Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Нові роботи

Діяльність НОРАД: модель військово-політичного співробітництва в регіональній системі міжнародних відносин
Співробітництво у сфері безпеки займає важливе місце в структурі американсько-канадських двосторонніх відносин. Між країнами підписано більше 80 угод у сфері оборони, 250 меморандумів про взаєморозуміння між військовими відомствами, працює... докладніше


Доцільність підготовки проекту Закону України «Про морську політику України»
Останнім часом постала проблема необґрунтованого збільшення та розрізнення нормативно-правових актів, зниження їх якості, відсутність забезпечення приведення у відповідність до них актів нижчої юридичної сили, а самі проекти розробляються без... докладніше


2 / 05 / 2024
Міжнародно-правові основи формування статусу військово-морських сил на іноземній території у період збройних конфліктів
Аналіз праць Арцибасова І.Н., Егорова С.О., Клименка Б.М., Лукашука І.І., Мартенса Ф.Ф., Скарідова О.С., Сокиркина В.О., Тіунова О.І. та інших юристів-міжнародників свідчить про те, що питання правового статусу військово-морських... докладніше


2 / 05 / 2024
Кримінальна відповідальність за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків (ст.280 КК України)
Здійснюючи правове забезпечення безпеки руху та експлуатації транспорту, законодавець в ст.280 КК України передбачив відповідальність і за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків. Такий підхід є закономірним.... докладніше


/
2 / 05 / 2024
До питання суверенітету в конфедерації
У сучасній юридичній науці питання суверенітету в конфедерації вирішується неоднозначно. Зараз, як і в минулому, продовжується все та ж дискусія: чи наділена конфедерація суверенітетом, чи може він бути розділений... докладніше


2 / 05 / 2024
Керівник державного підприємства в системі управління майном державної власності
Відомо, що майно державної власності може існувати в одному із двох основних станів — у закріпленому та в незакріпленому («казна»). Майно, закріплене за підприємствами, організаціями, установами на праві господарського... докладніше


2 / 05 / 2024
Необхідність теоретико-правового забезпечення природоохоронної функції української держави
Держава створюється для відповідної мети — забезпечення добробуту та благополуччя її громадян, яка досягається шляхом вирішення завдань та за допомогою виконання певних функцій. Як зазначається в юридичних літературних джерелах,... докладніше


2 / 05 / 2024
Питання класифікації суб’єктів адміністративного права
Постановка проблеми. Перехід України до ринкової економіки, зміна її політико-правового та соціально-економічного устрою потребували серйозного переосмислення та дієвого оновлення всіх галузей права, всіх правових інститутів. В цьому контексті особливої... докладніше


2 / 05 / 2024
Визначення поняття «інтелектуальна власність»: алгоритм та особливості
На переконання автора, одним із основних питань побудови ефективної стратегії та тактики забезпечення захисту об’єктів інтелектуальної власності державними та недержавними органами і організаціями від протиправних зазіхань є нормативно закріплене... докладніше


2 / 05 / 2024
Центральні органи державної влади за Конституціями України (1917-1919 р.)
При розбудові незалежної Української держави ми маємо враховувати досягнення і помилки допущені в законодавстві різних періодів існування нашої країни. Особливий вплив на становлення української державності мали конституції та інші... докладніше


Популярні роботи

Сутність та роль конфлікту в діяльності організації
Конфлікт — це явище міжособистісних і групових відносин. Будь-який конфлікт є прагненням здобути перемогу, створити ідею, здійснити вчинок. Тому управлінці твердять, що конфлікт — це й свого роду можливий... докладніше


Педагогічні умови виховання любові та дбайливого ставлення до рідної природи
Вступ Актуальність дослідження. Екологічна ситуація, яка склалася в світі, настійно вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості і екологічної культури. У зв`язку з цим... докладніше