Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Фізкультура та спорт

Розвиток інституту спорту в умовах глобалізації
Кириленко О.М. канд. соц.. наук, доцент Рівненський державний гуманітарний університет Актуальність проблеми. Фізичне виховання та спорт як основні елементи фізичної культури відіграють велику та зростаючу роль в житті суспільства.... докладніше


Суспільно-феноменальна суть фізичної культури
Передусім, встановимо, що вихідною тезою у нашому аналізі є положення про те, що фізична культура, що означає явище соціальне, є поняттям ширшим за обсягом аніж спорт і включає його... докладніше


Наука в олимпийском спорте. Спорт в Китае: история развития и современное состояние
Введение Китай богат на Олимпийских чемпионов, которые с детства фанатично занимаются спортом. И кладут на Олимп не только медали, но и свое здоровье. Сегодня спорт в Китае — это... докладніше


Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья
Вступ Сегодня существует более 300 вариантов определения понятия «здоровье»: одни характеризуют здоровье как отсутствие болезней, другие — как способность сохранять равновесие между организмом и постоянно меняющейся внешней и внутренней... докладніше


Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
Введение Для понятия «здоровый образ жизни», объединяющего все сферы жизнедеятельности личности, коллектива, социальной группы, нации, наиболее актуальной и универсальной составляющей является физическая культура и спорт. Физическая культура, являясь одной... докладніше


Фізична культура в Україні: культурологічний аналіз
Вступ Актуальність теми. У сучасних умовах підвищується роль фізичної культури як невід’ємної частини загальної культури суспільства і все більшого значення набувають її соціальні функції. Фізична культура функціонально пристосовується до... докладніше


Національна Федерація спортивного туризму України (НФСТУ)
Структура Національної Федерації спортивного туризму  України Федерацію спортивного туризму України створено 22 вересня 2000 року на Установчому з’їзді, що проходив у м.Вінниці, та зареєстровано Міністерством юстиції України 8 лютого... докладніше


Вправи у фітнес залах на м`ячі
Вступ Аеробіка з використанням гімнастичних м’ячів — це заняття з розподілом ударного навантаження — практично повна її відсутність на нижніх кінцівках і збільшення ролі м’язів спини в підтримці рівноваги... докладніше


Гигиенические особенности занятий фехтованием
1. Гигиенические требования к местам занятий 1.1 О гигиене одежды фехтовальщика Основные гигиенические требования к одежде следующие: она должна быть пористой при хорошей воздухопроницаемости и гигроскопичности. Этим требованиям отвечает... докладніше