Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Охорона праці

Система централізованого оповіщення при надзвичайних ситуаціях
Правовою основою організації оповіщення населення області при загрозі чи виникненні надзвичайних ситуацій (НС) є Конституція України, Кодекс Цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про організацію оповіщення... докладніше


Стандарти в галузі охорони праці
Стандарти в галузі охорони праці відносяться до нормативно-правових актів, тобто офіційних документів компетентного органу державної влади, якими встановлюються загальнообов’язкові правила. Серед НПАОП особливе місце посідають Державні(національні) стандарти України з... докладніше


Розвиток охорони праці в Україні
Вступ Державна політика з питань охорони праці в Україні регулюється законодавчими та нормативно-правовими актами, зокрема Законом України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. Цей Закон визначає основні... докладніше


Разработка и внедрение мероприятий по снижению травматизма
Введение Уровень производственного травматизма стабильно остается в несколько раз выше, чем в экономически развитых странах. Если к этому добавить еще и немалое количество травм, в том числе и смертельных,... докладніше


Параметри та види вібрацій, їх дія на організм людини
Вступ Під вібрацією розуміють механічні коливання твердого тіла. Вона характеризується абсолютними та відносними параметрами. До основних абсолютних параметрів належать: вібропереміщення (s) — миттєве значення кожної з координат, які описують... докладніше


Контроль за дотриманням санітарних вимог до стану повітряного середовища на виробництві
Вступ Повітряне середовище виробничого приміщення не є однорідною. Часто невідомо заздалегідь, в якому стані знаходиться в повітрі забруднююча речовина; іноді воно одночасно може бути в різних станах, наприклад у... докладніше


Мотиваційні аспекти техніки безпеки в галузях економіки
Причини багатьох проблем українських підприємств – механічне копіювання як старої радянської схеми взаємовідносин і системи мотивації, так і західних моделей. Тому треба якнайскоріше удосконалювати систему мотивації для подальшого стрімкого... докладніше


Поняття та завдання техніки безпеки
Вступ Сьогодення на перший план висуває проблеми охорони праці та безпеки життєдіяльності, зокрема питання стану умов праці. Від умов праці, а саме від того, наскільки санітарно-гігієнічний стан виробничого середовища... докладніше


Охорона праці в контексті діяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
1. Охарактеризувати ризики та небезпеки в контексті діяльності підприємства (Фонду) Ризик, згідно Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» — це ступінь імовірності певної негативної події, яка може відбутися в... докладніше


Рекреаційні процеси на підприємстві
Вступ Програми оздоровлення персоналу передбачають добровільне медичне страхування, надання додаткової відпустки за шкідливі і небезпечні умови праці, виплату одноразової матеріальної допомоги до щорічної оплачуваної відпустки, введення гнучкого графіка робочого... докладніше


Призначення фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
Вступ Питання забезпечення гідної праці та гідного життя людей праці завжди перебуває в центрі уваги уряду. Сьогодні він реалізує державну політику стосовно забезпечення гідної праці в Україні за кількома... докладніше


Охорона праці в галузі освіти
Вступ Багато люди, як не дивно, не вважають сферу освіти небезпечної настільки, щоб приділяти підвищену увагу питанням забезпечення безпеки. В їх поданні сидять за партами учні отримують знання при... докладніше


Нормативні акти про охорону праці
Вступ Поняття охорони праці Нормативно-правові акти з охорони праці Закон України «Про охорону праці» Висновки Список використаних джерел  Вступ  Будь-яке законодавство, особливо законодавство про охорону праці, ефективне тоді, коли... докладніше