Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Аналіз і синтез у науковому пізнанні

Аналіз – розкладання цілого складного явища на його складові, більш прості елементарні частини і виділення окремих сторін, властивостей, зв’язків. Проте аналіз не є кінцевою метою наукового дослідження. Ця мета досягається таким методом дослідження, який полягає у поєднанні, відтворенні зв’язків окремих елементів, сторін, компонентів складного явища і тим самим у осяганні цілого в його єдності його компонентів. Аналітичний метод – інструмент пильного дослідження особливостей і специфіки внутрішньо-системної взаємодії, і він неодмінно містить у собі результати абстрагування, спрощення, формалізації. Просто все це не самоціль, сутнісне завдання аналітичного методу полягає тому, що він спрямований на виявлення внутрішніх тенденцій і можливостей розвитку об’єкта.

Синтез – навпаки з’єднання компонентів складного явища. Синтетичні знання – знання, що розширює попередній досвід, конструює щось нове. Відмітною властивістю синтезу є те, що цей метод реалізує себе виходячи за рамки наявної основи(н.д. людина, аналізуючи пересування риб дельфінів у воді застосовувала отримані висновки для створення спочатку примітивних човнів, потім вітрильників, пароплавів і теплоходів).

Залежно від ступеня пізнання об’єкта і глибини проникнення у його сутність використовуються декілька видів аналізу і синтезу:

  • прямий, або емпіричний аналіз і синтез на стадії поверхневого ознайомлення з об’єктом;
  • зворотний, або елементарно-теоретичний аналіз і синтез на стадії встановлення зв’язків детермінації;
  • структурно-генетичний аналіз і синтез на стадії осягнення сутності явища.
  • Індукція і дедукція. Це також парні, взаємопов’язані методи наукового пізнання.

Різниця між ними ґрунтується на існуванні різних типів умовиводів — дедуктивного та індуктивного.