Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Повноваження суб’єктів державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Суб’єктами державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності є:

 • Верховна Рада України;
 • Президент України;
 • Кабінет Міністрів України;
 • Міністерство України у справах науки і технологій.

Верховна Рада України:

 • здійснює державне регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
 • визначає основні засади і напрями державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
 • затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та загальнодержавні (національні) програми науково-технічного розвитку України;
 • здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.

Президент України відповідно до Конституції та законів України:

 • визначає систему органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності в Україні;
 • забезпечує здійснення контролю за формуванням та функціонуванням системи державного управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
 • створює консультативно-дорадчу раду з питань науки і науково-технічної політики, яка сприяє формуванню державної політики щодо розвитку науки, визначенню пріоритетних науково-технічних напрямів, виробленню стратегії науково-технологічного та інноваційного розвитку, розглядає пропозиції щодо ефективного використання коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на розвиток науки, технологій та інновацій, щодо удосконалення структури управління наукою, системи підготовки і атестації кадрів.

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади:

 • здійснює науково-технічну політику держави;
 • подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та їх матеріально технічного забезпечення;
 • забезпечує реалізацію загальнодержавних науково-технічних програм;
 • затверджує державні (міжвідомчі) науково-технічні програми відповідно до визначених Верховною Радою України пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

Міністерство України у справах науки і технологій є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення у життя державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Міністерство України у справах науки і технологій:

 • розробляє засади наукового і науково-технічного розвитку України;
 • забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України;
 • організує та координує інноваційну діяльність;
 • координує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної інформації;
 • координує діяльність органів виконавчої влади щодо розроблення загальнодержавних наукових і науково-технічних програм та контролює їх виконання;
 • здійснює керівництво системою наукової і науково-технічної експертизи;
 • забезпечує інтеграцію вітчизняної науки у світовий науковий простір із збереженням і захистом національних пріоритетів;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.