Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Природні зони Африки — 7 клас. Розробка уроку

Навчальна мета: повторити вивчений матеріал; з’ясувати рівень оволодіння учнями навчальним ма­теріалом з попередніх тем; сформувати знання про особливості розміщення природних зон Африки; по­глибити систему знань учнів про взаємозв’язки при­родних компонентів у складі природних зон; сформу­вати в учнів уміння складати характеристику природ­них зон у певній послідовності за типовим планом; удосконалювати практичні вміння учнів працювати з картами, атласами.

Розвивальна мета: розвивати географічне мислення, вміння застосовувати знання на практиці в нових не­стандартних ситуаціях; формувати пізнавальний ін­терес у кожного учня та особисту зацікавленість са­мостійною дослідницькою діяльністю; удосконалю­вати вміння працювати з додатковою літературою, комп’ютерними програмами, виділяти головне, уза­гальнювати матеріал, робити висновки.

Виховна мета: виховувати інтерес до предмета, любов, бережливе ставлення до природи; захоплення її кра­
сою і досконалістю; почуття необхідності зберігати й охороняти природне середовище.

Обладнання: фізична карта Африки, кліматична карта Африки, карта природних зон Африки, комп’ютерна програма для 7 класу, мультимедійний підручник для 7 класу, атласи, роздатковий матеріал; квітка-модель.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Вид уроку: урок-подорож.

Методи: словесний, наочний, дослідницько-пошу­ковий.

Форми організації роботи: індивідуальні, групові, ко­лективні.

Африка — невиліковна пристрасть: вдихнеш пил її червоної землі (латериту), почуєш багатоголосий бій тамтамів… і важко буде повертатися з цього таємничого світу. Зустрівшись віч-на- віч із цим незвичайним континентом, часом віриш у правдоподібність легенд і сказань, у дійсність казок, що з дитинства захопили уяву.

В. Корочанцев

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент

Учитель. Доброго дня! Сідайте. Подивіться один на одного, посміхніться і подумки побажайте успіхів один одному на уроці.

А щоб дізнатися, з яким настроєм і як ви налаштува­лися на роботу, виберіть піктограму вашого настрою на цей момент уроку і підніміть значок.

Діти піднімають піктограми.

Отже, ми визначились із вашим настроєм, і я думаю, що він у вас не погіршиться, а покращиться до завер­шення уроку.

2. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Учитель. На попередніх уроках ми мандрували з вами дивовижним і загадковим материком, улюбле­ницею Сонця — Африкою.

«…Але й життя прекрасне ще й тому, що можна ман­друвати»,— говорив М. М. Прежевальський.

І щоб переконатися в справедливості цих слів, сьо­годнішній урок є продовженням попередніх наших мандрівок.

Питання. З чого починається будь-яка мандрівка? Учні дають відповіді-пропозиції.

На мою думку, нашу мандрівку розпочинаємо зі збору рюкзака. Нам потрібно зібрати до рюкзака необхідні речі. В нашому випадку — це ваші знання. Від якості наповнення рюкзака залежить якість нашої мандрівки. Ця дивовижна й унікальна Африка!

Яка ж вона насправді?

Подумайте! Пригадайте! Відшукайте!

3. Розминка

Завдання. Швидко відповідати на запитання

 1. Площа материка… (30,3млн км)
 2. В основі материка Африка залягає давня. (Афри- кано-Аравійська платформа)
 3. За рельєфом материк поділяється на. (Високу і Низьку Африку)
 4. На півночі розташовані молоді гори. (Атлаські)
 5. На розподіл температур та опадів на материку впливають. (Географічне положення, рельєф мате­рика, холодні і теплі течії)
 6. Річки Африки належать до басейнів. (Атлантич­ного й Індійського океанів, внутрішнього стоку)
 7. Найдовша річка Африки і світу. (Ніл)
 8. Найбільше озеро материка. (Вікторія)

Учитель. Із завданнями розминки ви впоралися, а тепер наповнюємо рюкзачок вашими географічни­ми знаннями. (Виконані завдання вкладаються в рюк­зачок.)

На уроках математики ви розв’язуєте різні математич­ні задачі, а географічну спробуємо розв’язати зараз!

 • Математика географічна

Завдання. Учитель ставить питання, учні записують число і роблять відповідну дію, перемагає той, хто зро­бить найшвидше й найточніше.

Якщо ви виконаєте все правильно — отримаєте магіч­не число для вашого класу.

 1. Знайдіть суму цифр у значенні площі Африки. (30,3)
 2. Доцієїцифри додайтекількість материків на Землі. (6)
 3. Від отриманої цифри відніміть кількість океанів, що омивають Африку. (2)
 4. Отриману цифру поділіть на кількість морів, що омивають материк Африка. (2)
 5. До цієї цифри додайте цифру — місце, що займає африканський материк за площею. (2)

Відповідь: [(3 + 3)+ 6-2]:2 + 2 = 7 .

Учитель. Якщо ви зробили все правильно — вийде клас, у якому ви навчаєтесь.

Отже, Африка має безпосереднє відношення до вашо­го класу. Наповнюючи далі рюкзак знань, ми це зав­дання теж покладемо в нього.

Учитель. Африка нас постійно дивує своїми рекор­дами, а чи зможете ви здивувати рекордом: пройти на­вколо Африки за 2 хв.

 1. Картографічне завдання «Навколо Африки за 2 хв»

Завдання. За 2 хв пройти навколо Африки, називаю­чи географічні об’єкти, що мають відношення до цьо­го материка (географічний ланцюжок).

Учитель. Отже, ви зрозуміли: добре знаючи геогра­фічну номенклатуру, ви зможете промандрували на­віть за 1 хв навколо Африки.

Ми наповнили рюкзак знаннями, а тепер кожен із вас сам себе оцінить на цьому етапі уроку (пункти 6 і 2 карти самооцінки)

Я__________ + мої дії на уроці

 1. Я знаю з теми ______________________________
 2. Я хочу дізнатися____________________________
 3. Я досліджував______________________________
 4. Працюю в парі _____________________________
 5. Я дізнався _________________________________
 6. Моя оцінка за повторення____________________
 7. Моя оцінка за урок__________________________
 8. Оцінка роботи класу_________________________

І тут до вас запитання. А що ви ще хотіли б дізнатися про цей материк? Адже наші знання ще не повні? На допомогу вам прийде план-характеристика материка. (Учні згадують план.)

 • мотивація навчальної діяльності

Учитель. Африка — невиліковна пристрасть: вдих­неш пил її червоної землі (латериту), почуєш бага­тоголосий бій тамтамів… і важко буде повертатися з цього таємничого світу. Зустрівшись віч-на-віч із цим незвичайним континентом, часом віриш у прав­доподібність легенд і сказань, у дійсність казок, що з дитинства захопили уяву. (Комп’ютерний перегляд фото.)

6. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Тема сьогоднішнього уроку — «Природні зони Африки». (Запис у зошити.)

У ході вивчення закономірностей формування при­родних комплексів Землі ми знайомилися з природ­ними зонами.

Бесіда

 • Що називають природною зоною?
 • Які компоненти входять до складу природної зони? (Розкриваємо пелюстки квітки-моделі.)
 • Від чого найбільше залежить формування природ­ної зони? (Розкриваємо листя квітки.)

Учитель. Відкривши квітку-модель, ми побачили завдання уроку:

 • з’ясувати закономірності розташування природних зон Африки, їх формування;
 • з’ясувати особливості клімату, ґрунтів, рослинно­го, тваринного світу;
 • пояснити та простежити взаємозв’язки між цими компонентами.

Учитель. Ви, напевно, звернули увагу, що одна пе­люстка залишилась закритою. Відкриємо її під час на­шої подорожі — і ви зрозумієте чому.

Кожна природна зона материка характеризується за певним планом.

План характеристики природної зони

 1. Географічне положення.
 2. Кліматичні особливості (кількість і режим опадів, температури січня й липня).
 3. Переважання типів ґрунтів, умови їх утворення.
 1. Особливості рослинного покриву, типові рослини.
 2. Особливості тваринного світу.
 3. Видозміни природних комплексів людиною.

Цей план є в кожного з вас на парті, він нам знадо­биться і для надання характеристики природним зо­нам інших материків.

На сьогоднішній урок ми його розташували у вигля­ді таблички, і це є вашою «Творчою лабораторією» на час нашої мандрівки.

Потрапляючи в певну природну зону, ви маєте запов­нювати відповідну колонку таблички.

По закінченні уроку ми отримаємо повну картину про природні зони Африки.

Природна зона Географічне

поло­ження

Клімат Ґрунти Рослини Тварини
           

Географічний практикум

Завдання. Перед вами атласи. За картою географіч­них поясів та природних зон світу визначте кліматич­ні пояси та природні зони Африки й особливості їх розташування.

Учитель. Визначивши природні зони материка, ви­рушаємо в подорож.

Будьте дуже уважними, спостережливими, допитли­вими — і з подорожі ви повернетесь із масою вражень і великим багажем чого? (Знань)

А розпочинаємо нашу мандрівку із самого серця Аф­рики — вологих екваторіальних лісів.

До нас завітала група дослідників, які побували в зоні екваторіальних лісів завдяки енциклопедіям і додат­ковій літературі. Вони поділяться своїми враження­ми та знаннями.

Робота груп

Учні інших груп протягом виступу товаришів роблять відповідні записи до таблиці.

Група 1

1-й учень. Наша група у складі (називає імена) дослі­джувала «зелене море» — вологі екваторіальні ліси, які ще називають гілеями, з грецької мови («хіле» — ліс).

А ми назвали б їх багатоповерховим будинком (дах цього будинку не завжди можна побачити).

Ці ліси розташовані в центральній частині матери­ка, в екваторіальному кліматичному поясі, і тягнуть­ся вузькою смугою від 5—6° пн. ш. до 2—3° пд. ш. (ба­сейн р. Конґо).

У цій зоні температура +24—+26 °С весь рік, бо сонячні промені падають майже весь час прямолінійно. Велика кількість опадів — 1000—2000 мм. Дощі ллють щодня, зазвичай пополудні. Тут практично немає пір року.

1-й учень. А ґрунти в лісах червонуватого відтін­ку. Нас дуже здивував цей колір. Ми дослідили, чому вони такого кольору, і встановили таку особливість: на формування ґрунтів дуже впливає материнська по­рода. В екваторіальних широтах у цих породах бага­то заліза й алюмінію, тому ґрунти мають червоне за­барвлення. Їх ще називають фералітними (ферум — залізо). Вони дуже бідні на поживні речовини, адже за великої кількості тепла й вологи рослинні рештки швидко розкладаються і вбираються рослинами, тому й рослини ростуть швидко.

2-й учень. В екваторіальних лісах Африки налі­чується понад 25 000 видів рослин. Дерев — близько 1000 видів. У цих лісах завжди душно, волого і темно, але вони неповторні своєю природою і красою. Най­цікавіші моменти нашої подорожі ми відзняли на ві- деокамеру. Запрошую до перегляду. (Комп’ютерна пре­зентація.)

Учитель. Ми побували у вологих екваторіальних лі­сах. Тож які основні особливості цієї природної зони? (Велика гущина рослинного покриву, багатоярусність, багато видів дерев, відсутність сезонів тощо)

Учитель. Рухаємося далі.

На нашому шляху перемінно-вологі ліси. Група на­уковців 7 класу побували в цій природній зоні і поді­ляться з нами своїми дослідженнями.

Група 2

 • й учень. Перемінно-вологі ліси розташовані на північ і південь від екваторіального поясу до 6—8° ши­роти, в субекваторіальному поясі. Ця зона має багато спільного з екваторіальними лісами.

Ритм життя в цій зоні залежить від сезонів. Улітку па­нують екваторіальні повітряні маси, тому літо вологе (до 2000 мм опадів). А взимку панують тропічні пові­тряні маси, тому зима суха й спекотна.

Ґрунти — червонного кольору, їх ще називають лате­ритними.

 • 1-й учень. Рослинний і тваринний світ бідніший, ніж в екваторіальному поясі. Ми замалювали пред­ставників цієї зони. (Показує.) Ці ліси більш освоєні людиною. Тут живуть племена, які займаються мис­ливством і рибальством.

Ми хочемо звернути увагу на швидку вирубку цих лі­сів, а це «легені» нашої планети! Вирубують ліси зара­ди цінних порід дерев. А разом із лісом гинуть твари­ни. І можливо, наступні покоління побачать їх тільки на ось цих малюнках.

Ми повинні звернути увагу на охорону і збереження екваторіальних лісів. Адже це проблема не одного ма­терика, а всієї планети — це наше повітря!!!

Учитель. Під час вивчення екологічних проблем ма­терика ми приділемо більше часу цій проблемі і звер­немо на це увагу.

А ось тепер повернемося до нашої квітки-моделі і від­криємо пелюстку, яку ми залишили закритою.

Ми бачимо, що людина має великий вплив на зміну природної зони. Дякуємо нашим науковцям, що вони не оминули екологічну проблему.

До нас завітали представники туристичної агенції «Я САМ». Надаємо їм слово.

Група 3

Представники. Новорічну мандрівку варто вибира­ти зараз!

Туристична агенція «Я САМ» запрошує всіх вас побу­вати в Африці!

Африка — материк, на якому, напевно, ви мріяли по­бувати ще з дитинства!

Ми запрошуємо вас до «Саван і рідколісся».

Казково багата природа африканської савани — це безкраї трав’яні простори з поодинокими деревами і чагарниками. Фони сформувалися за умов субеква­торіального клімату. У рослинному покриві переважа­ють високі — іноді заввишки до 5 метрів — трави. Ви побачите один зі священних символів Африки — бао­баб. Якщо ви приїдете у сезон дощів, переважатимуть яскраво-зелені кольори, а буро-жовті кольори — в су­хий сезон. О цій порі дерева скидають листя, а трави вигорають під пекучим сонцем. Густі соковиті трави саван дають притулок та їжу великій кількості травоїд­них, у тому числі найрізноманітнішим антилопам.

Африка — це материк, де на левів, носорогів та інших тварин можна подивитися не крізь клітку зоопарку, а в їх природному середовищі. Незабутніми залишаться спогади про тваринний світ материка. Біля водоймищ ви зустрінете жирафів, носорогів, слонів, бегемотів, багато в савані хижаків: лев, гепард (найпрудкіший серед тварин), а також шакали і гієни. У річках і озе­рах водяться крокодили. Дуже багато плазунів — ящі­рок, змій, хамелеонів. У савані безліч птахів. Найбіль­ший — африканський страус, який утратив здатність літати; довгоногий птах-секретар полює на плазунів, зокрема на змій. Особливо численні чаплі, фламінго, марабу, пелікани. Біля водоймищ вони утворюють ве­личезні пташині колонії. Часто в савані можна натра­пити на термітники. Це багатометрові міцні земляні споруди термітів — комах, що живляться деревиною.

Запрошуємо вас до Африки! Таємничої і загадкової! Набравшись сил, енергії, вражень ви будете працюва­ти ще краще. І результати вашої роботи перевершать ваші сподівання!!!

Тож не забудьте придбати путівку, подаруйте радість ближнім!

Учні роздають рекламні листівки.

Учитель. Спасибі за запрошення. Ми з великим за­доволенням побуваємо в Африці! Отже, що ви дізна­лися про савани і рідколісся? Які особливості цієї зони? (Характерні дві пори року: суха і волога; ближ­че до екватора — дощовий сезон довший (9 місяців), до тропіків — коротший (до 3 місяці); ґрунти саван мають великий вміст перегною, оскільки існує сухий період —рештки рослин розкладаються повільно; у сухій части­ні — червоновато-бурі, у вологій: червоно-фералітні; ба­гатий органічний світ зони)

Учитель. Рухаючись далі, ми потрапляємо в тропіч­ні пустелі і напівпустелі.

Я пропоную переглянути відеорепортаж і записати до таблиці висновки.

Пустелі та напівпустелі (комп’ютерна презентація)

Учитель. На крайньому півдні і півночі розташована зона вічнозелених твердолистих лісів і чагарників.

Завдання. За допомогою карт атласу і підручника са­мостійно охарактеризуйте цю зону і заповніть таб­личку.

Бесіда

Даючи відповіді на запитання, складіть екологічний ланцюжок. Наприклад: екваторіальний ліс — люди­на — вирубування лісів — висихання землі — змиван­ня родючого шару — пустеля.

 • Поміркуйте! Які природні зони Африки найкраще освоєні людиною?
 • Як людина впливає на природу материка?
 • Які заходи ви запропонуєте для збереження при­роди Африки?

6. Закріплення набутих знань

Тестова робота

VІ. Підсумок уроку

Учні роблять самостійно.

Учні заповнюють індивідуальні картки, які були роз­дані на початку уроку. Самооцінка роботи на уроці й оцінка роботи класу.

Перевірка настрою за допомогою піктограм.

Учитель. Яка мандрівка без фотографії на згадку? (Фото учасників подорожі.)

VII. Домашнє завдання

 • Доповнити «Творчу лабораторію».
 • Опрацювати відповідний параграф у підручнику.
 • Скласти кросворд «Рослинний і тваринний світ Африки» або написати невеликий твір «Один день у природній зоні…».