Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Ротація кадрів як альтернативний шлях побудови кар’єри

Під ротацією персоналу розуміється спрямоване і планомірне пересування працівника однієї посади на рівнозначну іншу всередині підрозділу підприємства або зміна його посадових обов’язків без зміни посади або переміщення співробітника в інший підрозділ на підприємстві або на інше підприємство, що відрізняє її від резерву, коли здійснюється підготовка для призначення на вищу посаду.

Ротація застосовується до всіх категорій персоналу: робітникам, керівникам, фахівцям і службовцям.

Ротація персоналу проводиться з метою оцінки потенціалу працівників і найбільш раціонального застосування їх професійних, інтелектуальних і творчих можливостей (підбір роботи під здібності людини).

Цілі і завдання ротації персоналу:

— Набуття працівниками нових компетенцій та розвиток мотивацій до максимально ефективної праці, а також підтримання їх на високому рівні;

— Скорочення чисельності персоналу за рахунок розширення функціональних обов’язків і ускладнення виробничих завдань у рамках займаної посади;

— Придбання співробітниками організації чіткого бачення особистих професійних перспектив;

— Підбір мотивованих і лояльних працівників, що зв’язують з організацією зростання своєї професійної кар’єри.

Нормативні терміни перебування на посаді спеціалістів і керівників встановлюються щодо основних посадових категорій, існуючих в організації.

Ротацію персоналу рекомендується проводити:

  • керівники вищої ланки управління — один раз на п’ять-сім років;
  • всі інші категорії персоналу — один раз в три- п’ять років;
  • робітники — у міру виробничої необхідності, але не рідше одного разу на рік.