Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Логіка

Судження та їх роль у судовій практиці
Вступ Судження — форма мислення, в якій засобами ствердження чи заперечення розкриваються зв’язки предметів з їх ознаками або відношення між предметами. Так, у судженні «Ця троянда червона» розкривається належність... докладніше


23 / 06 / 2023
Формалізована мова як метод логіки
Вступ Прогрес у сучасній науці, особливо в логіці, значною мірою пов’язаний із застосуванням формалізованої мови. Але надаючи переваги формалізованій мові над природною, треба підкреслити, що свого сучасного вигляду вона... докладніше


6 / 06 / 2023
Роль логіки в діяльності юристів
Вступ Людське мислення підпорядковується логічним законам і протікає в логічних формах незалежно від науки логіки. Люди мислять логічно, навіть не знаючи, що їх мислення підпорядковується логічним закономірностям. Але звідси... докладніше


20 / 10 / 2022
«Риторика» Аристотеля як вершина давньогрецького красномовства
Вступ Різнобічність внеску Аристотеля в риторичну частину сучасної аргументології дотепер заважає оцінити, що йде ще від римських ораторів традиція, відповідно до якої риторика є винятково мистецтвом говорити красиво. В... докладніше


20 / 04 / 2022
Розкрити методи логічного аналізу
Вступ Відомо, що суворий умовивід, який відповідає правилам традиційної логіки, може бути істинним або помилковим. До нього незастосовне поняття більшої або меншої надійності. Будь-який правдоподібний висновок (висновок із «слабкої»... докладніше


29 / 08 / 2020
Роль індукції в науковому пізнанні та практиці міркування
Вступ Індукція — метод переходу від індивідуальних фактів до узагальнених. Треба тільки пам’ятати, що індукція може бути повною лише в абстракції (наприклад, у математиці). А взагалі індукція обмежена і... докладніше


18 / 08 / 2020
Описание дедуктивного метода и области его применения
Дедукция — это частный случай умозаключения. В широком смысле умозаключение — логическая операция, в результате которой из одного или нескольких принятых утверждений (посылок) получается новое утверждение — заключение (вывод,... докладніше


22 / 06 / 2020
Математична логіка і філософія
Вступ Математична логіка займає одне з найважливіших місць у сучасній математичній науці. Вона знайшла широке застосування в найрізноманітніших галузях наукових досліджень. Математична логіка з великим успіхом використовується в теорії... докладніше


Визначення логіки як науки
Визначення логіки як науки Історичний характер логіки Істинність та формальна правильність міркування. Види логічних помилок Міркування та його структура Поняття його структура, види, типи відношень між поняттям Судження його... докладніше


18 / 01 / 2020