Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Нові роботи

Психологічні механізми особистісних трансформацій в тренінгу
Тренінг як унікальна система психологічного конструювання, оновлення і навіть переродження людей і груп сприяє високопродуктивному виконанню цілей і завдань у різних організаціях. І тому сьогодні використання тренінгів усе більше... докладніше


Дискусія як ефективний метод навчання. Види дискусій: керована, експертна, зі зміною ролей
Навчальна дискусія — комунікативний акт, який передбачає обговорення проблемних (суперечливих) питань з метою знаходження їх вирішення не просто шляхом зіставлення думок, а в процесі послідовно- логічного аргументування та контраргументування... докладніше


Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності
Вступ На ранніх стадіях розвитку суспільного виробництва роль звітності в системі управління була малопомітною, що пояснюється відсутністю налагоджених ринкових механізмів регулювання, а тому відсутністю потреби в інформації про рівень... докладніше


Спадкування за законом: зміст та чергування
Вступ Актуальність теми. Спадкове право, будучи одним з основоположних структурних елементів цивільного права, відіграє важливу роль у житті кожної людини. Його норми, як справедливо зазначає дореволюційний російський цивіліст М.... докладніше


2 / 12 / 2023
Національні релігії, види та характеристика
Вступ Суспільно-релігійні відносини включають у себе весь комплекс відносин з релігійними феноменами як інституалізованого порядку, так і на особистому рівні. До інституалізованих форм відносин першочергово належать державно-конфесійні, державно-церковні, міжконфесійні... докладніше


Географія культурно-пізнавального туризму в Південній Америці
ВСТУП У сучасній туристичній індустрії світу функціонує дуже багато видів і напрямів туризму, окремі з яких утворюють навіть цілі галузі туристичного господарства, визначаючи економічну спеціалізацію не лише конкретної туристичної... докладніше


29 / 09 / 2023
Еволюція розвитку туризму
Вступ Актуальність теми. Туризм сьогодні вважається одним із перспективних напрямків соціально-економічного розвитку країни, регіонів, міст. Адже туристичне господарство генерує 11 % валового продукту в світі, а туристична індустрія –... докладніше


29 / 09 / 2023
Способи та методи проектування готелю з фріланс-простором
ВСТУП Актуальність дослідження. Готельне господарство – це складне, багатофункціональне господарство, що складається, у більшості випадків, зі значної кількості підрозділів, які є основними для суміжних сфер бізнесу. Це пов’язано з... докладніше


29 / 09 / 2023
Основні положення Закону України (Про запобігання корупції)
Вступ На сьогодні перед науковцями стоїть завдання запропонувати нові більш ефективні механізми співпраці між суб’єктами владних повноважень (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, інші центральні органи виконавчої... докладніше


29 / 09 / 2023
Поняття про творчі задатки та творчий потенціал
Вступ Актуальність теми. Через постійний і непереривний розвиток людства якісні зміни в політичній та економічній сфері діяльності ставлять перед особистістю нові вимоги в розвиткові й формуванні. Здатність приймати самостійні... докладніше


Популярні роботи

Відшкодування шкоди, завданої суб»єктами публічної адміністрації приватним особам
Вступ Актуальність теми. Питання відповідальності держави, її органів та службових осіб за невиконання покладених на неї обов’язків та відшкодування шкоди, ними завданої є дуже актуальним питанням на сьогоднішній час.... докладніше


27 / 09 / 2023
Метод аналогії у навчанні фізики
Освітня система покликана забезпечувати формування активної творчої особистості, сприяти виробленню самостійного мислення людини. Головне призначення навчання – вчити приймати рішення, вчити алгоритмам і моделям вироблення цих рішень. Педагоги-практики і... докладніше