Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Психологічні особливості роботи з кадровим резервом

Мета роботи з кадровим резервом — це забезпечення компанії кваліфікованими управлінськими кадрами на всіх рівнях. В рамках розробки системи навчання, розвитку, підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу слід передбачати розділ підготовки кадрового резерву організації. Відмінності структури і складу резерву, а також вихідної підготовленості працівників обумовлюють принцип індивідуального підходу при виборі форм і методів роботи, їх черговості і тривалості.

Беручи до уваги думки фахівців, до змісту професійно-психологічних завдань роботи з резервом персоналу ми відносимо:

  • з’ясування професійної відповідності спеціаліста займаній посаді та кваліфікаційній категорії, на яку він претендує;
  • стимулювання росту його професійно-особистісного потенціалу;
  • сприяння підвищенню професійного-освітнього рівня;
  • здійснення корекції професійних деформацій особистості та нейтралізація несприятливих, з професійної точки зору, якостей фахівця.

З метою вивчення й оцінювання претендентів доцільно використовувати професійні стандарти, профілі професійної компетентності посад, портрети ідеальних керівників, професіограми і психограми. Вони мають містити вимоги до організаторських здібностей, здатності до навчання й розвитку, нервово-психічної адаптивності, стресостійкості, комунікабельності та інших особистісних якостей, знань у сфері економіки й управління, права, психології, соціології, умінь, навичок, що необхідні працівникові для ефективної роботи на посаді керівника.