Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Роль філософії у науковому пізнанні

Роль філософії в розвитку науки:

1.Філософія розробляє і вдосконалює логічний апарат мислення, який необхідний для функціонування наукового мислення, наукового методу, створення наукової картини світу. Наука користується широкою сіткою загальнофілософських і загальнонаукових категорій, вивчення і аналіз яких є предметом філософії.

  1. Філософія впливає на наукове мислення як загальна концепція світу, як певне світосприйняття і світорозуміння, як світогляд.

3 .Світоглядні настанови, які сприймає вчений, тісно пов’язані з теорією пізнання і з методологією науки. Вчений спирається на уявлення, які стосуються розуміння знання і пізнання, істинної чи хибної теорії, виходить з певних уявлень про структуру наукового дослідження і користується поняттями “проблема”, “гіпотеза”, “закон”, “теорія”.

Філософія виконує роль ланки, що поєднує, з одного боку, природничо-технічні науки з соціогуманітарними, створюючи можливість для збереження цілісності наукового знання, і, з другого боку, поєднуючи науку в цілому з культурою, забезпечуючи в такий спосіб можливість збереження цілісності культури.

Розвиток науки призвів до великих досягнень в технології, призвів до зростання комфортності життя, але і створив проблеми з екологією. Філософія виконує функцію “виправдання” науки від “антинаукових” течій в культурі, розділяє з наукою відповідальність за майбутнє науки і майбутнє нашої цивілізації.

Якщо коротко: метод. роль філ.у розробці найбільш загальної методології, яка вчить, як потрібно пізнавати навколишню дійсність, щоб одержати знання.