Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Мовознавство

Комунікативна спрямованість вправ на формування навички вживання Present Perfect Tense
Зміст Вступ Розділ 1. Комунікативна спрямованість вивчення граматики 1.1. Комунікативно орієнтоване викладання граматики 1.2. Розвиток комунікативних умінь учнів початкових класів під час засвоєння англійської мови Розділ 2. Практична частина... докладніше


Граматична категорія. Значення. Форма
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення граматичного значення, категорії та форми 1.1. Поняття граматичного значення та його типи 1.2. Мотивація значення 1.3. Зміна значення слова 1.4. Поняття граматичної... докладніше


Типи односкладних речень
Односкладне речення має специфічну граматичну основу, яка складається лише з підмета або лише з присудка. Залежно від способу вираження та значення головного члена односкладні речення поділяються на два типи:... докладніше


Ділове спілкування як одна з основних потреб людини
У статті розкривається роль спілкування в житті людського суспільства, його види, мети кожного виду спілкування. Автор розглядає сутність і зміст ділового спілкування, громадські та особистісні цілі партнерів спілкування, принципи... докладніше


Способы глагольного действия
Введение Понятие способов глагольного действия в русском языке Классификация способов глагольного действия Заключение Список использованной литературы Введение Способ действия (способ глагольного действия, совершаемость, Aktionsart), тип модификации глагольного действия, выраженный... докладніше


Теоретичні аспекти дослідження невербальних форм комунікації
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ 1.1 Суть та поняття невербальних засобів спілкування 1.2 Кінестичні особливості невербального спілкування 1.3 Проксемічні особливості невербального спілкування Висновки до першого... докладніше


Значення мови в житті людини. Мова як найважливіший засіб спілкування
Актуальність даного дослідження обумовлена потребою у розвитку та збагаченні духовного світу особистості, що реалізується через поглиблене розуміння української культури. Причина цього полягає в характерному для сучасної філософії розумінні того,... докладніше


Место и значение языка в жизни человека и общества
Постановка проблемы. Общечеловеческая особенность культур связана с их инновационным характером. Несмотря на свое региональное развитие, каждая культура становилась общечеловеческой благодаря распространению в историческом процессе. Потому что истинная культура всегда... докладніше