Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Відкликання та оскарження заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення

Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дня реєстрації КЗП товару та/або права на використання КЗП товару.

Датою  відкликання  заявки  вважається  дата надходження заяви про відкликання.

Протягом   шести  місяців  від  дати  опублікування офіційних  відомостей  про  заявку  будь-яка  особа може подати до Державної служби заперечення проти реєстрації заявленої НМП товару або   заявленого   ГЗП   товару   та/або   права  на  використання відповідного КЗП товару.  За подання заперечення сплачується  збір згідно з Порядком( 1716-2004-п ).

Датою подання  заперечення  вважається  дата   подання   його оператору поштового зв’язку чи безпосередньо Укрпатенту, якщо збір сплачено не  пізніше  цієї  дати,  або  дата  сплати  збору,  якщо заперечення  подано  оператору  поштового зв’язку чи безпосередньо Укрпатенту до цієї дати.

Подання заперечення   та  підтвердження  сплати  відповідногозбору повинно здійснюватись з дотриманням положень Правил складання, подання та     проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого     зазначення походження товару та/або права на використання    зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.

Якщо збір за подання заперечення не сплачено, воно вважається неподаним, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

Копія  поданого  заперечення та відомості про особу, яка подала це заперечення, надсилаються заявнику. Заявник протягом двох   місяців   від  дати  одержання  копії  заперечення  повинен надіслати Укрпатенту обґрунтовану  відповідь  на  заперечення  або подати заяву про продовження встановленого строку для відповіді на заперечення.  За подання заяви про продовження строку  сплачується збір.

Датою подання заяви  вважається  дата  подання  її  оператору поштового зв’язку чи безпосередньо Укрпатенту,  якщо збір сплачено не пізніше цієї дати,  або дата сплати збору,  якщо  заява  подана оператору  поштового  зв’язку  чи безпосередньо Укрпатенту до цієї дати.

Якщо заявку подано до Укрпатенту не у повному складі, то вона може бути доповнена протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Укрпатенту. Якщо протягом зазначеного терміну заявка не буде приведена у відповідність до вимог закону, то датою подання заявки вважатиметься дата одержання Укрпатентом повністю оформленої відповідно до вимог закону заявки. Якщо цього не буде зроблено, заявка вважається неподаною, про що заявникові надсилається повідомлення.

Рішення Укрпатенту про встановлення дати подання заявки надсилається заявникові після надходження документа про сплату збору за подання заявки. У іншому разі рішення заявнику не надсилається, а сама заявка вважається відкликаною.