Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Взаємодія підрозділів захисту економіки Національної поліції України з державним казначейством та державною аудиторською службою України під час виявлення та документування привласнення та розтрати бюджетних коштів

За результатами застосування методик економіко- правового аналізу, системного аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, присвяченої питанням взаємодії уповноважених оперативних підрозділів з іншими суб’єктами протидії злочинам у бюджетній сфері, нами було доведено, що така взаємодія переважно здійснюється з Державним казначейством та Державною аудиторською службою України. Це комплексна діяльність, заснована на законах і підзаконних нормативних актах (відомчих інструкціях), не підлеглих один одному органів з організації та узгодження цілей, місця і часу спільних дій, з розподілом компетенції, функцій, повноважень, взаємних обов’язків, на період формування, розподілу та використання бюджетних коштів, реалізації оперативно- значимої інформації, напрямів на виконання програм, рішень Президента та Уряду України щодо протидії злочинів у бюджетній сфері.

Акцентовано, що ефективна взаємодія оперативних підрозділів з органами Державного казначейства та Державної аудиторської служби України є запорукою успіху з досягнення так званого принципу «збігання інтересів» цих суб’єктів, яких в межах їхніх повноважень залучають до заходів відповідно до ліній обслуговування та сфер повноважень.

Результати вивчення емпіричного матеріалу дали змогу підсумувати, що необхідно розробити і невідкладно прийняти Інструкцію з взаємодії уповноважених оперативних підрозділів Національної поліції з органами Державного казначейства та Державної аудиторської служби України. Цей документ має передбачати порядок розгляду звернень уповноважених оперативних підрозділів, призначення, організації та проведення контрольних заходів, передачі матеріалів ревізій, зворотного інформування про результати розгляду переданих матеріалів, виділення спеціалістів тощо.

Доцільно, щоб така взаємодія оперативних підрозділів з органами Державного казначейства та Державної аудиторської служби України передбачала такі форми: 1) обмін інформацією; 2) участь службових осіб органів, уповноважених на проведення ревізій і перевірок, у їх проведенні як спеціалістів та безпосереднє здійснення контрольних заходів, ініціатором яких виступає оперативний підрозділ. До того ж, результати практичної діяльності засвідчують, що за змістом роботи, яка виконується, така взаємодія є інформаційною, консультативно- методичною, функціональною та організаційною. Також доцільно, щоб:

а)       у структурі підрозділів захисту економіки Національної поліції України було створено власні органи аудиту. Їх метою був би перехід від функцій контролю до аудиту для запобігання нецільовому, неефективному використанню бюджетних коштів та майна, переорієнтування інспектування саме на значні фінансові порушення, а також забезпечення проведення ревізій виключно на основі ризиків;

б)       в структуру оперативних підрозділів захисту економіки було введено посаду «офіцер із взаємодії»;

в)       було внесено зміни до ст. 36. 40 Кримінального процесуального кодексу України щодо надання повноважень слідчому, прокурору на призначення ревізій, які були позбавлені цього права.