Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Політика, політологія

Яким за Гегелем є політолого-правничий сенс поняття "Правова демократична держава"
Вступ Розділ 1. Вчення Г. Гегеля про право і державу Розділ 2. Особливості правової держави за Г.Гегелем Розділ 3. Гегель і проблема діалектики громадянського суспільства та правової держави Висновки... докладніше


Фактори впливу на соціально-політичну нестабільність в Україні
Вступ Актуальність. В сучасних умовах проблема політичних змін в Україні набуває особливої гостроти. Не менш важливою є і проблема збереження стабільності. Українським вченим належить пояснити політичні зміни, які відбулися... докладніше


Типологія політичних режимів сучасності на прикладі Росії та Китаю
Вступ 1. Типологія політичних режимів 1.1. Визначення політичного режиму 1.2. Типи політичних режимів 1.3. Типологія політичних систем сучасного суспільства 2. Характеристика політичних режимів Росії та Китаю 2.1. Росія: державний... докладніше


Чинники забезпечення інформаційної безпеки держави на регіональному рівні
Зміст Вступ 1. Класифікація загроз інформаційній безпеці 2. Чинники інформаційної безпеки в країні 3. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави 4. Основні пріоритети інформаційної безпеки Висновки Список використаної літератури Вступ... докладніше


Всеволод Голубович: життєвий шлях та політична діяльність
Вступ Всеволод Олександрович Голубович — український громадсько-політичний і державний діяч. Свою зовнішньополітичну діяльність В. Голубович розпочав із формування дипломатичної служби України для вироблення умов визнання УНР іноземними державами під... докладніше


Етнополітична ситуація в сучасній Україні
Вступ 1. Загальні особливості етнополітичної ситуації в Україні 2. Чинники дестабілізації етнополітичної сфери 3. Концептуальні підходи до формування етнополітики в Україні Висновки Список використаних джерел Вступ Українське суспільство ніколи... докладніше


Політичні погляди Платона
Зміст Вступ Розділ 1. Загальна характеристика політичних поглядів Платона Розділ 2. Політична філософія Платона 2.1. Типи державного ладу за Платоном 2.2. Ідеальна держава Платона Розділ 3. Особливості політико-правової думки... докладніше


Особливості політичної системи України
Вступ 1. Формування політичної системи і державності України 2. Особливості політичної системи України Висновки Список використаних джерел Вступ Політична система в Україні є той необхідний механізм, з допомогою якого... докладніше


Геополітика в контексті глобальних суспільних процесів сучасності
Вступ Актуальність теми. Необхідність наукового обґрунтування зовнішньої та оборонної політики держави сьогодні є аксіомою. Так, в силу кардинальних геополітичних змін, які сталися наприкінці ХХ століття, значно зростає роль геополітичного... докладніше


Політичні системи сучасного, традиційного та постсучасного суспільства
Вступ Тема розвитку політичної системи в Україні особливо актуальна на сучасному етапі трансформаційних перетворень у нашій країні, адже відомо, що становлення багатопартійної системи, розміщення партій та різні конфігурації їх... докладніше