Освіта та самоосвіта

Все для студентов и самообразования

Страхування

Формування фондів страхування
Вступ Сучасні форми організації страхування як особливої сфери фінансових відносин і водночас специфічної форми підприємницької діяльності визначаються загальними принципами функціонування ринкової економіки. У свою чергу, реалізація цих принципів, що... докладніше


Морське страхування — сутність, види та умови
Вступ Розвиток страхування в будь-якій країні є показником стану національної економіки, адже ефективно функціонуючий страховий ринок, позитивно впливає на діяльність всіх галузей господарювання. Якщо порівнювати розвиток страхування в нашій... докладніше


Комплексне страхування майна підприємства
1. Комплексне страхування майна підприємства — критичний огляд Панченко О. І. у статті «Стан та перспективи розвитку страхового ринку Чернігівського регіону» вказує, що в умовах фінансово-економічної кризи актуальність досліджень... докладніше


Страхування цінових ризиків і фондовий ринок
Вступ Розглядаючи економічну систему в цілому на сьогоднішній день ми бачимо ряд проблем які постають перед  господарюючими суб’єктами. Не достатня кількість інформації, невизначеність, конфліктність, призводить до ризику у процесі... докладніше


Особисте страхування і його місце в системі страхового захисту громадян
Вступ Актуальність. З   розвитком  ринкових  відносин,  ускладненням   взаємозв`язків   між  усіма   суб`єктами  господарювання    зростає   ймовірність   виникнення   не передбачуваних  ускладнень,   підвищується   ступінь  ризику    на  всіх   рівнях.   Підприємець  у  ринкових   умовах   ризикує ... докладніше


Недержавні пенсійні фонди та їх асоціації
Вступ 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі — Закон), що започаткував створення системи добровільного недержавного пенсійного забезпечення, яка дозволяє: створити додаткове до... докладніше


Страхування засобів транспорту, які належить громадянам
Економічна необхідність і розвиток страхування засобів транспорту, які належать громадянам Організація роботи страхової компанії щодо страхування транспортних засобів громадян. Умови страхування Досвід страхування засобів транспорту громадян в зарубіжних країнах... докладніше


Розкрити різницю в повноваженнях управління фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
Вступ  Питання забезпечення гідної праці та гідного життя людей праці завжди перебуває в центрі уваги уряду. Сьогодні він реалізує державну політику стосовно забезпечення гідної праці в Україні за кількома... докладніше


Роль профспілок у здійсненні соціального страхування
Вступ Роль профспілок у здійсненні соціального страхування Основні принципи і положення особистого страхування Система виплат допомоги по безробіттю. Основні категорії допомоги і її характеристики Висновки Список використаних джерел Вступ... докладніше