Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Географія

Антарктида – найхолодніший материк. Природознавство — 4 клас
Антарктида, неначе величезна крижина, застигла за Південним полярним колом Землі. Ніде на нашій планеті немає таких суворих природних умов. Як тільки не називають цей материк — «безлюдний континент», «край... докладніше


18 / 02 / 2021
Рослинний та тваринний світ Антарктиди. Природознавство — 4 клас
У порівнянні з іншими материками органічний світ Антарктиди бідний. Більша частина материка взагалі позбавлена і рослинності, і тваринного світу. В районі полюса в снігу живуть тільки бактерії. Отже, там... докладніше


Демографічний вибір народжуваності
Вступ Рішення людей, пов'язані з вибором того чи того різновиду демографічної поведінки, мають для їхнього життя важливе значення. Вони формуються під впливом безлічі чинників, хоча усвідомлюються останні з різною... докладніше


Атмосфера — газова оболонка Землі
Зміст Вступ. 3 1…. Стан атмосферного повітря та його захист його від забруднення 2. Електромагнітне випромінювання транспортного засобу. Вплив на організм людини 3…. Визначення димності вихлопних газів дизелів. Висновки.... докладніше


Житомирська область — географічна характеристика, природні ресурси
Вступ Житомирська область розміщена в північно-західній частині України і займає близько 3 млн га площі. Понад 80% території розташовано в зоні Полісся і близько 20% — Лісостепу. Ландшафт Житомирської... докладніше


Видатний економік-географ України Д.Журавський
Вступ Найглибший аналіз дореформеної економіки України здійснив Дмитро Журавський(1810-1856) — видатний дослідник економіст і статистик, вчений-секретар і редактор статистичного відділу комісії для обстеження Київського учбового округу при Київському університеті.... докладніше


Соціально-економічна структура населення
Вступ Досвід розвинутих країн показує, що в міру перетворення професіоналізму на стратегію зайнятості та зростання соціальної значущості вищої освіти, саме освітньо-професійна вісь стає стрижневою у соціально-економічному розподілі населення. З... докладніше


Охарактеризуйте природну зону мішаних лісів
Зона займає північну частину України. Вона є частиною зони мішаних лісів Східноєвропейської рівнини, в межах якої виділяється Поліська провінція, що розташована на територіях України, Росії й Білорусі Південна межа... докладніше


Природні зони Африки — 7 клас. Розробка уроку
Навчальна мета: повторити вивчений матеріал; з’ясувати рівень оволодіння учнями навчальним ма­теріалом з попередніх тем; сформувати знання про особливості розміщення природних зон Африки; по­глибити систему знань учнів про взаємозв’язки при­родних... докладніше


17 / 01 / 2020
Кліматичні пояси й області Африки 7 клас — Розробка уроку
Мета: закріпити раніше вивчені знання; сформува­ти в учнів поняття про кліматичне районування Аф­рики, зокрема кліматичні пояси; систематизувати знання учнів про особливості розташування кліма­тичних поясів Африки; розвивати практичні навички учнів... докладніше


Тектонічні рухи — поняття та причини
Тектонічні рухи — складне й різнопланове поняття, з яким неодноразово зіштовхуються вчителі географії, що розповідають про формування рельєфу або геоло­гічну будову материків і океанів, окремих країн. У на­ших шкільних... докладніше


17 / 01 / 2020