Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Поняття факту науки

Науковий факт – подія чи явище, яке є основою для висновку або підтвердження. Він є елементом, який у сукупності з іншими становить основу наукового знання, відбиває об’єктивні властивості явищ та процесів. На основі наукових фактів визначаються закономірності явищ, будуються теорії і виводяться закони.

Факт є зафіксоване емпіричне знання і виступає як синонім (тобто тотожний або близький за значенням) понять «подія», «результат».

Факт — це достовірно встановлене, невигадана подія, подія. Факт — це явище, що стає знаним, незвідане явище не є науковий факт.

Факти в науці виконують не тільки роль інформаційного джерела і емпіричної основи теоретичних міркувань, але і служать критерієм їх достовірності, істинності. У свою чергу, теорія формує концептуальну основу факту: виділяє досліджуваний аспект дійсності, задає мову, на якому описуються факти, детермінує засоби і методи експериментального дослідження. Труднощі тут полягає у відділенні достовірних фактів від недостовірних, що здаються.

Науковий факт — це не тільки опис події або виміряна величина, але і багато інших відомостей: коли, яким чином, ким був зафіксований факт, з якими іншими подіями, фактами, дослідженнями він пов’язаний і так далі.

Науковий факт — це посвідчений наукою і суспільною практикою фрагмент знання, що відображає властивості матеріального і духовного світу.

Поняття «науковий факт» значно ширше і багатогранніше ніж поняття «факт», що застосовується в повсякденному житті. Коли говорять про наукові факти, то розуміють їх як елементи, що становлять основу наукового знання, що відображають об’єктивні властивості речей і процесів. На підставі наукових фактів визначаються закономірності явищ, будуються теорії і виводяться закони.

Науковий факт — подія чи явище, яке є підставою для укладення або підтвердження. Є елементом, що становить основу наукового знання. Наукові факти характеризуються такими властивостями, як новизна, точність і об’єктивність і достовірність.