Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Біологія, природознавство

Неосфера. Еволюція уявлень про місце людини у природі
Вступ Людина в біосфері Землі виступила в ролі нової сили, нового фактора. Сьогодні людина вже оволоділа й продовжує оволодівати величезними силами природи, і це поставило перед нею найболючіше питання... докладніше


Генотип, як цілосна система. Цітоплазматична спадковість
Вступ Існує величезна кількість ознак і властивостей живих організмів, які визначаються двома і більше парами генів, і навпаки, один ген часто контролює деякі ознаки. Крім того, дія гена може... докладніше


Генетика. Методи генетичних досліджень
Вступ Назву «генетика» запропонував англійський учений У. Бетсон у 1906 році. Новий етап у розвитку генетики пов’язаний з ім’ям видатного американського генетика Т. Х. Моргана (жал. І) та його... докладніше


Біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття
Вступ Біорізноманіття — це міра відносного різноманіття серед сукупності організмів, що входять до деякої екосистеми. З часів, коли Карл Лінней запропонував першу таксономічну класифікацію, минуло 250 років. З тих... докладніше


Антропологічні відмінності людей різних статей
Вступ Всі сучасне людство належить до одного виду. Єдність людства випливає з спільності походження, подібності будови та плодючості потомства, шлюбів між представниками різних рас. Загальний рівень фізичного та розумового... докладніше


Віруси, їх будова та життєві цикли
Вступ Відомо тисячі видів різноманітних вірусів людини, тварин, комах, рослин, бактерій. Вони відіграють надзвичайно велику роль у природі: виступають як фактор, що об’єднує складні живі системи органічного світу, служать... докладніше


Характеристика грибів — продуцентів токсинів
Вступ Мікотоксини – це різноманітні за хімічною природою сполуки (вторинні метаболіти), які продукують відповідні види мікроскопічних грибів (плісеневих). На теперішній час виділено й описано майже 30 000 видів плісеневих... докладніше


Людина, її біологічні та соціальні ознаки
Вступ Найголовніша відмінність між людиною і тваринним світом полягає у способі життя. Тваринне життя здійснюється природним чином, тобто як існування, людське — суспільним, соціальним, як життєдіяльність. Все, що є... докладніше


Вплив повітряного транспорту на навколишнє середовище
Вступ Актуальність теми. До недавнього часу питання про вплив авіації на навколишнє середовище та здоров’я людей займали незначне місце в загальних дискусіях, присвячених проблемам захисту довкілля. Але усвідомлення суспільством... докладніше


Червона книга України, її призначення та структура
Вступ До 1900 року на Землі зовсім зникли 65 видів ссавців та 140 видів птахів. Нині приблизно 600 видів хребетних перебувають на межі повного знищення (деякі кити, носороги, черепахи,... докладніше


Циклічні процеси на Землі, пов’язані з діяльністю Місяця
Вступ Біологічні ритми — це один з механізмів, які дозволяють організму пристосовуватися до мінливих умов життя. Подібна адаптація відбувається протягом всього нашого життя, бо постійно відбувається і зміна зовнішнього... докладніше


Порівняльна характеристика австралопітека та найдавніших людей в еволюційному контексті
Вступ Еволюція – це різнонаправлений, хаотичний, неконтрольований і некерований природний процес, який нагадує снігову лавину. Одна з найскладніших проблем і нерозгаданих таємниць, над якою працюють учені упродовж багатьох десятиліть,... докладніше


Етапи біосинтезу білків
Вступ Біосинтез (або просто синтез) білків — процес, за допомогою якого клітини будують білки. Термін іноді використовується для посилання виключно на процес трансляції, але частіше означає багатокроковий процес, що... докладніше


Способи переміщення речовини через клітинну мембрану
Вступ Клітинні мембрани відіграють важливу роль із кількох причин: по-перше плазматична мембрана (плазмалема) відмежовує внутрішній вміст клітини від навколишнього середовища, вона також забезпечує рецепторну функцію — тобто сприйняття хімічних... докладніше


Вчення Жан Жака Руссо про причини соціальної нерівності
Розділ 1.  Жан-Жак Руссо – французький філософ просвітник 1.1. Життєвий шлях Ж.-Ж.Руссо 1.2. Ідейна спадщина філософа Розділ 2. Жан-Жак Русссо – про причини соціальної нерівності 2.1.  Гуманістичні ідеї філософії... докладніше


Вчення Василя Леонтьєва і його значення у сучасний період
Вступ Василь Васильович Леонтьєв (1906—1999) — один з найвидатніших вчених-економістів сучасності, лауреат Нобелівської премії з економіки (1973), родоначальник теорії міжгалузевого аналізу економічних систем, радник багатьох урядів. Народився 5 серпня... докладніше


Листок та його видозміни: будова, листкорозташування, форми, розчленованість та видозміни листка
Вступ 1. Зовнішня будова листка 2. Типи листкорозташування та видозміни листка 3. Внутрішня будова і функції листка Висновки Список використаних джерел Вступ Слово “ботаніка” походить від грецького “botane”, що... докладніше


Системи управління природокористуванням
Вступ Зростаюче використання природних ресурсів потребує раціонального природокористування, спрямованого на досягнення максимальної продуктивності природних систем із мінімальним порушенням їх складової при господарському втручанні, підвищення стійкості до антропогенного впливу, збереження... докладніше


Що таке біологія
Вступ Біологія — це наука, яка вивчає життя в усіх його проявах. Вона досліджує різноманітність організмів, їхню будову, процеси життєдіяльності, хімічний склад, взаємозв’язки з навколишнім середовищем та багато інших... докладніше


Загальна анатомія скелета: функції скелета, будова кісток, класифікація кісток, розвиток і ріст кісток, вікові зміни кісток
Вступ Динамічна морфологія (анатомія) – наука, що вивчає анатомічну основу рухів та положень тіла людини, що дає анатомічний аналіз роботи пасивної та активної частини опорно-рухового апарату та при цьому... докладніше


Біопотенціали нервової системи
Вступ  Кожна людина в конкретних умовах життєдіяльності відповідає на різноманітні подразники різною фізіологічною реакцією. В основному ця індивідуальність залежить від психофізіологічних властивостей людини. До них належать нервово-емоційна стійкість, врівноваженість... докладніше