Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Економіка підприємства

Еволюція концепції логістики. Науково-методологічна база логістики
Вступ Логістика — досить нове для нас поняття: бібліотеки ще не виокремлюють її як самостійний науковий напрям, на підприємствах про неї, схоже, нічого невідомо, а вітчизняних літературних джерел на... докладніше


Вибір методів прогнозування в умовах використання інформаційних технологій
Вступ Система методів прогнозування формується через фіксацію можливих і структурованих за певними ознаками методів розробки прогнозів майбутнього стану того чи того суб’єкта господарювання. Залежно від джерел інформації, технології її... докладніше


Антикризисное управление предприятием
1. Научная эволюция. Теория антикризисного управления Термин «антикризисное управление» возник сравнительно недавно. Считается, что причина его появления это реформирование российской экономики и возникновение большого количества предприятий, находящихся на грани... докладніше


Показники ефективності об’єднань підприємств
Вступ Досить часто необхідно приймати рішення про ведення діяльності як самостійного суб’єкта господарювання чи як учасника об’єднання. Актуальність об’єднань підприємств пояснюють тим, що в разі співпраці й ефективного використання... докладніше


Система стандартизації
Вступ В усіх промислово розвинених країнах підвищення рівня виробництва, поліпшення якості продукції і зростання життєвого рівня населення тісно пов’язані з широким використанням стандартизації в галузі охорони природи. Стандартизація є... докладніше


Розробка і аналіз реалізації проекту з використання засобів Microsoft Progekt, CPM, PERT
Вступ Системи автоматизації управління проектами – це програмні системи, що дозволяють автоматизувати одну або декілька складових управління проектами: складання календарного плану робіт, управління ресурсами, витратами, ризиками, якістю тощо. Зазвичай... докладніше


Існуючі системи експертизи
У практиці Торгово-промислової палати України розрізняють такі види експертиз: основну (первинну), додаткову, повторну, комплексну та контрольну. За останній час в Україні прийняті законодавчі акти, які регулюють проведення окремих експертиз.... докладніше


Морфологічний аналіз і синтез технічних рішень
Вступ На сьогодні технологічне передбачення набуває ролі найважливішої методології інноваційного і соціально-економічного розвитку сучасного суспільства як на національному чи регіональному рівні, так і на рівні окремих галузей промисловості або... докладніше


Види підприємницьких планів
Вступ Планування — це процес формування місії та цілей організації, вибору специфічних стратегій для визначення та отримання необхідних ресурсів та їх розподілу з метою забезпечення ефективної роботи організації у... докладніше


Завдання системи управління товарно-матеріальними запасами
В умовах конкуренції, що загострилася, серед заходів, за допомогою яких можна забезпечити раціоналізацію виробництва і удосконалити його технологію, слід виділити зниження тривалості виробничого циклу і часу зберігання запасів в... докладніше