітництво з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ;

—         співробітництво з Європейським офісом по боротьбі з шахрайством.

Щодо співпраці ДФС України з відповідними міжнародними організаціями та об’єднаннями, то необхідно зазначити, що саме цей напрям діяльності сприяє формування позитивного іміджу податкової служби країни на міжнародному рівні, гармонізації форм і методів роботи у податковій сфері, підвищенню ефективності діяльності відомства. Пріоритетним питанням міжнародної діяльності національного податкового відомства було і залишається обмін податковою інформацією, який на сьогодні можна виконувати в електронному форматі. 

Висновки

Процеси глобалізації та взаємної інтеграції, вільний рух у міжнародному економічному просторі людей, товарів і капіталу спонукають до активного діалогу між країнами та встановлення і поглиблення міждержавних зв’язків, розвитку інформаційної взаємодії державних інститутів.

Активізація міжнародної діяльності України у податковій сфері сприятиме більш ефективному поширенню інформації про податкове законодавство країни, інтенсифікації процесу вивчення та впровадження позитивного світового досвіду в сфері оподаткування, надасть нові можливості щодо боротьби з ухиленнями від сплати податків та забезпечить поліпшення міжнародного іміджу України.

Враховуючи специфіку країн європейського регіону, неоднорідність розвитку економіки, важливим видається те, що діяльність ІОТА дуже різноманітна, спрямована на максимально індивідуалізований підхід до умов та потреб податкової адміністрації кожної країни- члена. Основні напрями співпраці у межах ІОТА та загалом мета і стратегія Організації відповідають завданням та потребам ДФС України на шляху вдосконалення та створення сучасної європейської податкової адміністрації. Отже, співпраця щодо вдосконалення методів діяльності фіскальних органів започаткована з 1999 р. спільно з міжнародною організацією — Внутрішньо- європейською організацією податкових адміністрацій (ІОТА), асоційованим членом якої ДПА України стала із січня 2004 р. Членство ДФС України в ІОТА надає можливість ДФС України вдосконалювати процес обміну інформацією, підвищувати професійний рівень працівників податкової служби завдяки участі у навчальних семінарах, що організовує ІОТА, та отримувати технічну допомогу, спрямовану на підтримку реалізації проекту модернізації. 

Список використаної літератури

 1. Делегація ДПА України взяла участь у 14-й Генеральній Асамблеї Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій (ІОТА) [Електронний ресурс] // Державна фіскальна служба України: Офіційний портал. — 2010. — 12 липня. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/54496.html.
 2. Делегація ДФС візьме участь у 20-й Генеральній Асамблеї ІОТА [Електронний ресурс] // Державна фіскальна служба України: офіційний портал. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/print-257249.html.
 3. Звіт про виконання Плану основних питань економічної та контрольної роботи Державної податкової адміністрації України на 2009 рік, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 11 лютого 2009 року № 55 [Електронний ресурс] // Державна фіскальна служба України: офіційний портал. — 2010. — 9 березня. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/media- tsentr/novini/55726.html.
 4. Інформація щодо співробітництва Державної фіскальної служби України з міжнародними організаціями [Електронний ресурс] // Державна фіскальна служба України: офіційний портал. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/informatsiya-schodo- spivrobitnitstva-mini/.
 5. ІОТА — Внутрішньоєвропейська організація податкових адміністрацій (IntraEuropean organization of Tax Administrations) [Електронний ресурс] // Державна фіскальна служба України: офіційний портал. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/ mijnarodne-/iota/iota-info/.
 6. Офіційний сайт ІОТА [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.iota-tax.org/.
 7. Податкову адміністрацію прийняли до “вищої ліги” [Електронний ресурс] // УНІАН. — 2006. — 23 травня. — Режим доступу: http://www.unian.ua/world/5597-podatkovu-administratsiyu-priynyali-do- vischoji-ligi.html.
 8. Представники ДПАУ взяли участь у роботі 8-ї Генеральної Асамблеї ІОТА [Електронний ресурс] // Урядовий портал. — 2004.          —         2 липня.      — Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=7160354.
 9. Про внесення змін до переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов ’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 року № 582 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 18. — Ст. 1329.
 10. Про доповнення пункту 5 переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року № 784 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 24. — Ст. 1597.
 11. Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 38. — Ст. 1776.
 12. Насіров Роман. У минулому році ми значно підвищили рівень співпраці з нашими іноземними колегами [Електронний ресурс] // Державна фіскальна служба України: офіційний портал. — 2017. — 13 січня. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/281405.html.
 13. Співробітництво України з ІОТА [Електронний ресурс] //Державна фіскальна служба України: Офіційний портал. — Режим доступу: http://sfs.gov. ua/diyalnist-/mijnarodne-/iota/ua_iota_coooperation/.