Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Нові роботи

Діяльність НОРАД: модель військово-політичного співробітництва в регіональній системі міжнародних відносин
Співробітництво у сфері безпеки займає важливе місце в структурі американсько-канадських двосторонніх відносин. Між країнами підписано більше 80 угод у сфері оборони, 250 меморандумів про взаєморозуміння між військовими відомствами, працює... докладніше


Доцільність підготовки проекту Закону України «Про морську політику України»
Останнім часом постала проблема необґрунтованого збільшення та розрізнення нормативно-правових актів, зниження їх якості, відсутність забезпечення приведення у відповідність до них актів нижчої юридичної сили, а самі проекти розробляються без... докладніше


2 / 05 / 2024
Міжнародно-правові основи формування статусу військово-морських сил на іноземній території у період збройних конфліктів
Аналіз праць Арцибасова І.Н., Егорова С.О., Клименка Б.М., Лукашука І.І., Мартенса Ф.Ф., Скарідова О.С., Сокиркина В.О., Тіунова О.І. та інших юристів-міжнародників свідчить про те, що питання правового статусу військово-морських... докладніше


2 / 05 / 2024
Кримінальна відповідальність за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків (ст.280 КК України)
Здійснюючи правове забезпечення безпеки руху та експлуатації транспорту, законодавець в ст.280 КК України передбачив відповідальність і за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків. Такий підхід є закономірним.... докладніше


/
2 / 05 / 2024
До питання суверенітету в конфедерації
У сучасній юридичній науці питання суверенітету в конфедерації вирішується неоднозначно. Зараз, як і в минулому, продовжується все та ж дискусія: чи наділена конфедерація суверенітетом, чи може він бути розділений... докладніше


2 / 05 / 2024
Керівник державного підприємства в системі управління майном державної власності
Відомо, що майно державної власності може існувати в одному із двох основних станів — у закріпленому та в незакріпленому («казна»). Майно, закріплене за підприємствами, організаціями, установами на праві господарського... докладніше


2 / 05 / 2024
Необхідність теоретико-правового забезпечення природоохоронної функції української держави
Держава створюється для відповідної мети — забезпечення добробуту та благополуччя її громадян, яка досягається шляхом вирішення завдань та за допомогою виконання певних функцій. Як зазначається в юридичних літературних джерелах,... докладніше


2 / 05 / 2024
Питання класифікації суб’єктів адміністративного права
Постановка проблеми. Перехід України до ринкової економіки, зміна її політико-правового та соціально-економічного устрою потребували серйозного переосмислення та дієвого оновлення всіх галузей права, всіх правових інститутів. В цьому контексті особливої... докладніше


2 / 05 / 2024
Визначення поняття «інтелектуальна власність»: алгоритм та особливості
На переконання автора, одним із основних питань побудови ефективної стратегії та тактики забезпечення захисту об’єктів інтелектуальної власності державними та недержавними органами і організаціями від протиправних зазіхань є нормативно закріплене... докладніше


2 / 05 / 2024
Центральні органи державної влади за Конституціями України (1917-1919 р.)
При розбудові незалежної Української держави ми маємо враховувати досягнення і помилки допущені в законодавстві різних періодів існування нашої країни. Особливий вплив на становлення української державності мали конституції та інші... докладніше


Популярні роботи

Редакторська підготовка текстів політичного спрямування для газетної періодики Кіровоградщини
Вступ Актуальність теми дослідження. Перші роки незалежності нашої держави внесли свої корективи у ситуацію на медіа-ринку України. Центральна преса перейшла під юрисдикцію Росії, у зв’язку з чим деякі газети... докладніше


Транспортний комплекс Іспанії та його значення в регіональному розвитку туризму
Вступ Актуальність теми. Наявність розвинутою транспортної системи виступає одним з найважливіших умов функціонування будь-якої держави. В умовах глобалізації світової економіки, що обумовлює активізацію міждержавних господарських зв’язків, роль транспорту стабільно... докладніше