Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Документознавство, діловодство

Дослідження системи документообігу установи та шляхи його удосконалення (На матеріалах деканату заочної форми АМУ)
ВСТУП Актуальність теми. Документообіг в державі є системою, що матеріалізує процеси збору, перетворення, зберігання інформації, а також процеси управління: підготовку та прийняття рішень, контроль за їх виконанням. В підвищенні... докладніше


Зв`язок документології з іншими науками
Вступ Актуальність теми. Проблеми формування термінології сучасного документознавства, зокрема управлінського, також безпосередньо пов’язані з поняттями документних потоків та масивів. Документні потоки та масиви – це складні явища і визначити... докладніше


Характеристика серії бібліографічних посібників на ПБУ «Українські письменники»
Вступ У сучасних умовах на особливу увагу дослідників заслуговують видання, покликані задовольнити інформаційні потреби широких кіл читачів. Це різноманітні довідники, насамперед ті, що скеровують подальшу самостійну роботу, адже подають... докладніше


Складові довідково-бібліографічного апарату бібліотеки як основи бібліографічної діяльності
Вступ Довідково-бібліографічний відділ здійснює інформаційне і довідково-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу, науково-педагогічної та науково-дослідницької діяльності вищого навчального закладу. Відділ проводить формування фонду відділу, ведення довідково-бібліографічного апарату. Важливою ланкою в роботі... докладніше


Характеристика системи “Літописів книжкової палати України”
Вступ Значний обсяг документного потоку, постійне збільшення якого обумовлено наростанням суспільного прогресу, ускладненням інформаційних потреб, вимагає обов’язкового вдосконалення   процесів   бібліографічного   опрацювання документів з урахуванням запитів суспільства на основі сучасних... докладніше


Характеристика бібліотечного посібника Швецова-Водка. Вступ до бібліографії
Вступ Сучасний науковий підхід до вивчення бібліографічної діяльності передбачає знайомство студентів з основами бібліографознавства. Бібліографознавство — одна із спеціальних дисциплін, що забезпечують підготовку фахівців з книжкової справи та інформаційної... докладніше


Міжнародне співробітництво в галузі каталогізації
Вступ Актуальність теми. Розвиток каталогізації, переведення її технології на сучасну інформаційну основу є життєво важливим фактором для національного бібліотекознавства, оскільки як суб’єкт документальних комунікацій вона значно впливає на виконання... докладніше


Методи аналізу документів
Типи аналізу. Традиційний аналіз. Формалізований аналіз. Поняття про контент-аналіз. Основні процедури контент-аналізу. Типи інформаційних масивів та одиниць контент-аналізу. Примірна класифікація одиниць конвент-аналізу Методи аналізу документальних джерел поділяють на неформалізовані... докладніше


Поль Отле і документаційна наука
Вступ Однією з найдискусійніших проблем сучасного документознавства є визначення структури цієї науки та її місця серед інших наукових і навчальних дисциплін. Н. М. Кушнаренко стверджує, що документознавство — це... докладніше


Проблеми голографічного захисту носіїв інформації, документів і товарів
Вступ Виробництво, підробка контрафактної продукції є суттєвою проблемою для держави, яка зашкоджує іміджу авторитетного товаровиробника, а споживання шкодить всім нам – споживачам. Підробляють алкогольні, безалкогольні напої, продукти харчування, лікарські... докладніше