Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Біологія, природознавство

Вчення Жан Жака Руссо про причини соціальної нерівності
Розділ 1.  Жан-Жак Руссо – французький філософ просвітник 1.1. Життєвий шлях Ж.-Ж.Руссо 1.2. Ідейна спадщина філософа Розділ 2. Жан-Жак Русссо – про причини соціальної нерівності 2.1.  Гуманістичні ідеї філософії... докладніше


Вчення Василя Леонтьєва і його значення у сучасний період
Вступ Василь Васильович Леонтьєв (1906—1999) — один з найвидатніших вчених-економістів сучасності, лауреат Нобелівської премії з економіки (1973), родоначальник теорії міжгалузевого аналізу економічних систем, радник багатьох урядів. Народився 5 серпня... докладніше


Листок та його видозміни: будова, листкорозташування, форми, розчленованість та видозміни листка
Вступ 1. Зовнішня будова листка 2. Типи листкорозташування та видозміни листка 3. Внутрішня будова і функції листка Висновки Список використаних джерел Вступ Слово “ботаніка” походить від грецького “botane”, що... докладніше


Системи управління природокористуванням
Вступ Зростаюче використання природних ресурсів потребує раціонального природокористування, спрямованого на досягнення максимальної продуктивності природних систем із мінімальним порушенням їх складової при господарському втручанні, підвищення стійкості до антропогенного впливу, збереження... докладніше


Що таке біологія
Вступ Біологія — це наука, яка вивчає життя в усіх його проявах. Вона досліджує різноманітність організмів, їхню будову, процеси життєдіяльності, хімічний склад, взаємозв’язки з навколишнім середовищем та багато інших... докладніше


Загальна анатомія скелета: функції скелета, будова кісток, класифікація кісток, розвиток і ріст кісток, вікові зміни кісток
Вступ Динамічна морфологія (анатомія) – наука, що вивчає анатомічну основу рухів та положень тіла людини, що дає анатомічний аналіз роботи пасивної та активної частини опорно-рухового апарату та при цьому... докладніше


Біопотенціали нервової системи
Вступ  Кожна людина в конкретних умовах життєдіяльності відповідає на різноманітні подразники різною фізіологічною реакцією. В основному ця індивідуальність залежить від психофізіологічних властивостей людини. До них належать нервово-емоційна стійкість, врівноваженість... докладніше