Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Туризм

Оздоровча функція туризму
Вступ На сьогоднішній день туризм відіграє важливе значення в економіці будь-якого суспільства. Туристична галузь є невід’ємною складовою частиною світового ринку, посідає друге місце у світовому господарстві після комп’ютерної та... докладніше


18 / 02 / 2021
Туристично-рекреаційний потенціал Кенії
Вступ Африка на сьогоднішній момент є важливим рекреаційним регіоном, так як має великий потенціал для розвитку туристичної сфери. Кенія — аграрна країна, але її економіка відрізняється від економіки багатьох... докладніше


20 / 12 / 2020
Феномен рекреації
Вступ Розділ 1.Теоретичні засади формування рекреаційної діяльності 1.1. Зародження рекреації та її розвиток 1.2. Рекреація як діяльність Розділ 2. Рекреація як феноменальне явище 2.1. Просторово-часові особливості рекреації 2.2. Рекреаційна... докладніше


21 / 10 / 2020
Розвиток міжнародного туризму в Україні
Вступ Актуальність теми. На сучасному етапі міжнародний туризм розвивається значними темпами, охоплюючи зростаючу частину світового ринку товарів і послуг. Так за даними ВТО станом на 2008 рік доходи від... докладніше


12 / 10 / 2020
Ціна та ціноутворення в галузі туризму
1. Поняття та сутність ціни в ринковій економіці. Функції ціни Ціна — це категорія товарного виробництва, яка обслуговує обмінні процеси, що відбуваються в різних суспільно-економічних формаціях і виступає важелем... докладніше


7 / 10 / 2020
Технологічні основи надання послуг сільського зеленого туризму
Зміст 1. Технологічні основи надання послуг сільського зеленого туризму 2. Сценарна розробка анімаційної програми в рекреаційному закладі «Гостинний двір «Вечір в Карпатах» (Яремче) Список використаних джерел. 1. Технологічні основи... докладніше


5 / 10 / 2020
Умови та можливості розвитку туризму в Харківській області
Вступ У багатьох країнах світу туризм є найбільш перспективною галуззю національної економіки й вагомою статтею доходу держави. Україна займає одне з провідних місць у Європі за рівнем забезпеченості цінними... докладніше


7 / 09 / 2020
Цивілізаційний підхід в країнознавстві. Основи цивілізації світу
1. Цивілізаційний підхід в країнознавстві. Основи цивілізації світу У наукових дослідженнях застосування тих чи інших методів здебільшого визначається дефініцією самого об’єкта. На сьогодні в науці немає загальноприйнятого визначення цивілізації,... докладніше


7 / 09 / 2020
Перспективи розвитку туризму АР Крим на основі дослідження туристичних ресурсів Криму
Вступ Актуальність теми. Україна має вагомі об'єктивні передумови, щоб увійти до найрозвиненіших у туристичному відношенні країн світу. Завдяки вигідному географічному розташуванню, вона з давніх часів є перехрестям транспортних та... докладніше


6 / 09 / 2020
Підготовка кадрів для активного туризму (організація шкіл, семінарів, курсів)
Вступ Активний розвиток туризму актуалізував проблему підготовки туристичних кадрів. Як відомо, спочатку це були дворічні курси. Але сама дійсність змусила піднести освіту фахівців на вищий рівень. Міністерством освіти і... докладніше


4 / 09 / 2020
Туристсько-рекреаційні ресурси Греції
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретико-методичні засади туристично-краєзнавчих досліджень 1.1. Сутність туристсько-краєзнавчих досліджень та теоретико-методичні засади туристично-краєзнавчих досліджень 1.2. Сутність туристсько-краєзнавчих досліджень та їх методи, умови і фактори розвитку туризму... докладніше


31 / 08 / 2020
Дерев’яні культові споруди України, як об’єкт туризму
1. Дерев’яні культові споруди України, як об’єкт туризму Дерев’яні храми України — пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури в Україні. В Україні та на її етнічних землях розташовано близько 3000 дерев’яних... докладніше


2 / 08 / 2020
Стан розвитку туризму в країнах Північно-Східна Азія
1. Характеристика стану розвитку туризму в країнах Північно-Східна Азія Туристичні ресурси регіону відзначаються надзвичайним багатством і різноманіттям. Це стосується як природних, так і суспільних та подієвих ресурсів. Їх залучення... докладніше


31 / 07 / 2020
Характеристика специфічних об´єктів інвестиційної діяльності в сфері туризму
Зміст 1. Характеристика специфічних об'єктів інвестиційної діяльності в сфері туризму 2. Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства. 3. Задача. Список використаних джерел. 1. Характеристика специфічних об'єктів інвестиційної діяльності... докладніше


29 / 07 / 2020
Моніторинг стану водних ресурсів рекреаційної зони
Вступ Актуальність теми. Ресурсна проблематика – комплекс питань, які визначають сутність і структуру, стратегію і тактику використання природних і соціально-економічних ресурсів, – особливого пріоритету набула в період кардинальних геополітичних... докладніше


25 / 07 / 2020
Основні напрями вдосконалення статистики міжнародного туризму
Вступ З розвитком масового організованого туризму і переходом його на нову основу, яка опирається на розвиток туристичної індустрії та сучасні транспортні засоби, відбулися деякі зміни у формах організації міжнародного... докладніше


25 / 07 / 2020
Аналіз технології надання туристських послуг на прикладі готелю „Дружба”
ЗМІСТ ВСТУП.. Розділ 1. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЮ “ДРУЖБА” (м.Київ) 1.1. Характеристика готелю „Дружба”. 1.2. Управління готелем. 1.3. Економічний розвиток готелю.. 1.4. Комунікаційна політика готелю.. Розділ 2. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПРИЙОМУ... докладніше


24 / 07 / 2020
Розрахунок ціни при обслуговуванні туристів в готелі
Зміст 1…. Розрахунок ціни при обслуговуванні туристів в готелі 2…. Встановлення цін зі знижками та заліком. 3…. Задача Список використаних джерел 1. Розрахунок ціни при обслуговуванні туристів в готелі... докладніше


21 / 07 / 2020
Сучасний стан закордонного туризму в США
Вступ 1. Теоретичні аспекти світового туризму 1.1. Зміст та основні поняття туризму 1.2. Прогнози розвитку світового туризму 2. Туризм в Сполучених Штатах Америки 2.1. Сполучені Штати Америки: загальна характеристика... докладніше


20 / 07 / 2020
Туризм в Україні: стан та напрямки розвитку
Зміст Вступ. 1. Охарактеризуйте найбільш перспективні регіони України для розвитку гірськолижного туризму. 2. Дайте характеристику змісту та особливостей програми обслуговування туристів на лікувальному спеціалізованому турі та представте авторський програмний... докладніше


19 / 07 / 2020
Відмінності функціональної та територіальної структури туристичного комплексу Північноамериканського регіону
Вступ Актуальність теми. Американський регіон посідає третє місце у світі за кількістю міжнародних туристичних прибуттів. У межах регіону домінує Північна Америка — майже 70 % туристів приїздить до США,... докладніше


29 / 06 / 2020
Бальнеологічні ресурси України
Вступ Актуальність теми. Україна володіє потужним природно-ресурсним комплексом, основу якого складають земельні та мінерально-сировинні ресурси. Достатньо високий рівень забезпеченості території країни водними і рекреаційними ресурсами. У структурі рекреаційних ресурсів... докладніше


23 / 06 / 2020
Розвиток міжнародного туризму на початку ХХІ ст. і провідні тенденції та територіальні зрушення
Вступ Сучасна туристична сфера швидко прогресує. її розвиток сприяє активному економічному зростанню багатьох країн світу. Проте на розвиток туристичної галузі господарства окремої держави істотно впливають світові тенденції розвитку туризму.... докладніше


23 / 06 / 2020
Перспективи розвитку світового туризму в країнах басейну Карибського моря
Вступ Актуальність теми. Міжнародний туризм належить до пріоритетних напрямків розвитку національних господарств. Підставою для цього є стійкий попит з боку американських і канадських споживачів і ресурсна забезпеченість: країни володіють... докладніше


23 / 06 / 2020
Глобальні особливості і проблеми розвитку дитячого відпочинку в Україні
Вступ Актуальність теми. Значення рекреації взагалі й туризму зокрема для населення України постійно зростає. Дитячо-юнацький туризм, орієнтований на соціально важливу категорію нашого суспільства — підростаюче покоління, посідає особливе місце... докладніше


22 / 06 / 2020
Країнознавчі аспекти пізнавального туризму
Особливості пізнавального туризму Пізнавальний туризм у Європі Пізнавальний туризм в Америці Пізнавальний туризм в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Пізнавальний туризм в Африці, на Близькому Сході і в Південній Азії. Туристські потоки... докладніше


19 / 06 / 2020
Розвиток сільського зеленого туризму в країнах Європи чи світу. Італія
Експерти Всесвітньої туристичної організації (ВТО) погоджуються з думкою, що сільський туризм (СЗТ)— складна багатоаспектна діяльність, що включає в себе пішохідні й кінні прогулянки, оздоровчі подорожі, інші, менш спеціалізовані форми... докладніше


17 / 06 / 2020
Історіографія екскурсійної справи в Україні
Зміст Вступ. 1. Історіографія екскурсійної справи в Україні 2. Форми контролю за роботою екскурсоводів. Висновки. Список використаних джерел. Вступ В умовах розбудови незалежної України відбувається процес вироблення нових орієнтирів... докладніше


17 / 05 / 2020
Администратор, понятие и основные требования
Содержание 1. Что входит в обязанности администратора гостиницы, ресторана, клиники, офиса? 2. Гостиница. Классификация гостиниц. Система бронирования. Прием и размещение гостей. Регистрация. Как осуществляется контроль работы горничных, портье? Как... докладніше


7 / 05 / 2020
Рекреація як соціокультурний феномен. Типи рекреації. Рекреаційні цикли
Вступ Актуальність. Сучасний стан розвитку економіки, що характерний змінюваністю економічних процесів, зростанням соціальної напруги, посиленням техногенного й антропогенного впливу на довкілля, значною інтенсифікацією трудових та інтелектуальних затрат в умовах... докладніше


31 / 01 / 2020
Регіональні особливості розвитку і розміщення туристичного комплексу Франції
Вступ Актуальність теми. Франція — одна з тих країн, внесок яких в історію й культуру світу особливо значний. В XVII—XVIII ст. за кількістю населення і економічним потенціалом Франція була... докладніше


22 / 01 / 2020
Культура обслуговування й якість послуг
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ І КУЛЬТУРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ТУРИЗМІ 1.1. Поняття класів обслуговування туристів 1.2. Умови якісного сервісу в туризмі 1.3. Комфорт як ключовий... докладніше


10 / 09 / 2019