Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Планування ділової кар’єри як напрям розвитку персоналу (загальна характеристика)

Процес планування трудової кар’єри включає оцінювання працівника і зіставлення його потенційних здібностей, інтересів, мотивів та можливостей з вимогами організації, розробку варіантів і вибір раціонального варіанта кар’єри, формування програми професійно-кваліфікаційного просування б кар’єрного зростання працівника.

Плануючи трудову кар’єру, треба виходити зі стратегічного підходу до управління кар’єрою в організації, адже він передбачає розробку й реалізацію заходів з планування трудової кар’єри персоналу відповідно до вимог стратегії управління організацією та стратегії розвитку персоналу, урахування пріоритетів працівників, їхніх життєвих цілей, ціннісних орієнтацій тощо.

Загальні цілі управління кар’єрою полягають у тому, щоб:

– забезпечити потреби організації в конкурентоспроможному персоналі;

– надати можливість усім категоріям персоналу проходити безперервне навчання з таким розрахунком, щоб працівники були здатні працювати на тому рівні відповідальності в організації, якого вони можуть досягти відповідно до своїх інтересів, мотивів, ціннісних орієнтацій, здібностей, стану здоров’я;

– сприяти професійно-кваліфікаційному просуванню робітників і фахівців з вищою освітою, плануванню їх кар’єри;

– сформувати дієвий резерв керівників для забезпечення наступності та сталості управління організацією.

Керівники або служба управління персоналом повинні вміти виявити потреби працівника, а працівник повинен мати чітке уявлення про свої наявні і потенційні можливості виявити їх у майбутньому. Тому ділова кар’єра і просування по службі мають будуватися на основі спільної участі обох сторін та їх спільній відповідальності щодо власної організації цього процесу.

Планування кар’єри вимагає забезпечення реального зв’язку між бажанням індивіда досягти високого професіоналізму, високого соціального статусу, а з іншого боку – розвитку організаційної, управлінської і соціальної структури підприємства чи установи.