ReferatsS

Все для студентов и самообразования

Основи наукових досліджень

Оформлення результатів наукових досліджень
Основні правила оформлення звіту про НДР Результати теоретичних та експериментальних робіт, залежно від мети і задачі дослідження, можуть бути використані для складання вихідних даних на проектування дослідних установок, удосконаленні... докладніше


Обробка й аналіз інформаційних даних
Велике значення в сучасній науці набрали статистичні методи, які дозволяють визначати середні значення, характеризуючи всю сукупність предметів, що вивчаються. «Застосовуючи статистичний метод, ми не можемо передбачити поведінку окремого індивідуума... докладніше


Основи проведення експериментального дослідження
Для дослідників-початківців дуже важливо мати уявлення про методологію та методи наукової творчості, оскільки саме на перших кроках до оволодіння навичками наукової роботи найбільше виникає питань саме методологічного характеру. Передусім... докладніше


Наукова інформація і її організація в Україні
Кожне покоління вчених залишало людству результати своїх пошуків у вигляді різноманітних джерел інформації. Існують 2 особливості, які характерні для споживання інформації: Інформаційний голод — коли споживач не може знайти... докладніше


Підготовка і планування науково-дослідної роботи
Наукове дослідження — це складний і багатогранний процес, у якому поєднуються організаційні, технічні, економічні, правові і психологічні аспекти. Співвідношення означених аспектів у кожному науковому дослідженні має неповторну специфіку. Дослідження... докладніше


Прогнозування та пошук рішень
В наш час, за оцінками вчених, нараховується понад 200 різних методів прогнозування. Однак, на практиці використовується в якості основних 15-20 методів. Метод прогнозування — сукупність способів і прийомів мислення,... докладніше


Робоча гіпотеза та організація підбору матеріалу
Величезну роль у розвитку наукового знання відіграє така форма теоретичного мислення, як гіпотеза. Гіпотеза (від грец. основа, припущення) — це науково обґрунтоване припущення про існування явищ, про внутрішню структуру... докладніше


Основні види і ознаки наукового дослідження
Процес руху людської думки від незнання до знання називають науковим пізнанням. Діалектика процесу пізнання полягає у суперечності між обмеженістю наших знань і безмежною складністю об’єктивної дійсності. Процес пізнання починається... докладніше


Основні риси наукового працівника
Наукова діяльність — це інтелектуальна творча діяльність, ефективність якої залежить від кваліфікації і творчих здібностей науковців. Науково-дослідницькою діяльністю займається значне коло людей. Тих, хто робить це постійно, називають суб’єктами... докладніше


Наука як самостійна виробнича сила
Наука — це динамічна система об’єктивних знань про взаємозв’язки, які були отримані і розвиваються в результаті спеціальної громадської діяльності, і які перетворюються завдяки їх використанню у безпосередню практичну силу... докладніше