Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Документознавство, діловодство

Поль Отле і документаційна наука
Вступ Однією з найдискусійніших проблем сучасного документознавства є визначення структури цієї науки та її місця серед інших наукових і навчальних дисциплін. Н. М. Кушнаренко стверджує, що документознавство — це... докладніше


Проблеми голографічного захисту носіїв інформації, документів і товарів
Вступ Виробництво, підробка контрафактної продукції є суттєвою проблемою для держави, яка зашкоджує іміджу авторитетного товаровиробника, а споживання шкодить всім нам – споживачам. Підробляють алкогольні, безалкогольні напої, продукти харчування, лікарські... докладніше


Автоматизована класифікація документів
Вступ Актуальність теми. В XX ст. відкрилися можливості автоматизації широкого кола бібліотечних процесів (зокрема, обслуговування читачів) у зв’язку з розповсюдженням у країні зарубіжних персональних комп’ютерів, що мають в порівнянні... докладніше


Автоматизовані бібліотечні інформаційні системи
Вступ Актуальність теми. Для визначення ролі бібліотек у глобальній інформаційній інфраструктурі, яка зароджується, необхідно проаналізувати досягнення і прорахунки минулого, дослідити й відтворити цілісну картину розвитку інформаційних технологій, що застосовуються... докладніше


Джерела основного тексту та їх використання
Вступ Редакторська професія передбачає набуття її представником умінь і навичок кваліфіковано працювати з текстами, які мають різне цільове призначення, належать до різних тематичних розділів та мають різну знакову природу... докладніше


Заяви, їх сутність та види заяв, особливості складання
Вступ Документи по особовому складу створюються з приводу прийняття працівників на роботу, звільнення їх, переведення на іншу роботу, надання відпусток, заохочення, накладання дисциплінарних стягнень. До таких документів належать: особові... докладніше


Єдина Державна система діловодства
1. Єдина Державна система діловодства Єдина державна система діловодства (ЄДСД) — це наукововпорядкований комплекс основних положень, норм, правил і рекомендацій, які регламентують процеси діловодства. Створенню ЄДСД передувало всебічному вивченню... докладніше


Апарат книги. Патентний документ. Патентна система в Україні та закордоном
1. Апарат книги Роботу з книгою треба розпочинати з ознайомлення з нею. Це дасть загальну уяву про основну тему та ідею книги, про особливості викладу матеріалу, стиль, сприятиме плануванню... докладніше


Структура документації систем управління якістю та порядок її розроблення
Оскільки відмінною рисою системи якості, яка відповідає вимогам стандартів ІСО серії 9000, є сувора документованість її побудови й функціонування, то документація має оформлятися за стандартною ієрархією (рис. 1). Будь-яка... докладніше


Офіційне видання: поняття, складання та вимоги
Вступ Поняття документа, його ознаки, властивості та функції 1.1.  Сутність поняття «документ» 1.2. Властивості та  ознаки документа 1.3. Функції документа 1.4. Підготовка до складання  документів Офіційне видання 2.1. Поняття... докладніше