Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Страхування

Поняття та зміст соціального страхування
Зміст Вступ 1. Основні види соціального страхування, забезпечення, їх зміст 2. Фахові приватні пенсійні системи 3. Типи систем пенсійного страхування в перехідний період Висновки Список використаних джерел Вступ Соціальне... докладніше


Страхування як складова ринкового механізму господарювання
Вступ Актуальність теми. Наявність досконалого страхового ринку сприяє підвищенню стійкості фінансової і економічної систем і забезпечує сталий розвиток людства. Але слід констатувати, що вітчизняний страховий ринок ще тільки формується,... докладніше


Формування фондів страхування
Вступ Сучасні форми організації страхування як особливої сфери фінансових відносин і водночас специфічної форми підприємницької діяльності визначаються загальними принципами функціонування ринкової економіки. У свою чергу, реалізація цих принципів, що... докладніше


Страхування матеріальних цінностей під заставу
Вступ 1. Форми забезпечення кредитів 2. Забезпечення кредиту заставою 3. Гарантії і поручительства Висновки Список використаних джерел Вступ Страхова практика, спираючись на спільні засади кредитного страхування та враховуючи особливості... докладніше


Морське страхування — сутність, види та умови
Вступ Розвиток страхування в будь-якій країні є показником стану національної економіки, адже ефективно функціонуючий страховий ринок, позитивно впливає на діяльність всіх галузей господарювання. Якщо порівнювати розвиток страхування в нашій... докладніше


Комплексне страхування майна підприємства
1. Комплексне страхування майна підприємства — критичний огляд Панченко О. І. у статті «Стан та перспективи розвитку страхового ринку Чернігівського регіону» вказує, що в умовах фінансово-економічної кризи актуальність досліджень... докладніше


Страхова послуга як специфічний товар та її особливості
Вступ 1. Страхова послуга як специфічний товар та її особливості 1.1. Сутність, основні ознаки та принципи надання страхових послуг 1.2. Реалізація страхових послуг та її особливості 2. Страхування майна... докладніше


Страхування цінових ризиків і фондовий ринок
Вступ Розглядаючи економічну систему в цілому на сьогоднішній день ми бачимо ряд проблем які постають перед  господарюючими суб’єктами. Не достатня кількість інформації, невизначеність, конфліктність, призводить до ризику у процесі... докладніше


Пенсійне забезпечення військовослужбовців
Вступ Згідно Закону України „Про пенсійне забезпечення…" від 05.11.1991 року норми та порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців встановлюються спеціальним законом, однак цій категорії громадян надається також право і на одержання... докладніше