Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Мовознавство

Чарівність і могутність слова (багатозначні слова синоніми, антоніми пароніми)
Слово — це велика сила, яку треба спрямовувати лише на щось добре: накопичувати знання, підтримувати когось у складній ситуації, дарувати радість і щастя. Врешті решт, саме слово робить людину... докладніше


Підстави, за яких я хочу проходити службу в СБ України
Уявляючи майбутнє місце моєї роботи, я думаю насамперед  про те, щоб вона приносила мені задоволення, тому що на роботі ми проводимо більшу частину свого часу; щоб цілі діяльності були... докладніше


Письмовий переклад: правила та загальні вимоги
Вступ Процес письмового перекладу має ряд особливостей та закономірностей. Письмовий переклад — це вид перекладу, при якому оригінал і переклад виступають у процесі перекладу у виді фіксованих текстів, отже... докладніше


Принципи роботи електронного перекладача
Вступ За останні роки на ринку програмного забезпечення з»явилось кілька десятків програм машинного перекладу текстів з одної мови іншою. Спробуємо проаналізувати останні версії найбільш популярних із них. Програми перекладу... докладніше


Українська мова на карті світу
Вступ Невід’ємною частиною народу держави Україна є українська діаспора, яка спільно з громадянами материкової України  творить глобальний український простір. Культурні надбання української діаспори є насамперед надбанням України, а лише... докладніше


Мова як засіб кодування інформації
Вступ Актуальність теми. Мова виникла одночасно з виникненням суспільства в процесі спільної трудової діяльності первісних людей. Біологічними передумовами людської мови стали складні рухові і звукові форми сигналізації, що існували... докладніше


Мова — найважливіший, універсальний засіб спілкування
Мова є однією з найістотніших ознак нації і реально існує як мовна діяльність членів відповідної етнічної спільноти. Мова — це найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів... докладніше


Поняття літературної мови та літературної норми
1. Розкрийте поняття літературної мови та літературної норми. Наведіть приклади літературних норм Мова є однією з найістотніших ознак нації і реально існує як мовна діяльність членів відповідної етнічної спільноти.... докладніше


Комунікативна спрямованість вправ на формування навички вживання Present Perfect Tense
Зміст Вступ Розділ 1. Комунікативна спрямованість вивчення граматики 1.1. Комунікативно орієнтоване викладання граматики 1.2. Розвиток комунікативних умінь учнів початкових класів під час засвоєння англійської мови Розділ 2. Практична частина... докладніше


Граматична категорія. Значення. Форма
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення граматичного значення, категорії та форми 1.1. Поняття граматичного значення та його типи 1.2. Мотивація значення 1.3. Зміна значення слова 1.4. Поняття граматичної... докладніше


Типи односкладних речень
Односкладне речення має специфічну граматичну основу, яка складається лише з підмета або лише з присудка. Залежно від способу вираження та значення головного члена односкладні речення поділяються на два типи:... докладніше


Ділове спілкування як одна з основних потреб людини
У статті розкривається роль спілкування в житті людського суспільства, його види, мети кожного виду спілкування. Автор розглядає сутність і зміст ділового спілкування, громадські та особистісні цілі партнерів спілкування, принципи... докладніше


Способы глагольного действия
Введение Понятие способов глагольного действия в русском языке Классификация способов глагольного действия Заключение Список использованной литературы Введение Способ действия (способ глагольного действия, совершаемость, Aktionsart), тип модификации глагольного действия, выраженный... докладніше


Теоретичні аспекти дослідження невербальних форм комунікації
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ 1.1 Суть та поняття невербальних засобів спілкування 1.2 Кінестичні особливості невербального спілкування 1.3 Проксемічні особливості невербального спілкування Висновки до першого... докладніше


Значення мови в житті людини. Мова як найважливіший засіб спілкування
Актуальність даного дослідження обумовлена потребою у розвитку та збагаченні духовного світу особистості, що реалізується через поглиблене розуміння української культури. Причина цього полягає в характерному для сучасної філософії розумінні того,... докладніше


Место и значение языка в жизни человека и общества
Постановка проблемы. Общечеловеческая особенность культур связана с их инновационным характером. Несмотря на свое региональное развитие, каждая культура становилась общечеловеческой благодаря распространению в историческом процессе. Потому что истинная культура всегда... докладніше