Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Характеристика основних етанів соціологічного дослідження

Розрізняють кілька етапів дослідження: підготовчо-організаційний, збирання, обробка, аналіз інформації і підготовка висновків, впровадження одержаних результатів у практику.

Підготовчий етап дослідження є теоретичною основою всіх інших дослідницьких процедур. Помилки та прорахунку допущені на цьому етапі, дуже важко або неможливо виправити. Витрати часу на нього, як правило, значніше ніж на всі інші етапи.

 1. Підготовчий чи підготовчо-організаційний етап:
 • передпрограмне вивчення проблеми;
 • складання та затвердження робочого плану дослідження;
 • розробка та затвердження програми дослідження;
 • підготовка інструментарію (розробка анкет, бланків, інтерв’ю, карток аналізу документів, інструкцій інтерв’юерам, опитувачам та розмноження цих документів);
 • випробування, перевірка інструментарію (пілотне дослідження);
 • складання програми обробки даних.
 1. Збирання та обробка інформації:
 • збирання інформації;
 • підготовка зібраних даних до обробки (відбракування, кодування, узагальнення відкритих відповідей, уведення в ЕОМ);
 • опрацювання одержаної інформації.
 1. Аналіз та інтерпретація інформації:
 • аналіз результатів математичної обробки одержаної інформації;
 • розробка висновків та пропозицій (рекомендацій) за результатами соціологічного дослідження;
 • складання підсумкового документа соціологічного дослідження (інформації, інформаційної або аналітичної записки, звіту та додатків до нього).
 1. Впровадження одержаних результатів у практику:
 • складання доповідної записки;
 • підготовка проекту документа стосовно заходів чи пропозицій за результатами дослідження.

Перший етап є досить складним, тому розглянемо його докладніше. Починати роботу бажано з вивчення літератури, присвяченої цій проблемі, ознайомлення з матеріалами досліджень з аналогічної тематики, відповідними статистичними даними.

На цьому етапі розробляються програма та робочий план дослідження, складається методика, встановлюється система збирання первинних даних, готується програма їх опрацювання, вибираються об’єкти дослідження тощо.

Робочий план соціологічного дослідження має оперативний характер. У ньому визначається послідовність проведення робіт та намічених процедур. Він містить перелік основних етапів дослідження, методів збирання, обробки та аналізу інформації, видів звітності, очікуваних результатів, матеріальні і трудові витрати, терміни виконання цих робіт.