Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Економіка підприємства

Предмет, метод і задачі курсу «Економіка підприємства»
Вступ Економіка – це наука про те, як суспільство використовує визначені, обмежені ресурси для виробництва корисних продуктів (послуг) і розподіляє їх серед різних груп людей. Тому економіка підприємства –... докладніше


Нормативно-правова інформація для економічного аналізу
Вступ Економічний аналіз є прикладною економічною наукою та практичною діяльністю з відповідними системоутворюючими ознаками. Економічний аналіз як прикладна функціональна наука тісно взаємопов’язана із практикою: вивчає, розробляє, удосконалює методи отримання,... докладніше


Управління витратами на підприємстві
Вступ Ефективність функціонування підприємства залежить від ефективного використання усіх видів ресурсів, що обумовлює необхідність поступового переходу до єдиної системи управління витратами, особливо в галузі зв’язку. Перевагами впровадження такої системи... докладніше


Поняття та суть безпеки бізнесу як стану захищеності від протиправної діяльності
Вступ На сьогоднішній день не існує чітко визначеного поняття економічної безпеки підприємництва. На нашу думку, найбільш вдалим визначенням безпеки підприємництва є «сукупність організаційно-правових, технічних, економічних, фінансових, інформаційно-аналітичних та інших... докладніше


Планування технічного розвитку на підприємствах зв’язку
Вступ В умовах функціонування соціально-орієнтованої ринкової економіки, посилення ролі та значення людського капіталу, розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій гостро виникла потреба розробки, удосконалення та застосування технічного розвитку, який в... докладніше


Визначення ключових факторів успіху (конкурентних переваг) підприємства
Вступ У ринковій економіці будь-яке підприємство функціонує в певному конкурентному середовищі, а тому бере участь у конкурентній боротьбі. Роль конкурентного середовища у загальному розвитку ринкової економіки і його вплив... докладніше


Особливості формування лінійно-функціональних дивізіональних організаційних структур служб логістики
Вступ У науковій і практичній літературі визначенню ефективності функціонування організаційних структур управління підприємств (ОСУ) приділено не достатньо уваги. Це пояснюється відсутністю методичних підходів до визначення оптимальності і ефективності організаційних... докладніше


Загальні технології харчових виробництв
1. Види і сорти патоки. Принципова схема виробництва патоки. Призначення основних технологічних операцій Патока — це густий, тягучий солодкий продукт, одержуваний оцукрювання (гідролізом) крохмалю (головним чином картопляного і маїсового)... докладніше


Стратегія мінімізації витрат підприємства
Вступ Оскільки витрати є головним обмежувачем прибутку і одночасно головним фактором, що впливає на обсяг пропозиції, то при здійсненні управлінської діяльності керівництву необхідно провести детальний аналіз вже наявних витрат,... докладніше


Галузева специфіка аналізу прибутковості підприємства
Вступ Роки незалежності дали свої позитивні результати в усіх сферах суспільного життя в Україні, крім економіки. Економіка сьогодні знаходиться в стадії, яку деякі економісти не без підстав називають катастрофічною... докладніше