Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Нові роботи

Заходи щодо обмеження впливу озоноруйнівних факторів в Україні
Розділ 1. Теоретичні аспекти впливу озоноруйнівних факторів на екологічну безпеку в Україні. 1.1. Руйнування озонового шару та проблема екологічної безпеки. 1.2. Сучасний стан проблеми. Розділ 2. Еколого-технологічна характеристика методів... докладніше


Віртуальна реальність: соціально-філософський аналіз
Категоріальні моменти віртуальної реальності. Носії віртуальної реальності (людина). Позитиви та негативи віртуальної реальності. Вступ Актуальність Життя сучасної людини дедалі віртуалізується. Причому можна говорити про два значення цього слова і,... докладніше


Складові педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу
Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу. Складові педагогічної техніки. Стилі педагогічної діяльності викладача ВНЗ. Вступ Соціально-економічні та духовно-культурні процеси сучасного суспільства засвідчують, що в основу майбутнього покладено ідею побудови... докладніше


Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
Загальні положення кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього, і особливості їх призначення. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування. Погашення і зняття судимості.... докладніше


/
5 / 04 / 2021
Булгаков Сергій Миколайович. Філософські погляди С. Булгакова
Життєвий шлях та творча діяльність Булгакова Сергія Миколайовича.  Філософські погляди Сергія Булгакова. Вступ Вся суперечливість, різноманітність ідей, цінностей та ідеалів у філософії Росії на рубежі двох століть — XIX... докладніше


Моральна шкода: поняття та розмір відшкодування
Поняття моральної шкоди. Розмір відшкодування моральної (нематеріальної) шкоди. Практичні аспекти застосування законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди в судах України. Вступ Конституція України, як основний закон, закріплює в Україні... докладніше


5 / 04 / 2021
Інформаційний фактор
Вступ Однією з відмінних ознак сучасного світового соціального прогресу є зростання значущості інформації у суспільних відносинах, перехід від індустріального до інформаційного суспільства, від енергетичних технологій до інформаційних. Становлення інформаційного... докладніше


Структура та конструкційні особливості навчальних видань
Вступ Актуальність. Питання забезпечення навчального процесу навчальними виданнями, доопрацювання фахових програм і курсів, розроблення концепції викладання дисциплін документально-комунікаційного циклу, що відповідає засадам вищої освіти, безперечно,  залишається надзвичайно актуальним. Навчальне... докладніше


Особенности правового режима использования Керченского пролива
Введение Керченский пролив — единственный выход из Азовского моря. Движение судов по нему в настоящее время организовано по двум трассам: принадлежащему Украине глубоководному Керчь-Еникальскому каналу, а также по российским... докладніше


4 / 04 / 2021

Популярні роботи

Мистецтво Італії 18 століття. Живопис
Вступ Розділ 1. Особливості розвитку живопису в Італії в ХVІІІ ст. 1.1. Основні течії в італійському живописі 1.2. Розвиток жанрового живопису Розділ 2. Аналіз італійського живопису ХІІІ ст. 2.1.... докладніше


Вчення Жан Жака Руссо про причини соціальної нерівності
Розділ 1.  Жан-Жак Руссо – французький філософ просвітник 1.1. Життєвий шлях Ж.-Ж.Руссо 1.2. Ідейна спадщина філософа Розділ 2. Жан-Жак Русссо – про причини соціальної нерівності 2.1.  Гуманістичні ідеї філософії... докладніше