ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Економіка підприємства

Комерційна діяльність посередницьких підприємств
Вступ Успішна комерційна діяльність фірми залежить від організації маркетингу. Це виробничо-комерційна діяльність підприємства, спрямована на виявлення і задоволення потреб у його продукції (послугах) за допомогою обміну з метою отримання... докладніше


Процес оцінки фінансової діяльності підприємства
ВСТУП Актуальність.  Проблема аналізу фінансового стану підприємства та його оцінки є актуальною і сьогодні, оскільки з одного боку, він є результатом діяльності підприємства, тобто його досягнення, а з другого... докладніше


Фактори планування успішної організації
ВСТУП. Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ. 1.1. Поняття організації. 1.2. Загальні характеристики організацій та складові її успіху. Розділ 2. Суть і зміст планування та його основні фактори 2.1.... докладніше


Управління трудовими ресурсами підприємства готельного господарства в умовах ринкових відносин
Вступ. Розділ 1. Теоретичні аспекти управління трудовими ресурсами підприємства готельного господарства. 1.1. Поняття і сутність управління трудовими ресурсами підприємств готельного господарства. 1.2. Принципи та методи управління трудовими ресурсами підприємств... докладніше


Форма організації виробництва
Вступ. 1. Концентрація виробництва. 1.1. Сутність, форми і показники рівня концентрації. 1.2. Економічні аспекти концентрації. 1.3. Оптимальний розмір підприємства. 2. Спеціалізація і кооперування виробництва. 2.1. Сутність, форми і показники... докладніше


Исследование операций
1. Симплекс-метод решения ОЗЛП. 2. Распределительный метод оптимизации опорных планов ТЗ. 3. Прямая и обратная прогонка модели ОП. Оптимальные и условно оптимальные решения. Список использованной литературы. 1. Симплекс-метод решения... докладніше


Бизнес — план кафе ´´Блинная
1..Теоретические основы бизнес планирования на предприятиях 1.1. Роль планирования финансово-экономической деятельности предприятий 1.2. Бизнес-план, как метод осуществления финансово-экономической деятельности предприятия 2. Государственное регулирование деятельности предприятий общественного питания 2.1 Особенности... докладніше


Якість продукції. Міжнародні системи сертифікації продукції
Вступ. 1. Поняття якості та її оцінка. 2. Міжнародні системи сертифікації продукції. Висновки. Список використаної літератури. Вступ В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, усіх окремих... докладніше


Важелі державного регулювання монополій
Вступ. 1. Державне регулювання природних монополій в Україні. 2. Основні важелі регулювання монополій в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Не викликає сумніву і заперечень той факт, що монополія... докладніше


Технология программирования
1. Требования к современным технологиям программирования. 2. Метод технологии программирования от данных. 3. Технология настройки тестирования программ. Список использованной литературы.. 1. Требования к современным технологиям программирования В настоящее время... докладніше