Освіта та самоосвіта

Реферати, дослідження, наукові статті онлайн

Психологічні бар’єри в творчій діяльності

Психологічні бар’єри в творчій діяльності виступають як складні психічні стани. Про це свідчить динамічність сукупності психічних явищ, що взаємодіють між собою, забезпечуючи виникнення та їх функціонування. Структура психологічного бар’єра охоплює психічні стани, які пов’язані з пасивністю мотиву, емоціями, несприятливими для перетворення мотиву в дієвий, браком раціональних доводів для активізації мотиву, неспроможністю вольовим зусиллям досягти дієвості мотиву. Наведене є наслідком несприятливого передбачення особистістю ймовірності успіху бажаної дії, що формується на основі співвіднесення — сили мотиву; інтенсивності вольових зусиль; емоційної та раціональної оцінок. При цьому передбачення тут відіграє роль визначального у виникненні психологічного бар’єру. Прикладами психологічних бар’єрів в творчій діяльності є — невизначеність у власних інтересах, розгубленість через незнання своїх можливостей, сумніви в правильності вибору, острах піти проти думки оточення, страх відповідальності та ін.

Характеризуючи перешкоди у творчому й критичному мисленні, автори до числа психологічних бар’єрів відносять: 1) конформізм — бажання бути схожим на інших — основний бар’єр для творчого мислення. Людина побоюється висловлювати незвичайні ідеї через острах здатися смішним або не дуже розумним; 2) цензура — особливо внутрішня цензура — другий серйозний бар’єр для творчості. Наслідки зовнішньої цензури ідей бувають досить драматичними, але внутрішня цензура набагато сильніше зовнішньої. Люди, які бояться власних ідей, схильні до пасивного реагування на навколишнє й не намагаються творчо вирішувати виниклі проблеми. Іноді небажані думки придушуються ними в такому ступені, що взагалі, перестають усвідомлюватися; 3) ригідність — третій бар’єр творчого мислення,, що здобувається часто в процесі шкільного навчання. Типові шкільні методи допомагають закріпити знання, які прийняті на сьогоднішній день, але не дозволяють навчити ставити й вирішувати проблеми; поліпшувати вже існуючі рішення; 4) бажання знайти відповідь негайно — четверта перешкода для творчості. Надмірно висока мотивація часто сприяє прийняттю непродуманих рішень.

Подолання психологічних бар’єрів у творчій діяльності, передбачає не тільки пошук алгоритму, що веде до створення нового, але й застосування системи заходів, що попереджають помилки інерції мислення, руйнують шаблонні принципи та рутинні прийоми.