ReferatsS

Тількі тссссс…

Економіка підприємства

Фактори планування успішної організації
ВСТУП. Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ. 1.1. Поняття організації. 1.2. Загальні характеристики організацій та складові її успіху. Розділ 2. Суть і зміст планування та його основні фактори 2.1.... докладніше


Управління трудовими ресурсами підприємства готельного господарства в умовах ринкових відносин
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти управління трудовими ресурсами підприємства готельного господарства. 1.1. Поняття і сутність управління трудовими ресурсами підприємств готельного господарства. 1.2. Принципи та методи управління трудовими ресурсами підприємств... докладніше


Форма організації виробництва
Вступ. 1. Концентрація виробництва. 1.1. Сутність, форми і показники рівня концентрації. 1.2. Економічні аспекти концентрації. 1.3. Оптимальний розмір підприємства. 2. Спеціалізація і кооперування виробництва. 2.1. Сутність, форми і показники... докладніше


Исследование операций
1. Симплекс-метод решения ОЗЛП. 2. Распределительный метод оптимизации опорных планов ТЗ. 3. Прямая и обратная прогонка модели ОП. Оптимальные и условно оптимальные решения. Список использованной литературы. 1. Симплекс-метод решения... докладніше


Бизнес — план кафе ´´Блинная
1..Теоретические основы бизнес планирования на предприятиях 1.1. Роль планирования финансово-экономической деятельности предприятий 1.2. Бизнес-план, как метод осуществления финансово-экономической деятельности предприятия 2. Государственное регулирование деятельности предприятий общественного питания 2.1 Особенности... докладніше


Якість продукції. Міжнародні системи сертифікації продукції
Вступ. 1. Поняття якості та її оцінка. 2. Міжнародні системи сертифікації продукції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, усіх окремих... докладніше


Важелі державного регулювання монополій
Вступ. 1. Державне регулювання природних монополій в Україні. 2. Основні важелі регулювання монополій в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Не викликає сумніву і заперечень той факт, що монополія... докладніше


Технология программирования
1. Требования к современным технологиям программирования. 2. Метод технологии программирования от данных. 3. Технология настройки тестирования программ. Список использованной литературы.. 1. Требования к современным технологиям программирования В настоящее время... докладніше


Аналіз функціонування капіталу і виробничих фондів на підприємстві
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування капіталу і виробничих фондів 1.1. Сутність і види капіталу 1.2. Оцінка, класифікація та структура основних фондів 1.3. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів... докладніше


Контролінг: теоретичні питання
Вступ. 1. Сутність контролінгу та його необхідність. 2. Інструменти та методи контролінгу. 2.1. Портфельний аналіз. 3. Фінансовий план. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Контролінг — це синтетична дисципліна, яка... докладніше