Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Пенсійне забезпечення військовослужбовців

Вступ

Згідно Закону України „Про пенсійне забезпечення…» від 05.11.1991 року норми та порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців встановлюються спеціальним законом, однак цій категорії громадян надається також право і на одержання пенсії на підставах передбачених Законом України „Про пенсійне забезпечення” від 05.11.1991 року, при цьому нарівні із заробітною платою робітників і службовців враховуються всі види грошового забезпечення військовослужбовців”.

Закон України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу і органів внутрішніх справ” від 9 квітня 1992 р. складається з преамбули та 8 розділів (66 статей).

Він визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України — військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Національної гвардії України, Управління державної охорони, інших військових формувань, що створюються Верховною Радою України, Служби безпеки України, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей, а також військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР та членів їхніх сімей.

Тема:«Пенсійне забезпечення військовослужбовців».

1. Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу і органів внутрішніх справ»

Розділ 1. Загальні положення.

Визначаються види пенсійного забезпечення; за вислугу років, з інвалідності, в разі втрати годувальника. Розділ містить роз’яснення стосовно тих осіб, які підлягають дії Закону, та осіб, що до них прирівняні. Визначаються загальні умови виплати пенсій.

Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі і на службі в органах внутрішніх справ мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які стали інвалідами за умов, передбачених цим Законом, набувають право на пенсію по інвалідності. Члени сімей військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника. ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3946-12 від 04.02.94, N 103/06-ВР від 25.03.96 ).

Пенсійне забезпечення військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей відповідно до цього Закону здійснюється органами соціального захисту населення. В такому ж порядку здійснюється пенсійне забезпечення осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членів їх сімей при призначенні їм пенсій на умовах і за нормами, встановленими Законом України «Про пенсійне забезпечення» ( 1788-12 ). ( Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1081-XIV ( 1081-14 ) від 21.09.99 )

Пенсійне забезпечення осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членів їх сімей згідно з цим Законом здійснюється Міністерством оборони України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Головним управлінням командуючого Національною гвардією України, Управлінням державної охорони, органами управління інших військових формувань, Службою безпеки України Міністерством внутрішніх справ України, Державною податковою адміністрацією України, Державним департаментом України з питань виконання покарань в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. ( Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3946-12 від 04.02.94, N 85/98-ВР від 05.02.98, N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98 )

Розділ 2. Пенсії за вислугу років.

Статті цього розділу визначають порядок нарахування пенсій залежно від вислуги років різним категоріям службовців. Наприклад, у ст. 13 ідеться про те, що пенсії призначаються у такому розмірі:

— за вислугу 20 років — 50%;

— звільненим у відставку за віком або через хворобу (за наявності 20 років вислуги) — 55%;

— за кожен рік вислуги понад 20 років — 3% відповідних сум грошового забезпечення.

Особи, що мають загальний трудовий стаж 25 календарних років, з яких служба в ОВС або військова служба становить не менше 12 років і 6 місяців, отримують за загальний трудовий стаж 25 років — 50% і за кожен рік стажу понад 25 років — 1% відповідних сум грошового забезпечення.

Пільгами користуються особи, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інваліди та учасники війни. Розділ 3. Пенсії з інвалідності. — У ст. 19 зазначається, що групи і причини інвалідності, а також час її настання встановлюються медико-соціальними експертними комісіями, які діють на підставі положення про них, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Залежно від ступеня втрати працездатності інваліди поділяються на три групи. Від групи інвалідності залежить розмір пенсії. Такі пенсії призначаються у розмірах:

а) інвалідам війни І групи -100%, II групи — 80%, III групи — 60%;

б) іншим інвалідам І групи — 70%, II групи — 60%, III групи — 40% відповідних сум грошового забезпечення. Закон установлює, що зі зміною груп інвалідності змінюється відповідно і розмір пенсії.

Роздiл 3. Пенсії по інвалідності.

Пенсії по інвалідності призначаються військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які стали інвалідами, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби чи не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, одержаних у період проходження служби.

Групи і причини інвалідності, а також час її настання встановлюються медико-соціальними експертними комісіями, які діють на підставі положення про них, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Залежно від ступеня втрати працездатності інваліди поділяються на три групи.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ призначаються в таких розмірах:

а) інвалідам війни I групи — 100 процентів, II групи — 80 процентів, III групи — 60 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);

б) іншим інвалідам I групи — 70 процентів, II групи — 60 процентів, III групи — 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Розділ 4. Пенсії в разі втрати годувальника.

Зазначені пенсії призначаються, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти, військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які перебували на їхньому утриманні.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

— діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18-річного віку або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до виповнення їм 18 років і мають непрацездатних батьків;

— дружина (чоловік), якщо вона (він) досягла пенсійного віку або є інвалідом;

— дід і бабуся — за відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати, деякі інші передбачені Законом категорії членів сімей.

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються в таких розмірах:

а) членам сімей військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час — 40 процентів заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї. В таких же розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих пенсіонерів з числа інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків;

б) сім’ям військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби, — 30 процентів заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Розділ 5. Обчислення пенсій.

Пенсії обчислюються за встановленими нормами у процентах до середньомісячного заробітку, що його одержували військовослужбовці до призову на військову службу чи після звільнення з військової служби до звернення за пенсією, або до середньомісячного грошового забезпечення.

Військовослужбовцям строкової служби, які до призову на військову службу та після звільнення з військової служби не працювали і не перебували на військовій службі за контрактом, пенсії встановлюються у мінімальних розмірах, а саме: інвалідам (з числа солдатів і матросів строкової служби) І групи — 200%; ІІ групи -100%; III групи — 50% мінімального розміру пенсії за віком.

Інвалідам із числа єфрейторів і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби — у розмірі -110% мінімального розміру пенсії за віком.

Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ обчислюються з грошового забезпечення цих осіб. При цьому для обчислення їм пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, військовим чи спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років, грошова компенсація замість продовольчого пайка, надбавка за вчене звання і вчений ступінь, кваліфікацію та умови служби в порядку і розмірах, визначуваних Кабінетом Міністрів України.

Розділ 6. Призначення пенсій.

Заяви про призначення пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей подаються до районного (міського) органу соціального захисту населення за місцем проживання, а особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей — до органів пенсійного забезпечення Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Головного управління командуючого Національною гвардією України, Управління державної охорони, інших військових формувань, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України. (Стаття 48 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3946-12 від 04.02.94, N 1081-XIV (1081-14) від 21.09.99)

Пенсії військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей призначають районні (міські) органи соціального захисту населення, а особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей — органи пенсійного забезпечення Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Головного управління командуючого Національною гвардією України, Управління державної охорони, інших військових формувань, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України. (Частина перша статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3946-12 від 04.02.94, N 1081-XIV (1081-14) від 21.09.99)

Документи про призначення пенсій розглядаються органами, що призначають пенсії, у строк не пізніше 10 днів з дня їх надходження.

Повідомлення про відмову в призначенні пенсії із зазначенням причин відмови орган пенсійного забезпечення видає або надсилає заявникові не пізніше 5 днів після прийняття відповідного рішення.

Пенсії відповідно до цього Закону призначаються:

а) військовослужбовцям строкової служби — з дня виписки з госпіталю, але не раніше ніж з дня звільнення з військової служби, якщо встановлення інвалідності медико-соціальною експертною комісією і звернення за пенсією відбулися не пізніше 3 місяців з дня виписки з госпіталю або з дня звільнення з військової служби, а сім’ям військовослужбовців строкової служби та пенсіонерів з числа цих військовослужбовців — з дня смерті годувальника або виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією. Батькам або дружині (чоловікові) зазначених військовослужбовців і пенсіонерів, що набули права на пенсію у зв’язку з втратою джерела засобів до існування, пенсія призначається з дня звернення за пенсією;

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ — з дня звільнення зі служби, але не раніше того дня, до якого їм надавалося грошове забезпечення, а членам сімей цих військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, а також пенсіонерів з їх числа — з дня смерті годувальника, але не раніше дня, до якого йому виплачено грошове забезпечення чи пенсію, крім випадків призначення їм пенсій з більш пізніх строків.

Зазначеним військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, визнаних інвалідами після 3 місяців з дня звільнення зі служби чи внаслідок нещасного випадку або захворювання, що мали місце після звільнення, — з дня встановлення інвалідності.

Членам сімей зазначених військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та пенсіонерів з їх числа, які набули права на пенсію після смерті годувальника, — з дня виникнення права на пенсію, а батькам або дружині (чоловікові), які набули права на пенсію у зв’язку із втратою джерела засобів до існування, — з дня звернення за пенсією.

Пенсія за минулий час при несвоєчасному зверненні призначається з дня виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією.

Розділ 7. Виплата пенсій.

Пенсіонерам з числа військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей пенсії виплачуються органами соціального захисту населення за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від прописки. (Частина перша статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1081-XIV ( 1081-14 ) від 21.09.99)

Пенсіонерам з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членів їх сімей пенсії виплачуються установами Ощадного банку України за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від прописки, на підставі відповідних документів, які оформляються органами пенсійного забезпечення Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Головного управління командуючого Національною гвардією України, Управління державної охорони, інших військових формувань, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України. (Частина друга статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3946-12 від 04.02.94)

Розділ 8. Порядок перерахування пенсій.

Перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей у зв’язку із введенням в дію цього Закону провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку. Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів і не раніше, ніж з дня введення в дію цього Закону.

Призначені військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей пенсії перераховуються з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. (Частина третя статті 63 в редакції Закону N 3946-12 від 04.02.94).

Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону.

Рішення органів пенсійного забезпечення може бути оскаржено до вищих органів або до суду.

2. Зміни в пенсіях військовослужбовців та робітників органів внутрішніх справ

Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького й рядового складу органів внутрішніх справ” від 4 липня 2002 р. № 51–IV. Цей Закон змінює:

— перелік осіб, на яких поширюється дія норм цього Закону;

— деякі умови призначення пенсій за вислугу років;

— розміри пенсій за вислугу років;

— перелік осіб, яким може бути призначена пенсія у разі втрати годувальника;

— порядок обчислення заробітку (грошового забезпечення), з якого обчислюється пенсія.

Відтепер цей Закон визначає умови, норми й порядок пенсійного забезпечення таких категорій осіб:

— громадян України й військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

— осіб начальницького й рядового складу органів внутрішніх справ України;

— осіб начальницького складу податкової міліції;

— осіб начальницького й рядового складу кримінально–виконавчої системи України та членів їх сімей;

— військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної безпеки й внутрішніх справ СРСР, Національної гвардії України, — військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу в складі 1–го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л. Свободи, та членів їх сімей.

Встановлено, що право на пенсію за вислугу років мають особи офіцерського складу, прапорщики й мічмани; військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом; особи, які мають право на пенсію за цим Законом, звільнені зі служби незалежно від підстав та часу звільнення й досягли 45–річного віку; крім осіб, позбавлених військових або спеціальних звань, а також звільнених із служби в зв’язку з засудженням за навмисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння. Зрівняні надбавки до пенсій за вислугу років для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи й були віднесені до 2 і 3 категорій. Надбавка складатиме 5 % відповідних сум грошового забезпечення. На 5 %підвищені:

— загальний (граничний) розмір пенсії, обчислений відповідно до ст. 13 Закону – не більше 90 % відповідних сум грошового забезпечення;

— розмір пенсії особам, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС під час проходження служби й віднесені до категорії 1 – до 100 %, до категорії 2 – 95 %. Вдосконалено порядок звернень та розширено систему органів, які призначають відповідні пенсії. Зокрема, до існуючої системи органів включені органи пенсійного забезпечення Державної податкової адміністрації України й Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Закон встановлює, що середньомісячний заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей визначається в порядку, передбаченому частиною першою ст. 43 Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького й рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб”.

Висновки

Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України: військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Управління державної охорони, інших військових формувань, що створюються ВРУ, СБУ, осіб начальницького і рядового складу ОВС, осіб начальницького складу податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи та членів їх сімей, а також військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, КДБ, військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі 1-го Чехословацького корпусу під командуванням Л. Слободи та членів їх сімей.

Нарівні з військовослужбовцями забезпечуються: партизани і підпільники та члени їх сімей; робітники та службовці відповідних категорій, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на військовій службі в період Великої Вітчизняної війни чи на роботі в районах воєнних дій; військовозобов’язані, призвані на навчальні, спеціальні або перевірочні збори, котрі стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, які були отримані під час виконання службових обов’язків у період проходження цих зборів, та члени їх сімей; працівники воєнізованої охорони, які не підлягають державному соціальному страхуванню, та члени їх сімей.

Перелічені особи мають право на пенсію за вислугу років, у зв’язку з інвалідністю, в разі втрати годувальника. Пенсії призначаються й виплачуються тільки після звільнення зі служби.

Список використаних джерел

  1. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» від 20.12.91 р. № 2011-ХІІ // Відомості ВР України. — 1992. — № 15. — С. 191
  2. Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» від 9 квітня 1992 р. № 2262-12 // Відомості ВР України. — 1992. — № 29. — С. 399
  3. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення. Навч. посіб. – К.: Олан, 2004. – 311 с.
  4. Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні. — Х., 2001. – 168 с.
  5. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. спец, вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С. М. Синчук та ін. / За ред. П. Д. Пилипенка. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 496 с.
  6. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / За ред. І. С. Ярошенко. — К.: КНЕУ, 2004. — 96 с.
  7. http://pension.ukrinform.ua