Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Торговельний патент: умови призвання, вартість, термін дії

Торговий патент – це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності чи його структурного підрозділу займатися певними видами підприємницької діяльності.

Тільки при наявності торгового патенту можливо займатися наступними видами підприємницької діяльності:

 • торговельною діяльністю;
 • діяльністю у сфері торгівлі іноземною валютою;
 • діяльністю у сфері грального бізнесу;
 • діяльністю з надання побутових послуг.

Перелік видів діяльності, які підлягають патентуванню, є  вичерпним.

Суб’єктами правовідносин, які підлягають регулюванню згідно Закону “Про патентування…”, є:

 • фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.
 • юридичні особи.
 • їх відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення тощо).

Без придбання торгового патенту мають право здійснювати торговельну діяльність суб’єкти, які здійснюють продаж виключно товарами вітчизняного виробництва, згідно переліку, встановленого Законом “Про патентування…”: хліб та хлібобулочні вироби; борошно; сіль, цукор, олія соняшникова та кукурудзяна; молоко та молочна продукція та ін.

Види торгового патенту:

 • звичайний торговий патент.
 • пільговий торговий патент – патент, який видається суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю виключно товарами вітчизняного виробництва вказаними у Законі “Про патентування…”: поштові марки, конверти, періодичні видання, проїзні квитки, товари народних промислів, готові лікарські засоби, вугілля, дрова, мило господарське, сірники, насіння овочевих культур та квітів і ін. Крім цього пільговий торговий патент видається підприємцям, які здійснюють торговельну діяльність на території військових частин виключно товарами військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців. У пільговому патенті обов’язково дається перелік товарів, якими здійснюється торгівля. Вартість пільгового торгового патенту 25 грн. на весь термін дії патенту.
 • короткостроковий торговий патент – на строк від 1 до 15 днів. Його необхідно придбати для торгівлі на ярмарках, виставках-продажах та інших короткострокових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товару. Вартість короткострокового торгового патенту за один день торгівлі 10 грн.
 • спеціальний торговий патент – державне свідоцтво, яке засвідчує право на особливий порядок оподаткування. Такий патент мають право придбати торговці, які здійснюють торговельну діяльність в одному приміщенні, будівлі або його частині, окрім ринків, при умові, що всі суб’єкти підприємницької діяльності придбають спеціальні торгові патенти. Вартість спеціального торгового патенту встановлюється органами місцевого самоврядування щорічно.

Суб’єкт підприємницької діяльності, який придбав спеціальний торговий патент не сплачує деякі види податків та зборів: на додану вартість, на доходи фізичних осіб, на прибуток підприємств, комунальний збір, ринковий збір та деякі інші.

Юридичні особи, які придбали спеціальний торговий патент ведуть бухгалтерський облік відповідно до існуючого законодавства, а фізичні особи – вести книгу обліку доходів і витрат у порядку встановленому центральним податковим органом.

Фізичні особи, які займаються виключно такими видами підприємницької діяльності, які вказані в патенті, звільняються від обов’язку подання декларації як суб’єкти підприємницької діяльності і подають декларації про свої доходи як громадяни, які не займаються підприємницькою діяльністю.

Не потребує патентування:

 • реалізація суб’єктом підприємницької діяльності продукції власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ним у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення цього суб’єкта;
 • діяльність суб’єктів підприємництва з закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);
 • діяльність у торговельно-виробничій сфері (громадське харчування) на підприємствах, в установах, організаціях, у тому числі навчальних закладах, з обслуговування виключно працівників цих підприємств, установ, організацій та учнів і студентів у навчальних закладах. У разі придбання пільгового торгового патенту, суб’єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі 25 гривень за весь термін дії патенту.

Відповідальність суб’єктів підприемницької діяльності за порушення вимог законодавства про патентування Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торговельну діяльність, операції з торгівлі готівковими валютними цінностями, операції з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, у разі порушення вимог Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» несуть таку відповідальність:

 • за порушення строків сплати або неповне внесення чергових платежів нараховується пеня на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їхньої наявності) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України на день виникнення такого податкового боргу або на день його (час тини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті;
 • за порушення порядку використання торгового патенту сплачують штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць;
 • за здійснення операцій, що підлягають патентуванню без одержання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку використання торгового патенту, сплачують штраф у подвійному розмірі вартості торгового патенту за повний термін діяльності суб’єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням;
 • за здійснення операцій з реалізації товарів, що потребують видачі пільгового торгового патенту без його одержання або з порушенням порядку одержання та використання пільгового торгового патенту, сплачують штраф у п’ятикратному розмірі вартості пільгового торгового патенту;
 • за здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового патенту сплачують штраф у подвійному розмірі вартості короткотермінового патенту за повний термін діяльності суб’єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням. До дня сплати штрафів, а також до придбання торгового патенту або оформлення пільгового торгового патенту діяльність відповідних суб’єктів підприємницької діяльності зупиняється.

Штрафи підлягають сплаті порушником у п’ятиденний термін відповідно до законодавства. Посадові особи та громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності у разі порушення вимог законодавства притягаються до адміністративної відповідальності.