ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Економіка підприємства

Еволюція розвитку бізнесу та підприємництва. Теорії підприємництва
Вступ Історичний розвиток підприємництва та бізнесу Аналіз проблеми підприємництва в курсах політичної економії, макро- та мікроекономіки Висновки Список використаної літератури Вступ Перехідний стан економіки України актуалізував проблему підприємництва. Адже... докладніше


Логістика господарських зв’язків підприємства
Вступ Необхідність застосування логістики промисловими підприємствами Особливості формування логістичних зв’язків на підприємстві Висновки Список використаної літератури Вступ Термін “логістика”, відомий донедавна лише вузькому колу спеціалістів, набуває сьогодні широкого розповсюдження.... докладніше


Механізм реалізації стратегічного плану
Вступ Поняття стратегічного планування та його місце в системі планування розвитку підприємства Розробка і реалізація стратегічного плану Особливості реалізації стратегічних планів на підприємствах Висновки Список використаної літератури Вступ Розробляючи... докладніше


Мотиваційний потенціал керівника, як чинник підвищення ефективності управління персоналом
Вступ Економічні перетворення в нашій країні не будуть успішними, якщо докорінним чином не буде змінена система управління на промислових підприємствах, а саме, управління персоналом. Адже, підприємство, як роботодавець, повинно... докладніше


Принципи стратегічної діяльності підприємства
Вступ Принципи стратегічного планування Бар’єри стратегічного планування Подолання бар’єрів Висновки Список використаних джерел  Вступ  Практика процвітаючих підприємств доводить, що розробка стратегій, як правило, завершується формуванням більш або менш обгрунтованих... докладніше


Стратегічна гнучкість та вразливість підприємства
Вступ Основні напрямки стратегічної програми підприємства Стратегічна вразливість підприємства Синергізм в системі управління стратегічною гнучкістю підприємства Висновки Список використаних джерел Вступ Аналізуючи складну економічну ситуацію в країні, слід зазначити,... докладніше


Комерційна діяльність посередницьких підприємств
Вступ Успішна комерційна діяльність фірми залежить від організації маркетингу. Це виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення і задоволення потреб у його продукції (послугах) за допомогою обміну з метою отримання... докладніше


Процес оцінки фінансової діяльності підприємства
ВСТУП Актуальність.  Проблема аналізу фінансового стану підприємства та його оцінки є актуальною і сьогодні, оскільки з одного боку, він є результатом діяльності підприємства, тобто його досягнення, а з другого... докладніше